× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна

Перехід на офіційну сторінку

<< Навчально-науковий інститут педагогіки і психології >>

Склад кафедри

kuzikova 1611604698 Кузікова Світлана Борисівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри.

Основні фахові курси: психологія саморозвитку, профілактика і корекція відхилень в поведінці, психологія становлення суб’єкта саморозвитку, основи психокорекції, психологія вищої школи, теорія і практика вікової психокорекції, психолого-педагогічна терапія.

Коло наукових інтересів: психологія самоактивності, суб’єктності, саморозвитку особистості, проблеми психологічного здоров’я та психологічної допомоги.

Основні публікації за останні 3 роки

 bedlinskiy 1986250410 Бедлінський Олексій Іванович – кандидат психологічних наук, доцент.

Основні фахові курси: психологія, етнопсихологія.

Коло наукових інтересів: психологія мислення, психологія творчості, психологія підлітка.

Основні публікації за останні 3 роки

vasilevska 1863009953 Василевська Олена Іванівна – кандидат психологічних наук, старший викладач.

Основні фахові курси: арт-терапія, практикум з групової психокорекції.

Коло наукових інтересів: зображувальна терапія, казкотерапія, проблеми збереження психічного здоров’я дітей і дорослих учасників навчально-виховного процесу.

Основні публікації за останні 3 роки

vertel 331087465 Вертель Антон Вікторович – кандидат філософських наук, доцент.

Основні фахові курси: практикум з соціальної психології, філософія психоаналізу, політична психологія.

Коло наукових інтересів: історія розвитку основних філософсько-психологічних напрямків.

Основні публікації за останні 3 роки

dvornichenko 2045609 Дворніченко Лариса Леонідівна – кандидат філософських наук, доцент.

Основні фахові курси: психологія спілкування, психосексуальний розвиток особистості, основи психологічного консультування, сучасні технології практичної психології, методологія і філософія практичної психології, психологія творчості та обдарованості.

Коло наукових інтересів: професійна орієнтація особистості у трансформаційному суспільстві, самореалізація особистості у професійній діяльності, особливості роботи психолога-консультанта.

Основні публікації за останні 3 роки

ermakova 187583213 Єрмакова Наталя Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент.

Основні фахові курси: соціальна психологія, психологія довіри, психологія соціальної мобільності особистості, психологія роботи з різними соціальними групами.

Коло наукових інтересів: психологія довіри, самоцінність, самоставлення, самоприйняття особистості; психологія великої групи, нормативна поведінка особистості в групі; соціальні установки особистості.

Основні публікації за останні 3 роки

motruk 16766626 Мотрук Тетяна Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент.

Основні фахові курси: математичні методи в психології, основи клінічної психології, життєві кризи особистості, сучасні теорії глибинної психології, порівняльна психологія, психологія залежної поведінки.

Коло наукових інтересів: психологія залежної поведінки у юнацькому віці, кризова психологія.

Основні публікації за останні 3 роки

 nikolaenko 1953745305 Ніколаєнко Сергій Олександрович – кандидат психологічних наук, доцент 

Основні фахові курси: психологія, основи психодіагностики, основи сугестології, психологія вищої школи, психотерапія, патопсихологія і основи психіатрії, основи наукових досліджень з основами математичної статистики.

Коло наукових інтересів: сучасна короткострокова психотерапія, сучасна сугестологія, регресивна гіпнологія, психотерапія посттравматичного стресового розладу, психотерапія емоційних травм рухами очей, нейролінгвістичне програмування.

Основні публікації за останні 3 роки

pasko 885722255 Пасько Катерина Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент.

Основні фахові курси: демографія, психологія релігії, психологія управління, психологія особистості, філософсько-психологічні основи формування професійної компетентності.

Коло наукових інтересів: вплив екстраполяційності цінностей сучасного суспільства на розвиток особистості, психологія релігії, арт-терапія, метод кататимно-магінативної психотерапії.

Основні публікації за останні 3 роки

 puhno 246564110 Пухно Світлана Валеріївна – кандидат психологічних наук, доцент.

Основні фахові курси: загальна психологія, соціальна психологія, вікова та педагогічна психологія, психологія, експериментальна психологія, історія психологія, конфліктологія, психологія сім’ї.

Тема наукового дослідження – «Формування психологічної культури студентів». Доцентом кафедри психології Пухно С.В. розроблено та впроваджено програму психологічного тренінгу-семінару «Самопрезентація особистісних та професійних якостей» у виховний процес ДВНЗ «УАБС НБУ» м. Суми (для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.03058 «Фінанси і кредит» спеціалізації «Банківські технології і процеси»; у діяльність Сумського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (робота з особами, що виховують прийомних дітей); в навчально-виховний процес фізико-математичного факультету СумДПУ ім. А. С. Макаренка. Тренінгові заняття було включено до курсу «Загальні питання методики навчання математики» (навчання за освітньо-професійною програмою магістра, галузь знань 0402 Фізико-математичні науки, спеціальність: 8.04020101 Математика, викладач курсу – проф. О. С. Чашечникова). Завданнями програми є розвиток комунікативної культури особистості, зокрема – оволодіння вміннями та навичками встановлення контактів, ділової конструктивної взаємодії з партнерами по спілкуванню та діяльності. Програма рекомендована для студентів, молодих спеціалістів та, загалом, всіх бажаючих отримати комунікативні знання, навички та вміння.

Основні публікації за останні 3 роки

 tarasova 814534933 Тарасова Тетяна Борисівна – кандидат психологічних наук, доцент.

Основні фахові курси: психологія, психологічна просвіта, загальна психологія, соціальна психологія, педагогічна психологія, вікова психологія, психологія педагогічної діяльності, психологія вищої школи.

Коло наукових інтересів: методика навчання психології та психологічної просвіти.

Основні публікації за останні 3 роки

usik 945902523 Усик Дмитро Борисович – кандидат психологічних наук, доцент.

Основні фахові курси: вікова психологія, основи патопсихології, діагностика і корекція аномального розвитку, диференційна психологія, методика викладання психології.

Коло наукових інтересів: теоретично-експериментальне дослідження проблеми саморегуляції дошкільників, чинників та умов нормального та аномального розвитку особистості в різних вікових періодах.

Основні публікації за останні 3 роки

scherbak 1139839129 Щербак Тетяна Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент.

Основні фахові курси: загальна психологія, психологія спорту, психологія сім’ї, психодіагностика, вікова психологія.

Коло наукових інтересів: можливості використання позитивної психотерапії в роботі практичного психолога; особливості розвитку образу «Я» дошкільників та молодших школярів; закономірності пізнавального розвитку дітей.

Основні публікації за останні 3 роки

scherbakova 623235665 Щербакова Ірина Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент.

Основні фахові курси: історія психології, профорієнтація та профвідбір, психологія праці, методологічні та теоретичні проблеми в психології, філософія психології.

Коло наукових інтересів: історія і методологія психології, філософія психології, психологія духовності, психодіагностика професійного самовизначення; психологічний супровід професійної діяльності суб’єктів праці; професіографія.

Основні публікації за останні 3 роки

 

***

 

 

***

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 247 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.