Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна

osmenogСеменог О. М. Формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів- словесників: теорія і практика : монографія / О.М. Семеног, О.І. Земка. – Суми : Ніко, 2014. – 286 с.

865rg86r8

Семеног О. М. Етнолінгвістична культура вчителя : навч. посіб. / Олена Семеног. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 176 с.Семеног О. М. Етнолінгвістична культура вчителя : навч. посіб. / Олена Семеног. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 176 с.

e7r5rgv6rtІсторія кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка в іменах: науково- педагогічне видання / За ред. О.М. Семеног, Н.П. Дейниченко. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С.Макаренка, 2014. – 227 с.

Герман В. В., Громова Н.В. Культура української мови: навчальний посібник для студентів філологічних (гуманітарних) факультетів / В. В. Герман, Н. В. Громова. – Суми: Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 376 с. (21,9 друк.арк.)Герман В. В., Громова Н.В. Культура української мови: навчальний посібник для студентів філологічних (гуманітарних) факультетів / В. В. Герман, Н. В. Громова. – Суми: Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 376 с. (21,9 друк.арк.)

5rv765r65vСеменог О.М. Культура фахової мови: навч. посіб. / Семеног О. М., Рудь О.М. – Суми: СОІППО, 2013. – 260 с.

96683688Семеног О., Дейниченко Н. Методика викладання української мови у вищій школі: навч. посіб. / О.Семеног, Н. Дейниченко. – Суми : Вид-во СУМДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – 2-е вид., перероб. та доп. – 216 с.

Монографії

викладачів кафедри української мови за 2014 р.

1.Семеног О.М. Кравченко О. Формування професійної етики майбутньої медичної сестри у вимірах педагогічної дії: монографія / О.М. Семеног, О.Кравченко. – Черкаси, -Вид. Ю.Чабаненко, 2014. – 240 с. (6,8 друк.арк.)

2.Семеног О. М. Формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів-словесників: теорія і практика : монографія / О.М. Семеног, О.І. Земка. – Суми : Ніко, 2014. – 286 с. (7,4 друк.арк.)

3.Кумеда О.П. Вивчення рис східнополіського говору північного наріччя на матеріалі етнографічних записів ХІХ ст. / С.В.П’ятаченко, В.В. Герман, Н.І. Кириленко, І.Б. Іванова. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макренка, 2014. – С. 81-125 (2 друк. арк)

Монографії

викладачів кафедри української мови за 2015 р.

 1. Семеног О.М. Науково-педагогічне наставництво як засіб самореалізації професійно-творчого потенціалу / Олена Семеног // Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній освіті: монографія / За ред. проф. М.О. Лазарєва. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2015.
 2. Семеног О. Професійна комунікативна підготовка майбутніх юристів: теорія і практика: монографія / О. Семеног, Л.Насілєнко. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 324 с.
 3. Брага І. «Перехресні стежки» українсько-російського суржику / Ірина Брага // Slovo v kultuře a kultura ve slově : Kolektivní monografie. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. – S. 137–150.
 4. Громова Н.В. Пізнавально-творча самореалізація школярів в евристичному навчанні/ Наталія Громова // Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній освіті: монографія / За ред. проф. М.О. Лазарєва. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2015.
 5. Лінгвістична підготовка майбутніх фахівців: ефективні технології навчання та монівторинг якості:монографія/ Олена Семеног, Наталія Громова, Олена Кулікова. – Суми: СумДПУ імені А. С.Макаренка – 2015 р.

Перелік навчальних посібників

викладачів кафедри української мови за 2014 р.

Герман В. В., Громова Н.В. Культура української мови: навчальний посібник для студентів філологічних (гуманітарних) факультетів / В.В.Герман, Н.В.Громова. – Суми: Сум ДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – 400с. (15 друк.арк.)

Практикум із синтаксису складного речення : збірник тестових і контрольних завдань для студентів філологічних факультетів / А. А. Силка. – 3-е вид., випр. й доп. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – 140 с. (4,3 друк.арк.)

3. Семеног О.М., Дейниченко Н.П. Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах: навчальний посібник / О.М.Семеног, Н.П.Дейниченко. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – 219 с. (9,2 друк.арк.)

Семеног О.М.Етнолінгвістична культура вчителя : навч. посіб. / Олена Семеног. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 176 с. (7 друк.арк.)

Рудь О.М. Культура фахової мови: навч. посіб. / О.М.Семеног, О.М.Рудь.- Суми: СОІППО, 2014. – 260с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pedmaster.ucoz.ua (7 друк.арк.)

Перелік навчальних посібників

викладачів кафедри української мови за 2015 р.

 1. Дорошенко Л.І. Модульні контрольні роботи та підсумкові тестові завдання із сучасної української літературної мови: Дієслово: завдання та методичні рекомендації для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів / Л.І. Дорошенко. – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 116 с.
 2. Науково-педагогічне дослідження: навч. посіб для магістрантів спеціальності «Педагогіка вищої школи». вид друге, доп. і перероблене / Укладачі: Н.Н.Чайченко, О.М.Семеног, Л.М.Артюшкіна, О.М.Рудь. – Суми: НІКО, 2015. – 180 с.
 3. Семеног О. Урок української мови у вимірах педагогічної дії:навч.-метод. посіб. / Олена Семеног. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 326 с.
 4. Семеног О.Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід: навч. посіб. / Олена Семеног, Ірина Томашевська, Ольга Фаст, Андрій Семеног . – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 190 с.
 5. Семеног О.Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід: навч. посіб. / Олена Семеног, Ірина Томашевська, Ольга Фаст, Андрій Семеног[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://academ-write.tilda.ws/
 6. Семеног О. Медіакультура вчителя-словесника: навч. посіб. / Олена Семеног, Марина Ячменик. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 152 с.
 7. Семеног О.М. Культура фахової мови: навч. посіб. / О.М.Семеног, О.М.Рудь. – Суми: СОІППО, 2015. – 260с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pedmaster.ucoz.ua

Науково-педагогічне видання

Історія кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка в іменах: науково-педагогічне видання / За ред. О.М. Семеног, Н.П. Дейниченко. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С.Макаренка, 2014. – 227 с. (13,02 друк.арк.)

Перелік методичних вказівок

викладачів кафедри української мови за 2014 р.

1.Беценко Т.П. Програма нормативної навчальної дисципліни «Теорія мови» (спеціальність 8.010103 «Українська мова і література») / Т.П. Беценко. - Суми : Вид-во СумДПУ ім.А.С.Макаренка, 2014. – 11 с. (0,5 друк. арк.).

2.Брага І.І.Стилістика української мови : програма навчального курсу / [укл. І.І. Брага]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – 24 с. (1друк.арк.).

3.Громова Н.В. Наскрізна програма практики для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія* Українська мова і література / Розробники Н.В.Громова, В.А. Захарова. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. –34 с. (1,4 друк.арк.)

4.Дорошенко Л.І. Програма нормативної навчальної дисципліни «Наукова спадщина українських мовознавців ХХ століття» / Л.І. Дорошенко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – 20 с. (1 друк. арк.).

5.Дорошенко Л.І. Програма нормативної навчальної дисципліни «Традиційні та нові напрямки розвитку української граматики» ХХ століття» / Л.І. Дорошенко // Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – 26 с. (1,1 друк. арк.).

6.Кумеда О.П. Програма нормативної навчальної дисципліни «Історична граматика української мови» / О.П. Кумеда. – Суми : Вид-во СумДПУ ім.А.С.Макаренка, 2014. – 16 с. (0,67друк. арк.).

7.Семеног О.М. Програма вибіркової навчальної дисципліни «Етнолінгводидактична культура вчителя-словесника» / О.М. Семеног. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – 24 с. (1 друк. арк.).

8.Семеног О.М. Програма вибіркової навчальної дисципліни «Інноваційні підходи у викладанні української мови» / О.М. Семеног. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – 16 с. (0,7 друк. арк.).

Семеног О.М. Програма вибіркової навчальної дисципліни «Методика викладання української мови у вищих закладах освіти» / О.М. Семеног. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – 21 с. (0,9 друк. арк.).

Семеног О.М. Програма вибіркової навчальної дисципліни «Методика викладання української мови у вищих закладах освіти» / О.М. Семеног. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – 21 с. (0,9 друк. арк.).

11.Семеног О.М. Програма вибіркової навчальної дисципліни «Мовна особистість учителя в художній літературі» / О.М. Семеног. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – 8 с. (0,33 друк. арк.).

Семеног О.М. Програма вибіркової навчальної дисципліни «Мовна особистість учителя в художній літературі» / О.М. Семеног. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – 15 с. (0,6 друк. арк.).

13.Семеног О.М., Дейниченко Н.П. Положення про магістерську практику (спеціальність 8.010103 «Українська мова і література») / О.М. Семеног, Н.П.Дейниченко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім.А.С.Макаренка, 2014. – 16 с. (0,6 друк. арк.).

Силка А.А. Основи наукових досліджень : методичні рекомендації для студентів Інституту філології / [укл. А. А. Силка]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. - 43 с. (4,2 друк.арк.)

Перелік методичних вказівок

викладачів кафедри української мови за 2015 р.

 1. Актуальні питання сучасної неології / Укл. Н.В. Громова, Ю.В. Коваленко. – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 24 с. (1 друк.арк.)
 2. Беценко Т.П. Вступ до мовознавства: Програма нормативної навчальної дисципліни / Т.П.Беценко. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 20 с.
 3. Беценко Т.П. Лінгвокраєзнавство: Програма вибіркової навчальної дисципліни / Т.П.Беценко. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 8 с.
 4. Беценко Т.П. Філософія мови Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Наук.зб. Серія історична та філологічна. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. ХІ. – С. 158 – 163.
 5. Брага І.І. Лінгвістичний аналіз тексту :методичні рекомендації / [укл. І.І.Брага]. – Суми : СумДПУ ім.А.С. Макаренка, 2015. – 36 с. (1,5 др. арк.)
 6. Брага І.І.Практикум з української мови :методичні рекомендації / [укл. І.І.Брага]. – Суми : СумДПУ ім.А.С. Макаренка, 2015. – 52 с.
 7. Брага І.І. Стилістика української мови : методичні рекомендації / [укл. І.І.Брага]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2015. –88с.
 8. Брага І.І. Стилістика української мови: Програма нормативної навчальної дисципліни / І.І.Брага. – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 24 с.
 9. Герман В.В. Академічна риторика: Програма нормативної навчальної дисципліни / В.В.Герман. – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 13 с.
 10. Герман В.В. Культура української мови:Програма нормативної навчальної дисципліни / В.В.Герман. – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 21 с.
 11. Громова Н.В. Ділова українська мова: Програма нормативної навчальної дисципліни / Н.В. Громова. – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 16 с.
 12. Громова Н.В. Ділова українська мова: Програма нормативної навчальної дисципліни / Н.В. Громова. – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 22 с.
 13. Громова Н.В. Методика навчання української мови: Програма нормативної навчальної дисципліни / Н.В. Громова. – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 22 с.
 14. Громова Н.В. Сучасна українська літературна мова: Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів за напрямом 6.020303 Філологія* Мова і література (російська) / Н.В. Громова. – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 22 с.
 15. Дейниченко Н.П. Українська діалектологія: Програма нормативної навчальної дисципліни / Н.П.Дейниченко. – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 20 с.
 16. Дорошенко Л.І. Сучасна українська літературна мова: Програма нормативної навчальної дисципліни / Л.І.Дорошенко – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 22 с.
 17. Кулікова О.А. Методичні рекомендації до курсу «Практикум з української мови» / [укл. О.А.Кулікова]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2015. – 86 с.
 18. Кулікова О.А. Практикум з української мови: Програма нормативної навчальної дисципліни / О.А.Кулікова. − Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 16 с.
 19. Мовна культура наукових досліджень : спецсемінар для бакалаврів / укл. В.В.Герман, Я. Чайка. – Суми : Вид-во Сум ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 28 с.
 20. Кумеда О.П. Старослов’янська мова: Програма нормативної навчальної дисципліни / О.П. Кумеда – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 22 с.
 21. Риторична особистість: теорія і практика / за ред. В.В.Геман, методичні рекомендації О.Бойка. – Суми, 2015. – 42 с.
 22. Семеног О.М. Програма емінару-практикуму «культура наукової української мови» (для слухачів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників / О.М.Семеног. - Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 25 с.
 23. Силка А.А. Основи наукових досліджень: Програма варіативної навчальної дисципліни / А.А.Силка. – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 9 с.

Перелік наукових статей

викладачів кафедри української мови за 2014 р. (у закордонних виданнях)

Брага И.И. О некоторых особенностях детского украинско-русского билингвизма / И.И. Брага // Славянские языки : системно-описательный и социокультурный аспекты исследования : сб. науч. трудов по материалам VI Международ. науч.-метод. конф., Брест, 21-22 нояб. 2013 г. : В 2 х ч. / М во образования Респ. Беларусь, Брест. гос. ун-т им. А.С. Пушкина; [под общ. ред. О.Б. Переход]. – Брест : Изд-во БрГУ им. А.С. Пушкина, 2014. – Ч. 1. – С. 49–52 (0,5 друк. арк.).

Силка А.А.Основні типи іменників genus commune і динаміка їх функціонування в сучасній українській мові / А. А. Силка // Славянские языки : системно-описательный и социокультурный аспекты исследования : сб. науч. тр. : в 2 ч. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; редкол. : Л. А. Годуйко и др. ; под. общей ред. О. Б. Переход. - Брест : БрГУ, 2014. - Ч. 1. – С. 160-163.(0,4 друк.арк.)

Перелік наукових статей

викладачів кафедри української мови за 2015 р. (у закордонних виданнях)

 1. SEMENOGTRAINING of masters in philology in Ukraine and abroad: search for educational strategies /Olena Semenog // Comparative Professional Pedagogy М.Bidyuk]. Kyiv–Khmelnytskyi : KhNU. – P.24- 31.
 2. Беценко Т.П. Мова українського фольклору в лексикографічній інтерпретації : з досвіду роботи над словником «Мова українських народних дум» // Усходне славянскія мовы у сучаснай лексікаграфії: Зборнік науковых артикулаў. – Мінськ, 2015 . – С. 6-9.
 3. Беценко Т.П., Квочка Ю. Топоніми Бог, Божа Мати, Ісус Христос у лексикографічних джерелах // Усходне славянскія мовы у сучаснай лексікаграфії: Зборнік науковых артикулаў. – Мінськ, 2015 . – С. 8-11.
 4. Брага І. Українсько-російський суржик: перемикання і змішування кодів? / Ірина Брага // Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica. Philologica 103–2014. UCRAINICA VІ. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. Sborník vědeckých článků z mezinárodni konference VІ. Olomoucké sympozium ukrajinistů střední a východní Evropy. Olomouc 21-23.8.2014. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2014. – S. 154–158.
 5. Герман В.В. Риторична особистість учителя-філолога / В.В.Герман // Філологія, соціологія і культурологія. Теоретичні і практичні аспекти розвитку сучасної науки. – Варшава, 2015. – С. 74-74. (Стаття в закордонному виданні
 6. Семеног Е.Н. Культура работы учителя с текстом научной коммуникации / Е.Н.Семеног // ScientificJournal «ScienceRise» Том 10 /5(15)2015.- С.25-31. "ScienceRise"включенийдоIndexCopernicus
 7. Семеног О. Мовна особистість сучасного економіста / Олена Семеног, Андрій Семеног // STUDIAUKRAINICAPOSNANIENSIA / Redaktornaczelny: drhab. prof. UAMAnnaHоrniatko-Szumił, Uniwersytetim. AdamaMickiewiczawPoznaniu, Wydział Neofilologii, 2015, vol. III. – p. 281-288.

Перелік наукових статей (у фахових виданнях)

викладачів кафедри української мови за 2014р.

1.Беценко Т.П. Науково-методичний доробок С. І. Дорошенка в парадигмі сучасних лінгвістичних реалій / Т.П.Беценко // Лінгвістичні студії: на пошану корифею. – Харків, 2014. – С. 370-373 (0,1 друк.арк.)

2.Беценко Т.П. Фоностилістичний рівень філологічного аналізу тексту/ Т.П. Беценко // Дивослово. – 2014. – №2. – С. 33-36 (0,3 друк.арк.)

3.Беценко Т.П. Фоностилістичний рівень філологічного аналізу художнього тексту (на прикладі поезії Павла Тичини "О панно Інно") / Т.П. Беценко // Дивослово. – 2014. – № 2. - С.32 – 37 (0,4 друк.арк.)

4.Герман В.В. Дискусійні теорії словосполучення / В. В. Герман // Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: м-ли Міжнар. науково-практичної конференції 24-25 жовтня 2014 р. – Львів: ЛОГОС, 2014. – 46-49. (0,2 друк.арк.)

5.Грамма К.М. Поняття «ознака» як логіко-філософська та лінгвістична категорія / К.М. Грамма // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – 2014. – № 10. (0,46 друк.арк.)

6.Громова Н.В. Дидактична модель пізнавально-творчої самореалізації школярів в евристичній освіті: з досвіду впровадження / Н.В. Громова // Евристична освіта у суспільстві нових соціальних та особистісних цінностей : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 13-14 листопада 2014 р.). – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 142-144. (0,2 друк.арк.).

7.Громова Н.В.Особливості відтворення в перекладі безеквівалентних одиниць роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада» / Н.В. Громова // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 10: Проблеми граматики і лексикології української мови. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – Випуск 10. – С. (подано до друку) (0,5 друк.арк.).

8.Громова Н.В. Інформаційна компетенція як важлива складова професійної компетентності майбутніх учителів-філологів / Н. Громова // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / [за заг. ред. проф. В. А. Глущенка]. – Слов’янськ : ДДПУ, 2014. – Вип. 1. – С. 206-211. (0,4 друк.арк.).

9.Дейниченко Н.П Епонімічні медичні терміни [Елект. ресурс] / Н.П.Дейниченко.// ХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку ІІІ тисячоліття у країнах СНД. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 194-196. (0,4 друк.арк.)

10.Дейниченко Н.П. Воєнна лексика в кіноповісті «Україна в огні» О.Довженка / Н.П. Дейниченко // Збірник за матеріаламиВсеукраїнської науково-теоретична конференція VІІ Довженківські читання: О.Довженко і українська культура: історія, традиції, сучасність (Глухів, 23-24 жовтня 2014 р.) (0,4 друк.арк.).

11.Кулікова О.А. Актуалізація експресивно-модальних значень у реченнях фразеологізованої структури (на прикладі висловлювань, побудованих за схемою «Щоб+Vfinit»)/ О.А. Кулікова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – 2014. – № 10. (0,38 друк.арк.)

12.Кумеда О.П.Діалектна основа мови першодруків П.О. Куліша / О.П. Кумеда // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). – Вип. 5 : зб. наукових праць ; за ред. академіка Л.І. Мацько. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – С.136–141. (0,25 друк.арк.)

13.Кумеда О.П. Одна східнополіська фонетична риса мови першодруків П. О. Куліша / О.П. Кумеда // Діалектологічні студії. Інститут української мови НАН України. – С. 60–65. (0,25 друк.арк.).

14.Кумеда О.П. Форми давального та місцевого відмінків іменників ІІ відміни однини в мові першодруків П.О.Куліша/ О.П. Кумеда // Філологічні трактати : Вісник СумДУ. – 2014. – Т.91–94. (0,2 друк.арк.)

15.Семеног О.М. Енергетика Шевченківського слова у вихованні української мовної особистості / О. Семеног // Українська мова і література в школі. – 2014. – №2 (112). – 64 с. – С. 45–47. (0,4 друк.арк.)

16.Семеног О.М. Краса вчительської праці у рефлексіях українських і польських педагогів /О.М. Семеног// Порівняльна професійна педагогіка: наук. журнал / голов. ред. Н.М. Бідюк. – К. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – Том 4, випуск 2.- С.137 -142. (0,6 друк.арк.)

17.Семеног О.М. Навчальна книга: діалогічна взаємодія і співтворчість учителя й учнів // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014.- №11.- С. 46–48. (0,4 друк.арк.)

18.Семеног О.М. Науковий наставник як українська мовна особистість / О.М. Семеног // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). – Вип. 5 : зб. наукових праць /За ред. академіка Л.І. Мацько. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 273 – 279. (0,85 друк.арк.)

19.Семеног О.М. Особистість учителя у вимірах педагогічної майстерності Любові Мацько / О. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №1. – С. 2–7. (0,85 друк.арк.)

20.Семеног О.М.Про підсумки Y Міжнародного наукового форуму «Польща – Україна: Інтердисциплінарність педагогіки та її субдисциплін» / Олена Семеног //Порівняльна професійна педагогіка .-2013.-№2.-С.167 -170. (0,3 друк.арк.)

21.Семеног О.М. Професійна підготовка майбутнього вчителя на основі поліпарадигмального підходу /О.М.Семеног // Вища освіта України: науковий та науково-методичний часопис, Том 1 (54). – С. 322-326. (0,2 друк.арк.)

22.Семеног О.М. Роль і місце словника у розвитку комунікативної культури особистості дослідника // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Ніжин; Видавець П.П. Лисенко, 2013. – Вип. 7. – С.159-167. (0,5 друк.арк.)

23.Семеног О.М. Учительська праця в рефлексіях Івана Павла ІІ / Олена Семеног // Українська мова і література в школах України. – 2014. – № 2. – С. 33-37. (0,6 друк.арк.)

24.Семеног О.М. Учительська професія в соціально-педагогічному і професійно-особистісному вимірах // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Ніжин; Видавець П.П. Лисенко, 2014.- Вип. –С.36-40 (0,2 друк.арк.)

25.Семеног О.М. Фахова підготовка майбутнього вчителя у вимірах крос-культурного діалогу// Порівняльна професійна педагогіка: наук. журнал / голов. ред. Н. М. Бідюк. – К. –Хмельницький : ХНУ, 2014. – № 3 (т. 4)- с.131-138. (0,3 друк.арк.)

26.Semenog O.M. The beauty of teacher`s work in reflections of Ukrainian and Polish teachers / Semenog // Comparative Professional Pedagogy: scientific journal [chief. ed. N. М. BIDYUK]. Kyiv–Khmelnytskyi : khnu. – 2014, volume 4, issue 2.- С.137 -142.(0,2 друк.арк.)

27.Semenog O.M.Рrofessional training of future teacher in cross-cultural dialogue / Semenog // Comparative rofessional Pedagogy: scientific journal [chief. ed. N. М.BIDYUK]. Kyiv–Khmelnytskyi : khnu. 2014, volume 4, issue 3:– р 38- 44.(0,3 друк.арк.)

28.Ячменик М.М. Медіаосвіта майбутніх учителів рідної мови: досвід Німеччини й України / М.М. Ячменик // Порівняльна професійна педагогіка: наук. журнал / голов. ред. Н.М. Бідюк. – К. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – С.216-222. (0,4 друк.арк.).

29.Yachmenyk M. Media education of future native language teachers: experience of Germany and Ukraine / M. Yachmenyk // Comarative Professional Pedagogy : scientific Journal [Chief.ed. N.M.Bidyuk]. – Kyiv-Khmelnytskyi : KhNU. – 2014. – s. 110-116. (0,4 друк.арк.).

Перелік наукових статей (у фахових виданнях)

викладачів кафедри української мови за 2015 р.

 1. Брага І. Оголошення про знайомство як мовленнєвий жанр / І. Брага, Ю. Грицай // Мова. Наука. Культура : зб. наук. праць. – Харків : Міськдрук, 2015. – С. 179–187.
 2. Брага І.І. «Клуб бойового суржику», або українсько-російський суржик у соціальній мережі Facebook / І.І. Брага // Дивослово. – 2015. – № 5. – С. 32–34; № 6. – С. 35–38.
 3. Брага І.І. Мовна особистість носія українсько-російського суржику в його мовних автобіографіях / І.І. Брага // Вісник Донецького університету. Науковий журнал. Серія Б (гуманітарні науки).– Вінниця, 2014. – № 1-2. – С. 32–39.
 4. Брага І.І. Соціолінгвістика і нові напрями українського мовознавства / І.І. Брага // Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. Вип. 45/1. – К.: Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 52–59.
 5. Брага І.І. Суржик у родинному спілкуванні дітей / І.І. Брага // Мовні і концептуальні картини світу. Вип. 51. – К.: Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 96–105.
 6. Брага І.І. Сучасний стан соціолінгвістичної термінології (до постановки проблеми) / І.І. Брага // Вісник Дніпропетровського університету. Науковий журнал. Серія: Мовознавство. – Вип. 20 (1). – Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2014. – Т. 22. – № 11. – С. 22–32. (0,81 друк. арк.)
 7. Брага І.І. Українсько-російський суржик у соціальній мережі Facebook / І.І. Брага // Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. Вип. 44/1. – К.: Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2014. – С. 44–51.
 8. Беценко Т.П. Актуальні питання викладання курсу «Вступ до мовознавства» для студентів педагогічних університетів // Беценко Тетяна // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі / Всеукраїнська науково-практична конференція. Матеріали конференції. – Вінниця, 2015. – С. 12-14.
 9. Беценко Т.П. Закон звукової гармонії поетичного тексту/ Тетяна Беценко. Українське мовознавство. – Міжнародний науковий збірник. – 2015. – 45/1. – С.25-32.
 10. Громова Н.В. Безеквівалентні одиниці та позначення назв дій у романі П. Куліша «Чорна рада» та особливості їх відтворення в перекладі» / Н.В. Громова // «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 51. – С. 185-187. (у співавторстві з Харченко В.)
 11. Громова Н.В. Елементи національно-патріотичного виховання як мотивація до підвищення культуромовної особистості фахівця / Н.В. Громова, О.А. Кулікова, М.М. Ячменик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології [Текст] : науковий журнал. № 8 (52) [ред. кол.: А. А. Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2015.
 12. Громова Н.В. Роль інформаційних технологій у формуванні комунікативної компетенції майбутнього вчителя-філолога / Н.В. Громова // Сучасна іншомовна освіта в Україні: збірник наукових праць. – Умань: ФПО Жовтий О.О., 2015. – 313 с. – С. 70-72.
 13. Кумеда О.П. До питанняпро редакторські впливи П.О.Куліша на мову Т.Г.Шевченка / О.П.Кумеда // Культура слова,2015. – №83.
 14. Семеног О. Етноестетика мови української родини / Олена Семеног // Естетика і етика педагогічної дії / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г.Короленка. –– Вип. 12. – С. 48-57. (0,5 друк.арк.)
 15. Семеног О. Магістерська філологічна освіта: досвід української та зарубіжної вищої школи / Освіта для сучасності = Edukacjadlawspólczesności : зб. наук. пр. у 2 томах / Мін-во освіти і науки України, НАПН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова, Комітет педагогічних наук Польської академії наук, Наукове товариство «Польща-Україна, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи. – Київ: Вид-во НПУ ім. М. Драгоманова, 2015. – Т.2. – С. 415-425.
 16. Семеног О. Наукова робота юного лінгвіста у вимірах педагогічної взаємодії: загальноосвітня школа – Мала академія наук – вищий навчальний заклад – наукова установа / Олена Семеног // Українська мова і література в школі, 2015, №2 (120). – С. 45–49.
 17. Семеног О. Підготовка магістрів з філології в Україні та за кордоном: пошук освітніх стратегій / Олена Семеног // Порівняльна професійна педагогіка: наук. журнал / голов. ред. Н.М.Бідюк. – К. –Хмельницький : ХНУ, 2015. – Вип. 5. – С.134-141.
 18. Семеног О.М. Учительська професія в соціально-педагогічному і професійно-особистісному вимірах / О. Семеног // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Ніжин; Видавець П.П. Лисенко, 2014.- Вип. 2. – С. 255- 261.
 19. Ячменик М.М. Інтегрований спецкурс із медіакультури в підготовці майбутнього вчителя-словесника: досвід Сумського педагогічного університету / М.М. Ячменик // Естетика і етика педагогічної дії: зб. наук. праць. – Вип. 12. – Київ-Полтава, 2015. – С. 184-195.

Перелік наукових статей

викладачів кафедри української мови за 2015 р.

(у нефахових виданнях)

 1. Семеног О. Лінгвоперсонологія вченого крізь призму науково-педагогічного дискурсу /Олена Семеног / Формування мовної особистості: лінгводидактичнИЙ та лінгвістичний аспекти: матеріали наук.-практ. конф. збірн. наук. пр.- Черкаси. - 2015.-С.28-35.(0,45 друк.арк.).
 2. Семеног О. М. Педагогічна майстерність учителя-словесника в дослідницьких рефлексіях Ніли Волошиної / О. Семеног // Теорія і методика навчання української літератури: зб наук. праць /Наук. ред. і упорядн. Логвиненко Н.М. – К.: Педагогічна думка, 2015. – С. 209–216. (0,4 друк.арк.).
 3. Семеног О.М. Педагогіка честі і гідності учителя / О. Семеног //Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів ХІІ Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам`яті проф. О.П.Рудницької. / гол. ред.: Г.І.Сотська. – К.: Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, 2015. – Вип. 6 (10). – С. 188-190.
 4. Семеног О.М. Український вчений в європейському культурно-освітньому просторі / Олена Миколаївна Семеног // Григорій Васянович — син співучого Полісся: до 70-річчя від дня народження. — Львів: Сполом, 2015. — С. 185 — 192.
 5. Ячменик М.М. Досвід використання вчителями української мови і літератури засобів медіаосвіти // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей : зб. матеріалів XІІ Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам'яті проф. О.П. Рудницької / [голов. ред.: Г.І. Сотська]. – Вип.6 (10). – К.: Ін-т пед. Освіти і освіти дорослих НАПН України, 2015. – с. 200-204.

Тези

науково-практичних конференцій

 1. Герман В.В. Промова в системі формування риторичної культури майбутнього філолога з досвіду роботи / В.В.Герман // Професійно-творча і духовна самореалізація особистості в евристичній освіті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Суми, 2015. – С. 19-22.
 2. Громова Н.В. Мотивація учіння як основна умова процесу творчої самореалізації особистості в навчальній діяльності / Н.В. Громова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 березня, 2015 року, м. Суми). – Том 2. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – С. 62-65.
 3. Громова Н.В. Творча самореалізація як результат діалогової взаємодії вчителя й учнів в евристичній навальній діяльності/ Н.В. Громова // Професійно-творча і духовна самореалізація особистості в евристичній освіті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Суми, 19-20 листопапа 2015 р.). – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 180 с. – С. 126-128.
 4. Ячменик М.М.Особливості викладання курсу «Медіакультура вчителя-словесника» у Сумському педагогічному університеті / М.Ячменик // матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка
 5. Ячменик М.М. Розвиток медіаосвіти в Україні // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-методичної роботи кафедр СумДПУ імені А.С. Макаренка у 2014 році. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С.50.

Монографія, не подана до попереднього звіту

 1. Семеног О.М. Творчий саморозвиток майбутнього вчителя у процесі евристичного навчання / Олена Семеног // Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній освіті: монографія / За ред. проф. М.О.Лазарєва.-Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – С.137-173.

Перелік наукових статей (у фахових виданнях)за минулі роки,

не поданих до попередніх звітів

 1. Беценко Т.П. Термін текстово-образна універсалія у лінгвофольклористиці / Беценко Т.П. Українська термінологія і сучасність: Збірник наукових праць. Відповідальний редактор В.Л.Іващенко. – К.: Інститут укр. мов. НАНУ, 2013. – Вип. ІХ. – 232 с. – С. 80 – 83. (0,17 друк.арк.).
 2. Беценко Т.П. Думовий час і його художньо-естетична інтерпретація в текстово-образних універсаліях / Беценко Тетяна // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича. Зб. наук.праць – Чернівці: Рута, 2008. – Вип. 428-429. – 350 с. – С. 317-322.
 3. Беценко Т.П., Сергієнко С.П. Мовна майстерність І.С.Нечуя-Левицького як пейзажиста // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур «Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. – К.: Київський національний університет, 2014. – Вип. 24. – С. 3-11. (у співавторстві зі студентами).
 4. Беценко Т.П. Текстово-образні універсалії – системні одиниці // Карповские научные чтения: Сб. Н.Ст. Вип. 7 в 2 ч. – Ч. 2. – Минск; Белорус. Дом печати, 2013. – С. 219-222.
 5. Беценко Т.П. Текстово-образні універсалії – системні одиниці (на прикладі героїчного епосу) // Карповские научные чтения и сб. наук. ст. – Вып. 6. В 2-х ч. Ч.1. – Минск: Белорус.Дом печати, 2012. – С. 12-15.
 6. Беценко Т.П. Термін текстово-образна універсалія в лінгвофольклористиці // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Вип. 31. – С. 24-29.
1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 147 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.