Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна

Михайличенко Олег Володимирович, народився 8 травня 1952 р. у м.Суми.

Закінчив диригентсько-хоровий факультет Харківський інститут мистецтв ім. І.Котляревського, історичний факультет Харківського національного університету ім.Г.С.Сковороди.

Навчався в аспірантурі філософського факультету Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка.

 

Кандидатську дисертацію за спеціальністю «загальна педагогіка та історія педагогіки» захистив у 1985 р., докторську – у 2007 р.

Учене звання професора методики викладання суспільних дисциплін присвоєно у 2008 р.

Проф. Михайличенко О.В. є заступником Голови спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій у Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С.Макаренка, членом спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій у Харківському національному педагогічному університеті ім.Г.С.Сковороди.

Проф. Михайличенко О.В. є головним редактором науково-педагогічного журналу «Теорія та методика навчання суспільних дисциплін», заступником головного редактора всеукраїнського фахового збірника наукових праць «Теоретичні питання культури, освіти та виховання».

За час роботи у Сумському державному педагогічному університеті проф. Михайличенко О.В. підготував шість кандидатів наук, більше десяти магістрів з теорії та методики професійної педагогічної освіти, педагогіки вищої школи та управління навчальними закладами.

Проф. Михайличенко О.В. автор більше 100 наукових праць у галузі історії педагогіки, методики викладання суспільних дисциплін, культурології та мистецтвознавства, у тому числі чотирьох монографій та двох навчальних посібників з грифом МОН України.

Основні навчальні курси:

-         «Історія педагогіки», «Педагогіка»;

-         «Історія науки і техніки»;

-         «Історія української культури»;

-         «Культурологія»;

-         «Українознавство»;

-         «Шкільний курс «Українознавство» та методика його викладання»;

-         «Методика викладання суспільно-політичних дисциплін»;

-         «Методика музичного виховання»;

-         «Педагогіка вищої школи»(магістратура);

-         «Методологія та методи науково-педагогічних досліджень»(магістратура);

-         «Методика викладання суспільних дисциплін у вищій школі»(магістратура);

-         «Менеджмент в освіті»(магістратура);

-         «Управління інформаційними зв’язками»(магістратура).

Має нагороди: Подяка Кабінету міністрів України (2009), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2006 р.), Нагрудний знак МОН України „Антон Макаренко” (2008 р.), Нагрудний знак МОН України „Відмінник освіти України” (2009 р.), Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України (2009 р.), Нагрудний знак Сумської міської Ради „60 років визволення м.Суми від фашистських загарбників” (2008р.), Подяка Сумського міського Голови (2011 р.).

Список основних наукових праць доктора педагогічних наук,

професора Михайличенка О.В. за період з 1997 по 2013 рр.

Монографії

 1. Михайличенко О.В. Музично-естетичне виховання дітей та молоді в Україні (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.): Монографія. — К.: Видавничий центр КДЛУ, 2000. — 340 с.
 2. Михайличенко О.В. Освітньо-педагогічні аспекти розвитку української музичної культури другої половини ХІХ — початку ХХ ст.: Монографія. — Суми, „Мрія-1”, 2005. — 292 с.
 3. Михайличенко О.В. Музично-естетичне виховання дітей та молоді в Україні (ретроспективно-теоретичний аспект): Монографія. – вид. 2-ге, перероб. і доповнене. – Суми: вид-во „Козацький вал”, 2007. – 356 с.
 4. Михайличенко О.В. Суспільно-політичні та гуманітарні науки: теорія, історія та методика навчання: Монографія [Текст з іл.] / О.В. Михайличенко – Суми: СумДПУ, 2011. – 337 с.

 

Посібники, книжки та брошури

 1. Михайличенко О.В. Історія науки і техніки: Навчальний посібник для студентів педагогічних спеціальностей / Михайличенко О.В. [Текст з іл.] – Суми: СумДПУ, 2013. – 346 с.
 2. Михайличенко О.В. Основи загальної та музичної педагогіки: теорія та історія: Навчальний посібник. / Вид. друге. Доп. та перероблене. — Суми: вид. „Козацький вал”, 2009. — 211 с. (Гриф МОН України, (лист № 14/18-Г-2206 від 27.10.2008)
 3. Михайличенко О.В. Методика викладання суспільних дисциплін у вищій школі: Навчальний посібник. / Вид. друге. Доп. та перероблене. – Суми, СумДПУ, 2009. – 122 с. (Гриф МОН України, лист № 14/18-Г-2097 від 09.10.2008).
 4. Михайличенко О.В. Нариси з історії естетичного виховання молоді в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) – К.: Видавн. центр КНЛУ, 1999. – 238 с.
 5. Михайличенко О.В. Основи загальної та музичної педагогіки: теорія та історія. — Навчальний посібник. — Суми: вид. „Наука”, 2006. — 211 с.
 6. Михайличенко О.В. Основи методики викладання суспільних дисциплін у вищій школі: Навчальний посібник. — Суми: „Мрія-1”, 2006. — 104 с.
 7. Михайличенко О.В. Музично-педагогічна діяльність українських композиторів і виконавців другої половини ХІХ — початку ХХ ст.: Історичні нариси. — Суми: „Мрія-1”, 2005. — 102 с.
 8. Михайличенко О.В. З історії освіти і естетичного виховання молоді в Україні: Нарис. — Суми: Видавництво “Наука”, 1999. — 42 с.
 9. Михайличенко О.В. Система освіти у сучасному Китаї. — Суми, ВВП “Мрія-1” ЛТД, 1997. — 67 с. (у співавторстві з Шретсха О.О.).
 10. Михайличенко О.В. Система освіти у сучасній Японії. — К,: КДЛУ, 1997. — 44 с. (у співавторстві з Репетюк Н.С.)
 11. Михайличенко О.В. Моральне виховання учнів у сучаній Японії. —К,: КДЛУ, 1997. — 67 с. (у співавторстві з Трихлібом А.С.).
 12. Михайличенко О.В. Освіта і виховання в Японії та Китаї: історико-теоретичний аспект. – Суми:”Нука”, 1997. – 122 с.
 13. Михайличенко О.В. Педагогіка: навчально-методичний посібник для студентів заочної та вечірньої форм навчання / Київ: КДЛУ, 1997. — 79 с. (у співавторстві з Спіцин Є.С., Соловей М.І., Аніщенко Н.В.)
 14. Михайличенко О.В. Музыкально-эстетическое воспитание школьников во внеклассной и внешкольной работе: исторический очерк. — Сумы: МИГРО, 1996. — 25 с.
 15. Михайличенко О.В. Роль культурно-освітніх товариств у розвитку освіти і естетичного виховання молоді в Україні другої половини ХІХ століття. —Суми: «Наука», 1998. — 32 с.

Статті у фахових та іноземних збірниках наукових праць

 1. Михайличенко О.В. Музично-педагогічна діяльність С.П.Людкевича. — Теоретичні питання освіти та виховання: збірник наукових праць, вип.4. — Київ: Видавничий центр КДЛУ, 1997. — С.118 -124.
 2. Михайличенко О.В. Розвиток музично-естетичної освіти та виховання в Україні 1917-1920 рр. — Теоретичні питання освіти та виховання: збірник наукових праць, вип.5. — Київ: Видавничий центр КДЛУ, 1997. — С.331-338.
 3. Михайличенко О.В. Становлення музично-естетичного виховання в Україні. — Теоретичні питання освіти та виховання: збірник наукових праць, вип.6. — Київ: Видавничий центр КДЛУ, 1999. — С.172-186.
 4. Михайличенко О.В. Історична українська наукова думка про музично-естетичне виховання. — Теоретичні питання освіти та виховання: збірник наукових праць, вип.7. — Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2000. — С.9-13.
 5. Михайличенко О.В. Аматорський театр в музично-естетичному вихованні молоді в Україні кінця ХІХ ст. — Гуманізація навчального процесу: збірник наукових праць. — Слов’янськ: СДПУ, 1999. — С.103-107.
 6. Михайличенко О.В. Виникнення української музично-естетичної думки і виховання. — Гуманізація навчального процесу: збірник наукових праць, вип.5. — Слов’янськ: Слов.ДПУ, 1999. — С.283-304.
 7. Михайличенко О.В. Музично-естетичне виховання дітей та молоді в загальноосвітніх та приватних музичних закладах України другої половини ХІХ ст. — Гуманізація навчального процесу: збірник наукових праць, вип.8. — Слов’янськ: СДПУ, 2000. — С.205-222.
 8. Михайличенко О.В. Культурно-освітній рух у Східній Україні, Буковині та Закарпатті у другій половині ХІХ ст. — Теоретичні питання освіти та виховання: збірник наукових праць, вип.8. — Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2000. — С.151-156.
 9. Михайличенко О.В. Напрями музично-естетичного виховання молоді в Україні другої половини ХІХ — початку ХХ ст. — Теоретичні питання освіти та виховання: збірник наукових праць, вип.9. — Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2000. — С.141-144.
 10. Михайличенко О.В. Ідеї музично-естетичного виховання у творчій спадщині І.Я.Франка. — Теоретичні питання освіти та виховання: збірник наукових праць, вип.10. — Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2000. — С.10-14.
 11. Михайличенко О.В. Ідеї музично-естетичного виховання у творчій спадщині С.І.Миропольського. — Теоретичні питання освіти та виховання: збірник наукових праць, вип.11. — Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2000. — С.12-14.
 12. Михайличенко О.В. Ідеї музично-естетичного виховання у творчій спадщині Лесі Українки та Юрія Федьковича. — Теоретичні питання освіти та виховання: збірник наукових праць, вип.12. — Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2000. — С.3-5.
 13. Михайличенко О.В. Ідеї музично-естетичного виховання у творчій спадщині Степана Сірополка. — Теоретичні питання освіти та виховання: збірник наукових праць, вип.13. — Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2000. — С.5-75.
 14. Михайличенко О.В. Музично-педагогічна діяльність Гната Хоткевича. — Теоретичні питання освіти та виховання: збірник наукових праць, вип.14. — Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2000. — С.3-5.
 15. Михайличенко О.В. Педагогічна діяльність видатних музикантів-виконавців Соломії Крушельницької та Олександра Мишуги. — Теоретичні питання освіти та виховання: збірник наукових праць, вип.15. — Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2000. — С.3-5.
 16. Михайличенко О.В. Музично-педагогічна діяльність Івана Алчевського та Модеста Менцинського. — Теоретичні питання освіти та виховання: збірник наукових праць, вип.16. — Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2000. — С.3-5.
 17. Михайличенко О.В. Етапи розвитку музично-естетичного виховання дітей та молоді в Україні — Теоретичні питання освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 17. – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2001.
 18. Михайличенко О.В. Музичне навчання і виховання в загальноосвітніх та приватних музичних школах України в другій половині ХІХ ст. — Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 18. – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2001. — С.156-163.
 19. Михайличенко О.В. Ідеї розвитку української музичної культури у творчій спадщині Степана Сірополка — Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 19. – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2002. — С.192-193.
 20. Михайличенко О.В. Музично-педагогічна діяльність Соломії Крушельницької та Олександра Мишуги — Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 20. – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2002. —С.206-209.
 21. Михайличенко О.В. З історії музично-естетичного виховання школярів в Україні. — “Зеленая лампа”: учебный культурологический журнал, № 1-2, 1999. — С.37-39.
 22. Михайличенко О.В. Т.Г.Шевченко про музично-естетичне виховання. — Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка, психологія. — Київ: Видавничий центр КДЛУ 2000 р. — С198-201.
 23. Михайличенко О.В. Музично-естетичне виховання у творчій спадщині В.Верховинця. — Вісник кафедри ЮНЕСКО КДЛУ: збірник наукових праць КДЛУ, вип.2. — Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2000. — С.353-358.
 24. Михайличенко О.В. До питання вивчення досвіду музично-естетичного виховання молоді в Україні другої половини ХІХ ст. вчителями-іноземцями. — Вісник кафедри ЮНЕСКО КДЛУ: збірник наукових праць КДЛУ, вип.3. — Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2000. — С.859-862.
 25. Михайличенко О.В. Хорова робота шкіл Галичини на початку ХХ ст. — Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 21. – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2002. — С.211-213.
 26. Михайличенко О.В. Музика у побуті українського села кінця ХІХ — на початку ХХ ст. — Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 22. — Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2002. — С.208-211.
 27. Михайличенко О.В. Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 23. – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2002. — С.190-192.
 28. Михайличенко О.В. Деякі теоретичні концепції музичного виховання в історії розвитку вітчизняної музичної педагогіки. — Науковий вісник НМАУ ім.П.І.Чайковського, вип.29. — Київ: НМАУ, 2003. — С.65-77.
 29. Михайличенко О.В. Культурно-просвітницький рух в Україні в другій половині ХІХ століття. — Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 24, частина 1. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2003. —С. 163-166.
 30. Михайличенко О.В. До питання визначення понятійно-термінологічного апарата музичної педагогіки. — Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 24, частина 2-га. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2003. — С. 177-180.
 31. Михайличенко О.В. Музично-освітні концепції в Україні 1917-1980 рр. — Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 25. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2003. — С. 75-78.
 32. Михайличенко О.В. Загальні методи музичного виховання. — Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 26. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2004. — С. 36-41.
 33. Михайличенко О.В. До питання періодизації становлення вітчизняної музичної педагогіки. — Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: Теоретичні та методичні засади розвитку. — Київ, Суми: СумДПУ, 2004. — С.117-118.
 34. Михайличенко О.В. Загальні методи музичного навчання. — Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 27. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2004. — С. 49-53.
 35. Михайличенко О.В. З історії розвитку українського народного інструментально-виконавського мистецтва. — Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 29. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2005. — С. 280-282.
 36. Михайличенко О.В. Становлення та розвиток музично-освітньої справи на східноукраїнських землях другої половини ХІХ століття. — Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 30. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2006. — С. 219-223.
 37. Михайличенко О.В. Сутність процесу музичного виховання та його компоненти. – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 31. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2006. — С. 245-250.
 38. Михайличенко О.В. Основні історичні етапи розвитку музично-естетичного виховання дітей та молоді в Україні. – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 33. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2007. — С. 215-219.
 39. Михайличенко О.В. Предмет та основні поняття музичної педагогіки. – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 34. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2007. — С. 174-176.
 40. Михайличенко О.В. Філософські концепції ровитку теорії навчання(дидактики). – Філософські науки: Збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ, 2007. – С.160-181.
 41. Михайличенко О.В. Выдающийся воспитатель современности. – Педагогическое наследие А.С.Макаренко и современность: Материалы Всероссийских. историко-педагогических чтений / Белгород, БелГУ, 15 апреля 2008 г., отв. ред. И.Ф.Исаев, Н.Л.Шеховская. – Белгород, БелГУ, 2008. – С.5-6.
 42. Михайличенко О.В. Закономірності, принципи та етапи музичного виховання особистості. – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 35. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2008. — С.187-191.
 43. Михайличенко О.В. Науково-досліднаробота майбутніх учителів та види студентських наукових робіт. – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 36. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2008. — С. 244-254.
 44. Михайличенко О.В. Розвиток і формування особистості музиканта. – Педагогічні науки: збірник наукових праць. Частина четверта. – Суми: СумПДУ ім.А.С.Макаренка, 2007. – С.319-336.
 45. Михайличенко О.В. Музично-педагогічна діяльність М.В.Лисенка. – Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти / Збірник наукових праць, вип.20. – Харків: ХДУМ ім.І.П.Котляревського, 2007. – С.176-185.
 46. Михайличенко О.В. Розвиток громадсько-освітнього руху в Україні в другій половині ХІХ ст. – Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (історичні науки), №23(139). – Луганськ: „Альма-матер”, 2007. – С.114-127.
 47. Михайличенко О.В. Регіональна специфіка полiтичного та соцiально-економiчного розвитку українських земель другої половини ХХ – початку ХХ ст. – Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (історичні науки), №15(154). – Луганськ: „Альма-матер”, 2008. – С.172-185.
 48. Михайличенко О.В. Розвиток музичної освіти в західних регіонах українських земель кінця ХІХ – початку ХХ ст. – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 37. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2008. — С. 3-10.
 49. Михайличенко О.В. Проблемы методов и форм организации музыкального воспитания. – Духовно-нравственное воспитание: Прошлое, настоящее, будущее. – Материалы третьих историко-педагогических чтений 20 ноября 2008 г. – Белгород: БелГУ, 2008. – С.63-66.
 50. Mihaylihenko O. The main metodos of musyc educations. – Studia artystyctycne / Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. – tom 5. – Educacja muzyczna wobec wyzwan XXI wieku. – Polska, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008. – P.127-
 51. Михайличенко О.В. Этика и педагогическое мастерство преподавателя. – Профессионально-педагогическая культура: проблемы воспитания учащейся и студенческой молодёжи: Материалы третьего научно-методического семинара (г.Белгород, 19-20 марта 2009 г.) / отв. ред. И.Ф.Исаев – Белгород: Изд-во БелГУ, 2009. – С.60-64.
 52. Михайличенко О.В. Менеджмент в освіті та його основні напрямки. – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 38. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2009. – С. 208-213.
 53. Михайличенко О.В. З історії виникнення музичної освіти в Україні. – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 39. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2009. – С. 127-129.
 54. Михайличенко О.В. Общие методы и формы организации музыкального воспитания. – Научные ведомости Белгородского государственного университета: Научный рецензируемый журнал, вып. 4. – Белгород: Издательство БелГУ, 2009. – С.58-66.
 55. Михайличенко О.В. Кобзарство та побутове музикування на українських землях XYIII – початку ХХ ст. – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 40. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2009. – С.76-84.
 56. Михайличенко О.В. Особливості проведення лекцій у вищому навчальному закладі. – Теоретичні питання освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 41. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2010. – С.26-31.
 57. Михайличенко О.В. Музыкальная педагогика как отрасль педагогической науки и теория музыкального учебно-воспитательного процесса. – Мистецька освіта в Україні: теорія і практика / О. П. Рудницька [та ін.]; заг. ред. О. В. Михайличенко, редактор Г. Ю. Ніколаї. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С.67-101.
 58. Михайличенко О.В. Особливості проведення семінарських занять із суспільних дисциплін – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 42. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2010. – С.31-35.
 59. Михайличенко О.В. Основи управління мистецькою освітою. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент. // 32 наук праці. - Вип. 5. – Київ: МХМД, 2010. – С.15-28.
 60. Михайличенко О.В. Історичний розвиток та класифікація наук – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 43. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2011. – С.5-9.
 61. Михайличенко О.В. З історії навчання суспільних наук у вищій школі Російської імперії. – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 44. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2011. – С.30-34.
 62. Михайличенко О.В. Класифікація наук та визначення поняття суспільно-політичних дисциплін. – Теорія та методика навчання суспільних дисциплін: науково-педагогічний журнал, вип.1 / Заг. ред. О. В. Михайличенко. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С.4-14.Михайличенко О.В. Cинергетика у розвитку суспільних наук. – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 45. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2012. – С.232-238.
  1. Михайличенко О.В. Розвиток гуманітарно-історичної освіти у Російській імперії / Теоретичні питання методики навчання суспільних дисциплін: наукові праці / О. В. Михайличенко, В. С. Бугрій, С. І. Моцак [та ін.]; заг. редакція професора О. В. Михайличенка. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2011. – С.4-32.
 63. Михайличенко О.В. Оптимізація навчального процесу та інноваційне навчання суспільних і гуманітарних дисциплін – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 46. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2012. – 103-106.
 64. Михайличенко О.В. Парадокс учителя або театральна педагогіка: перевтілення або уявлення / Теорія та методика навчання суспільних дисциплін: науково-педагогічний журнал, вип.2 / Заг. ред. О. В. Михайличенко. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С.58-60.
  1. Михайличенко О.В. Літературно-педагогічний аспект педагогічної спадщини А.С. Макаренка / Творча спадщина А.С. Макаренка : Осмислення історичного досвіду та інноваційного потенціалу : [монографія] / [за заг. ред.. проф. А.А. Сбруєвої]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – С.140-148.
 65. Михайличенко О.В. Теоретичні основи громадянського виховання / Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 47. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2013. – 110-114.
  1. Михайличенко О.В. Літературно-публіцистичний аспектпедагогічної спадщини А.С. Макаренка/ Творча спадщина А.С.Макаренка: осмислення історичного досвіду та інноваційного потенціалу [монографія] / [за заг. ред. проф. Сбруєвої А.А.]. - Суми : СумДПУ ім. А.С, Макаренка, 2013. - С. 140-158.

 

Основні публікації до 1997 р.

 1. Михайличенко О.В. Методические материалы в помощь студентам для работы в загородных летних лагерях отдыха для детей. Михайличенко О.В., Евтух Н.Б., Спицын Е.С. – 1990 NLR Шифр 90-4/7452 (Российская национальная библиотека)
 2. Михайличенко О.В. Музыкально-эстетическое воспитание школьников во внеклассной и внешкольной работе. (Ист. очерк). Михайличенко О.В. – 1996 NLR Шифр 97-4/4874 (Российская национальная библиотека)

 

Матеріали міжнародних конференцій

 1. Михайличенко О.В. Виникнення української музично-естетичної думки і виховання // Україна, українці, українознавство на межі тисячоліть: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 14-15 жовтня 1999 р. – Київ, Інститут українознавства, 1999. – С.14-16.
 2. Михайличенко О.В. Аматорський театр в музично-естетичному вихованні молоді в Україні кінця ХІХ ст. // Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі: Наукові праці Міжнар. наук.-практ. конф. 27-29 вересня 1999. – Слов’янськ: СДПІ, 1999. – С.103-107.
 3. Михайличенко О.В. До питання періодизації становлення вітчизняної музичної педагогіки // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: теоретичні та методичні засади розвитку: Тези Міжнар. наук. конф. 30 червня – 2 липня 2004 р.. – Київ–Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2004. – С. 117-118.
 4. Mihaylihenko O. Podstawowe metodi kczatatcenia muzycznego: abstrakti refertatow Miedzynarodowa konferencja naukowa “Kultura i edukacja muzyczna” 16-17 pazdziernik 2006 r. Instytut Edukacji Muzycznej w Kielcznej, Polska. – P.16.
 5. Михайличенко О.В. Теоретичні основи музичної педагогіки // Професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва: від традицій до інновацій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г.Короленка, 2008. – С.3.
 6. Михайличенко О.В. Теоретичні основи методів музичного навчання та виховання // Гуманістичні орієнтири мистецької освіти: Матеріали IІІ-ї Міжнародної науково-практичній конференції 17-18 квітня 2011 р. – Київський національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова, 2011. – С.4-5.
 7. Михайличенко О.В. Інноваційні технології викладання суспільних і гуманітарних дисциплін у вищій школі // Гуманістичні орієнтири мистецької освіти: Матеріали V-ї Міжнародної науково-практичної конференції 25-27 квітня 2013 р. – Київський національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, 2013. – С.7-9.

 

 

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 179 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.