× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

«Знать од Бога

І голос той, і ті слова...

Ідуть меж люди»

                   Т. Шевченко

LazarkoЛазарко Микола Олександрович (14 грудня 1948 р. –
2 лютого 2011 р.) – український поет, філолог, педагог, протоієрей Української православної церкви Московського патріархату.

Народився у родині селян 1948 р. у с. Стецьківка. Закінчив Стецьківську середню школу (1966 р.), протягом 1966-1970 рр. – студент Сумського педагогічного інституту імені
А. С. Макаренка.

1970-1971 рр. – учитель української мови і літератури Могрицької восьмирічної школи.

1971-1973 рр. – заступник директора з навчально-виховної роботи восьмирічної Могрицької школи, член координаційної районної організації товариства «Знання».

1974-1975 рр. – учитель української мови і літератури Склярівської восьмирічної школи.

1975 р. – директор восьмирічної школи с. Склярівка.

Талановитий педагог, який цікавився старослов’янською, володів болгарською, польською, сербо-хорватською, російською мовами, не залишився поза увагою, його запросили на кафедру української мови до Сумського педагогічного інституту.

1984-2009 рр. – старший викладач кафедри української мови. Викладав українську мову, історичну граматику української мови, вступ до слов’янської філології, шкільний курс української мови.

У 1999 р. очолював літературно-мистецьку студію «Орфей», що діяла при Сумському педагогічному університеті.

Микола Олександрович закінчив Сумське пасторське богословське духовне училище при Свято-Пантелеймонівському монастирі. Працюючи священнослужителем, отець Микола не полишав педагогічної роботи, проводив семінари, читав лекції у педагогічному університеті.

2 лютого 2011 року Микола Лазарко помер. Похований біля храму Святого Великомученика Димитрія Солунського, що в Стецьківці.

Публікації

1982  рік

1. Лазарко М. О Навчально-виховна роль діалектологічної практики студентів-філологів / М. О. Лазарко // Методичні поради до комплексної підготовки студентів-філологів. – Запоріжжя, 1982. – С. 120–125.

1983 рік

2. Лазарко М. О. Изучение системы падежей имен существительных в северо-восточных говорах УССР / М. О. Лазарко // Тезисы докладов и сообщений к научной конференции. – Сумы, 1982. – С.24-25.

1983 рік

3. Лазарко М. О. Мировоззренческий аспект в анализе диалектологического материала восточнополесского региона /
М. О. Лазарко // Тезисы докладов и сообщений областной научной конференции. – Сумы, 1983. – С.104-105.

4. Лазарко М. О. Використання діалектологічних записів у процесі вивчення лінгвістичних дисциплін / М. О. Лазарко // Професійна підготовка вчителів-філологів. – Запоріжжя, 1983. – С.82-89.

1984 рік

5. Лазарко М. О. Вивчення іменника в умовах східнополіських говорів / М. О. Лазарко // Педагогічно-фахова підготовка вчителів-філологів. – Запоріжжя, 1984. – С.27-35.

1986 рік

6. Лазарко М. О. К использованию технических средств обучения в процессе преподавания лингвистических дисциплин / М. О. Лазарко // Тезисы докладов и сообщений областной межвузовской научно-теоретической конференции. – Сумы, 1986. – С.35-37.

1987 рік

7. Лазарко М. О. Роль українсько-білоруських культурно-літературних взаємин у збагаченні української мови / М. О. Лазарко // Тези шостої обласної наукової конференції. – Суми, 1987. – С.32-33.

1988 рік

  1. Лазарко М. О. Архаїчні форми як елемент поетики українських народних дум у зв’язку з особливостями їх музичної інтерпретації / М. О. Лазарко // Тези доповідей і повідомлень обласної науково-практичної конференції. – Суми, 1988. – С.66–69.
  2. Лазарко М. О. Враца літературна. Історія і сьогодення. /
    М. О. Лазарко // Вперед. – 1988. – 7 жовтня.
  3. Лазарко Н. А. К этимологии названия города Путивля /
    Н. А. Лазарко // Тезисы докладов и сообщений областной научной конференции. – Путивль, 1988. – С.56–57.

11. Лазарко М. О. Про нинішнє висвітлення проблеми хронології «Слова» і характер полеміки навколо неї / М. О. Лазарко // Тези доповідей і повідомлень першої наукової конференції учасників семінарію по вивченню «Слова». – Суми, 1988. – С.19-21.

12.Лазарко М. О. Східнополіські говори в «Словарі української мови» Б.Грінченка (особливості іменникових форм) / М. О. Лазарко // Вивчення життя і творчості Б. Д. Грінченка в школі і вузі: методичні рекомендації. – Суми, 1988. – С.39-41.

13. Лазарко М. О. Сьогочасне вивчення мови « Слова о полку Ігоревім « / М. О. Лазарко // Тези доповідей і повідомлень першої наукової конференції учасників семінарію по вивченню «Слова». – Суми, 1988. – С.27–28.

14. Лазарко М. О. Що в імені твоїм, Путивль?/ М. О. Лазарко // Ленінська правда. – 1988. – 15 липня.

1989 рік

15. Лазарко М. О. Вірш «Хаджі Димитр» Х.Ботева в контексті перекладацької діяльності й суспільних позицій П.Грабовського /
М. О. Лазарко // Тези доповідей і повідомлень обласних літературних читань. – Суми, 1989. – С.65-68.

1990 рік

16. Лазарко М. О. Деякі особливості східнополіських говірок як матеріал для дослідження історії української мови/ М. О. Лазарко // Тези доповідей і повідомлень XVI Республіканської діалектологічної наради: Проблема української діалектології на сучасному етапі. – Житомир, 1990. – С.75-76.

17.Лазарко М. О. Ігор Новгород-Сіверський як історична особа і образ «Слова» / М. О. Лазарко // Тезисы докладов и сообщений второй научной конференции участников семинария по изучению «Слова». – Сумы, 1990. – С.53-55.

18. Лазарко М. О. Князь Ігор – постать героїчна / М. О. Лазарко // Вперед. – 1990. – 26 травня.

19. Лазарко М. О. Топонім Путивль в історико-лінгвістичному аспекті / М. О. Лазарко // Тези доповідей і повідомлень
VI Республіканської ономастичної конференції. – Одеса, 1990. – С.46-48.

1991 рік

20. Лазарко М. О. Переклади М. Драй-Хмари поезій
М. Богдановича // М. Богданович і Україна / М.О. Лазарко // Матеріали і тези доповідей сьомої наукової конференції питань білорусько-українських літературних та фольклорних взаємин. – Суми, 1991. – С.47-50.

21. Лазарко М. О. Канадські зустрічі з Кобзарем. (Про вшанування Т. Шевченка в Канаді) / М. О. Лазарко // Вперед. – 1991. – 12 березня.

1992 рік

22. Лазарко М. О. Автор «Слова о полку Ігоревім» і Чернігово-Сіверська мовна стихія / М. О. Лазарко // Проблеми хронології і авторства «Слова о полку Ігоревім» у сучасному трактуванні: тези доповідей та повідомлень третьої наукової конференції учасників семінарію з проблем вивчення «Слова». – Суми, 1992. – С.62-64.

23. Лазарко М. О. Леся серед українців Канади: Нотатки з подорожі / М. О. Лазарко // Вперед. – 1992. – 24 червня.


1993 рік

24. Лазарко М. О. Альманах «Слобожанщина» – 92: Спроба аналітичного (і небезстороннього) огляду / М. О. Лазарко // Вперед. – 1993. – 24 лютого.

1994 рік

25. Лазарко М. О. Специфіка мови «Слова о полку Ігоревім» /
М. О. Лазарко , Г. І. Малишко // Специфіка «Слова о полку Ігоревім» як літературної пам’ятки: матеріали сьомої республіканської наукової конференції з питань вивчення «Слова». – Суми, 1994. – С.43-44.

1995 рік

26. Лазарко М. О. « Євгеній Онєгін « у перекладі
М. Рильського / М. О. Лазарко // Максим Рильський і світова література: матеріали наукової конференції, присвяченої 100-річчю від часу народження Максима Рильського. – Суми,1995. – С.22-25.

27. Лазарко М. О. Методичні вказівки та матеріали для діалектологічної практики: навч. посіб. / М. О. Лазарко. – Суми,
1995. – 54 с.

1996 рік

28. Лазарко М. О. Врачанський цвіркунець: Передмова до перекладів з болгарської поезії Яни Кременської / М. О. Лазарко // Ярославна. – 1996. –№2-3. – С.12.

1998 рік

29. Лазарко М. О. Особливості мови « Слова о полку Ігоревім « / М. О. Лазарко // Філологічні науки: збірник наукових праць. –
Суми, 1998.

2000 рік

30. Лазарко М. О. «А починалось усе так…»: Передмова до добірки віршів «Орфею» та впорядкування добірки / М. О. Лазарко // Слобожанщина. – 2000. – Вип. 6. – С.111-112.

31. Лазарко М. О. Ігор Новгород-Сіверський як історична особа і образ «Слова» / М. О. Лазарко // Слобожанщина. – 2000. – Вип. 5. – С.96-100.

2001 рік

32. Лазарко М. Естетична функція слова в поетичному творі: навчальний посібник для студентів-філологів вищих навчальних закладів / М. Лазарко, Г.Малишко, В. Федоров. – Суми: Собор,
2001. – 68с.

2007 рік

33. Лазарко М. О. Імператоїдні композити в українській антропонімії /М. О. Лазарко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ імені А.С. Макаренка у 2006 р. / [ред. кол. : Н. І. Кириленко,
О. В. Білецька та ін.] – Суми : Сум ДПУ ім.А.С.Макаренка, 2007. –
С.175-176.

2009 рік

34. Лазарко М . О. До проблеми катойконімних утворень Сумщини / М. О. Лазарко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ імені А. С. Макаренка у 2008 р. / [ред. кол. : Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.].–Суми: Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2009. – С. 147-148

2011 рік

35. Лазарко М. О. Пам’ять і любов : поезії / М. О. Лазарко. – Суми : ПП Н.В. Кочубей, 2011. – 53 с.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 227 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.