Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

Кафедра музично-інструментального виконавства

Кафедра музично-інструментального виконавства є осередком збереження кращих традицій вітчизняного музикознавства і музичної педагогіки. Вона успішно здійснює музично-інструментальну підготовку вчителя музики, плідно займається науковою та культурно-просвітницькою діяльністю.

Кафедра музично-інструментального виконавства була створена у жовтні 2002 року внаслідок реорганізації кафедри теорії, історії музики та гри на музичних інструментах. У 2002 - 2007 рр. її очолював кандидат мистецтвознавства, доцент Є.О.Іванов. З 2007 року завідувач кафедри – кандидат філософських наук, доцент Л.Г.Тарапата-Більченко. Основний кадровий потенціал кафедри музично-інструментального виконавства закладався у період з 1983 по 1997 рр. завдяки зусиллям кандидата педагогічних наук, доцента А.Ф.Кречківського. Зараз на кафедрі працюють 20 викладачів (5 за сумісництвом), 1 провідний концертмейстер та 1 лаборант. 12 викладачів мають наукові ступені та вчені звання.

Науково-дослідна робота викладачів зосереджується навколо актуальних проблем музично-педагогічної освіти і музикознавства. Аналізуються інноваційні процеси у сучасному музичному мистецтві (доц. Кущова Е.В.); визначаються особливості виконавської інтерпретації музичних творів композиторів західно-європейської та вітчизняної традиції (доц. АнтонецьО.А., Довжинець І.Г., Іванов Є.О., Сулім Р.А.). Викладачі кафедри плідно досліджують музичну культуру Сумщини (доц. Макарова В.А., доц. Макарова Л.А.); здійснюють перекладення, аранжування та виконавську редакцію творів сучасних сумських композиторів (доц. Зуєв П.К., доц. Зуєва Л.В.).

За результатами науково-дослідної роботи викладачами кафедри у період з 2005 по 2010 рр. успішно захищено 3 кандидатських та 1 докторська дисертація; опубліковано 1 монографію, 8 навчально-методичних посібників (з них 5 мають гриф МОН), більше 50 статей, 3 нотних видання та 4 інформаційних буклети.

Посібники та методичні розробки викладачів кафедри активно впроваджуються у навчальний процес. Апробована та успішно використовується у курсі „Концертмейстерський клас” на факультеті мистецтв СумДПУ ім.А.С.Макаренка «Хрестоматія з акомпаніаторської практики» (автори – доц. Л.В.Зуєва та доц. П.К.Зуєв, 2006). Навчально-методичне забезпечення дисципліни «Оркестровий клас, ансамбль» циклу фахової підготовки вчителя музики доповнюють посібники доц. Є.Іванова та Г.Радченка «Інструментовка  для народно-інструментальних ансамблів (деякі питання теорії та практики)» (2009); В.Рудюка «Народно-інструментальні ансамблі у загальноосвітній школі» (2007).

Викладачами кафедри започатковано два нових авторських курси: «Філософія музики» (доц. Л.Тарапата-Більченко) та «Інноваційні процеси у музичному мистецтві» (доц. Е.Кущова). Зазначені курси включено у навчальні плани підготовки фахівця ОКР «магістр» та забезпечено навчальними посібниками.

З 2007 року на кафедрі систематично проводяться науково-методичні семінари. Серед основних: «Особливості впровадження кредитно-модульної системи у практику викладання мистецьких дисциплін», «Оркестровий клас (ансамбль) у фаховій підготовці музиканта-педагога», „Особливості навчання музиці дітей дошкільного віку”, „Формування артикуляційних компетенцій учнів дитячих музичних шкіл в класі фортепіано”, „Ознаки стилю та реформи жанрів у творчості Ф.Шопена”, «Терапевтичний потенціал музичного мистецтва» та інші.

Керівництво науково-творчою діяльністю студентів. 

За період з 2005 по 2010 рр. студенти факультету мистецтв під керівництвом викладачів кафедри здобули 12 дипломів лауреатів міжнародних та всеукраїнських конкурсів.

У 2005 році студентка Т. Сурган – І премія ІV Міжнародного конкурсу молодих виконавців „Кримська весна” (м. Ялта, номінація струнно-смичкові інструменти, керівник – Заслужений діяч мистецтв України,  доц. В.А.Макарова, концертмейстер – О.Желудков); О.Липовий – дипломант  ІV Міжнародного конкурсу молодих виконавців „Кримська весна”(керівник – доц. П.К.Зуєв); Д.Авраменко – лауреат ІІІ премії Міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів „Кримська весна” (керівник – доц. Є.О.Іванов).

У 2006 році лауреатами міжнародних конкурсів стали студенти: О.Липовий – І Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів „Акорди Львова”, ІІ премія, керівник – доц. П.К.Зуєв); Д.Авраменко – І Міжнародний конкурс  баяністів-акордеоністів „Акорди Львова” (ІІ премія, керівник – доц. Є.О.Іванов); О.Липовий – V Міжнародний конкурс молодих виконавців „Кримська весна”, м. Ялта, ІІІ премія, керівник – доц. П.К.Зуєв).

У 2007 році звання лауреата І Міжнародного конкурсу студентів інститутів мистецтв та музично-педагогічних факультетів (м. Луцьк) здобув О.Липовий (ІІІ премія, керівник – доц. П.К.Зуєв).

2008 рік став успішним для студентів Л.Черниш та О.Іванова, які здобули диплом лауреатів ІІ ступеню на І Відкритому всеукраїнському конкурсі баяністів-акордеоністів "Вічних рух" (м. Дрогобич, керівник – доц. Зуєв П.К.). Студенти Є.Матвєєв та Л.Бєляєва взяли участь у ІХ Міжнародному фестивалі слов’янської фортепіанної музики (м. Мелітополь, керівники – доц. С.П.Зуєв та О.А.Антонець).

У 2009 році Л.Черниш та О.Іванов – лауреати ІІ Відкритого всеукраїнського конкурсу баяністів-акордеоністів "Вічних рух" (м. Дрогобич, диплом ІІІ ступеню, керівник – доц. Зуєв П.К.)

Під керівництвом викладачів кафедри виконано та успішно захищено 
11  магістерських та близько 30 дипломних досліджень, результати яких опубліковано у збірках студентських наукових робіт. На кафедрі працюють студентські наукові гуртки з актуальних проблем музичного виконавства. Практичний досвід концертного музикування набувається студентами під час виступів на концертах, фестивалях, конкурсах. Кафедра зберігає традицію проведення факультетського конкурсу піаністів. Започаткований у 1988 році, конкурс став щорічним святом фортепіанної музики. За 22-річну історію факультетського змагання 162 студенти досягли з його допомогою певних вершин виконавської майстерності, отримавши звання лауреатів і дипломантів.

У 2005 році кафедрою музично-інструментального виконавства було започатковано фестиваль ансамблевої музики, новизна якого полягає у спільному музикуванні студентів, випускників, а також викладачів та концертмейстерів факультету мистецтв. Ансамблева музика втілює в звуках діалогічність як суттєву ознаку культурного простору. Діалог-змагання і діалог-обговорення, діалог особистостей і діалог контекстів, масштабність світоглядних проблем і камерність внутрішніх духовних пошуків яскраво виявляють себе у фестивальному просторі. П’ять фестивалів ансамблевої музики (2005, 2006, 2007, 2008, 2009) успішно експонували різноманіття інструментальних ансамблевих складів та широту жанрово-стильового діапазону концертних програм. У фестивалях взяли участь близько двохсот учасників. Творча співпраця студентів та викладачів у різних складах, стилях і жанрах дозволяє сподіватися на подальший успішний розвиток молодих музикантів на педагогічній та виконавській ниві.

Культурно-просвітницька діяльність кафедри складається з концертів окремих виконавців і творчих колективів, виконавських фестивалів, конкурсів.

Концерти відбуваються в навчальних закладах м. Суми та Сумської області, Сумській обласній філармонії. Святом для шанувальників мистецтва є виступи ансамблю скрипалів „Кантабіле” (керівники – Заслужені діячі мистецтв України В. Макарова та Л. Макарова); ансамблю народних інструментів (керівники – Г. Радченко, Г.Голяка). У сольних концертах слухачів захоплює віртуозність та глибина виконавських інтерпретацій О. Антонець, джазово-імпровізаційні пошуки С. Зуєва, виступи інструментальних ансамблів за участю Р.Сулім, Л.Тарапати-Більченко, концертмейстера О. Желудкова.

Кафедра музично-інструментального виконавства започаткувала та веде велику роботу по організації і проведенню дитячого музичного фестивалю «Пролісок», присвяченого перебуванню П.І.Чайковського на Сумщині. Започаткований у 2002 році як обласний, „Пролісок” набув статусу міжрегіонального. До проведення фестивалю-конкурсу юних музикантів долучилися Управління культури і туризму Сумської обласної державної адміністрації, Сумське обласне об’єднання Національної всеукраїнської музичної спілки, Сумське обласне відділення Українського фонду культури. У V Міжрегіональному фестивалю-конкурсі юних музикантів «Пролісок» (2009) взяли участь учні музичних шкіл та шкіл мистецтв міста Суми і Сумської області (Білопілля, Глухів, Грунь, Краснопілля, Конотоп, Кролевець, Лебедин, Низи, Охтирка, Ромни, Середина-Буда, Тростянець, Шостка, Ямпіль), юні музиканти з Донецької (Артемівськ, Донецьк) та Харківської (Південне) областей, Автономної республіки Крим (Євпаторія, Уютне). У номінаціях „фортепіано”, „камерно-інструментальний ансамбль” та „композиція” виступили близько 200 школярів віком від 6 до 16 років. В рамках фестивалю-конкурсу відбулися майстер класи провідних педагогів для вчителів музичних шкіл. «Пролісок» став яскравим культурно-просвітницьким проектом, спрямованим на збереження культурної спадщини, розвиток музичного мистецтва  та естетичне виховання молоді.

У 2009 році кафедра музично-інструментального виконавства започаткувала мистецьку благодійну акцію «Бузковий блюз», спрямовану на те, щоб привернути увагу громадськості до проблем ботанічного саду СумДПУ ім. А.С.Макаренка та залучити кошти на його розвиток. Філософським підґрунтям проекту стала ідея про гармонійну єдність людини і природи як запоруки їх існування. Мистецтво стало дієвим провідником цієї ідеї. Проект викликав резонанс у засобах масової інформації та досягнув мети.

Новою формою організації наукової діяльності стали міжкафедральні наукові проекти: «Музичний простір України: творчість, виконавство, педагогіка» та «Формування артотерапевтичних компетенцій вчителів мистецьких дисциплін», які спрямовані на дослідження національної музичної культури та терапевтичного потенціалу мистецтва. Проекти реалізуються викладачами кафедри музично-інструментального виконавства та кафедри мистецької педагогіки і хореографії.

Міжкафедральні наукові дослідження входять до планів проблемної Лабораторії мистецької освіти (керівник – доктор пед. наук, завідувач кафедри мистецької педагогіки та хореографії Ніколаї Г.Ю.). Лабораторію організовано на факультеті мистецтв у 2005 році. З вересня 2007 року тематика науково-дослідної роботи лабораторії почала узгоджуватися з планами НДР кафедри музично-інструментального виконавства. З вересня 2009 року Лабораторія мистецької освіти – це спільний проект кафедри мистецької педагогіки і хореографії та кафедри музично-інструментального виконавства. За ініціативи Лабораторії мистецької освіти у 2006 р. підписано Угоду про міжнародну співпрацю між СумДПУ ім. А.С.Макаренка та Свєнтокшизькою Академією в Кельцях (Польща). У 2007 році підписано білатеральну Угоду про міжнародну співпрацю між факультетом мистецтв СумДПУ та Артистичним відділом Університету Марії Кюрі-Склодовської в Люблині (Польща).

Колективна міжкафедральна тема НДР «Музичний простір України: творчість, виконавство, педагогіка» є інтеграційною формою теоретичного дослідження та практичного музикування з метою збереження та пропаганди національного музичного мистецтва (наукові дослідження + цикл концертів). У рамках проекту «Музичний простір України» за участю викладачів та студентів вже відбулися такі концерти: «Микола Лисенко – доля і творчість»; «Бандура: з минулого в майбутнє» (І,  ІІ та ІІІ частини); «Марк Кармінський: штрихи до портрету»; «Сторінками українських опер», «Калинова доля», звітний концерт студентів секції народних інструментів, концерт з творів українських композиторів.

Спільно з кафедрою мистецької педагогіки та хореографії кафедра музично-інструментального виконавства взяла участь в організації та проведенні ІІ Міжнародного науково-мистецького форуму «Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції». Наукова тематика цього форуму вже збирала науковців на семінари та конференції, які відбувалися на базі СумДПУ ім.А.С.Макаренка і до організації яких долучалися викладачі кафедри музично-інструментального виконавства. У програмі Форуму-2010 відбулися: наукова конференція, хореографічні та вокальні майстер-класи, художні виставки, концерти.

Педагогічний та творчий потенціал викладачів кафедри музично-інструментального виконавства дозволяє вибудовувати нові творчі плани та сподіватися на їх успішну реалізацію у майбутньому.

Навчальні дисципліни кафедри:

-          основний музичний інструмент (фортепіано, баян, бандура, віолончель, домра, гітара);

-          концертмейстерський клас;

-          додатковий музичний інструмент;

-          ансамбль (народні інструменти, скрипка, бандура, віолончель, фортепіано, баян);

-          гра на музичному інструменті (для студентів-хореографів);

-          наукові засади викладання дисципліни у вузі (фортепіано, народні інструменти – магістр.);

-          інновації в розвитку музичного мистецтва (магістр.);

-          філософія музики (магістр.);

-          практикум за кваліфікацією (магістр.);

-          методика викладання гри на музичному інструменті (фортепіано, струнні та народні інструменти);

-          актуальні проблеми виконавства.

Контактний телефон: 68-59-78

e- mail: tarapata@meta.ua

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

На сайті

На даний момент 119 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2018. All Rights Reserved.

RAD Studio 10.2.2 Tokyo, Delphi, C++Builder, Delphi, C++Builder, На Delphi можно писать приложения не только под Windows но и под продукцию Apple (MAC OS, iPad, iPod, iPhone (iOS)), Android и даже Lunux.
Android Studio, Example, Sources, Уроки, Исходники, мобильный, смартфон
GPS трекер Goome GM02EW