× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

ЗАВІДУВАЧ СЕКЦІЇ

Stativka V I 120652863Статівка Валентина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор.

Основні фахові курси: «Методика викладання російської мови», «Стилістика російської мови», «Лінгвістика тексту», «Лінгвістичний аналіз тексту».

Коло наукових інтересів: теорія і практика створення сучасного підручника, комунікативний підхід до вивчення мови в системі загальної освіти, взаємопов’язане навчання видам мовленнєвої діяльності, лінгвістична теорія тексту як підґрунтя розвитку мовленнєвої діяльності.

Основні публікації за останні 3 роки 

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Pahnenko I I 1181771725Пахненко Ірина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Основні фахові курси: «Вступ до мовознавства», «Загальне мовознавство», «Сучасна російська літературна мова», «Методика викладання лінгвістичних дисциплін у вищій школі».

Коло наукових інтересів: теорія тексту і текстоутворення, методика навчання студентів-філологів професійно орієнтованого мовлення, методика викладання дисциплін лінгвістичного циклу у вищій школі.

Основні публікації за останні 3 роки 

 

 

 

 

Teletova S G 251547644 d1613 1223958118Тєлєтова Світлана Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Основні фахові курси: «Сучасна російська літературна мова», «Старослов’янська мова», «Історична граматика», «Тенденції розвитку фонетичної і лексичної систем сучасної російської літературної мови (ХХ – ХХІ ст.)», «Тенденції розвитку граматичної будови сучасної російської літературної мови (ХХ – ХХІ ст.)».

Коло наукових інтересів: семантичний синтаксис, функціонування мовних одиниць у сучасних засобах масової інформації.

Основні публікації за останні 3 роки

 

 

 

 

Monzhaley T K 26deb 1002119782Монжалєй Тамара Костянтинівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Сфера наукових інтересів: порівняльна типологія граматичних структур близькоспоріднених мов, актуальні напрями сучасного мовознавства, соціолінгвістика.

Навчальні курси: науковий стиль мовлення, практикум з розвитку мовлення, російська мова (для іноземних студентів).

 

 

 

 

 ІСТОРІЯ СЕКЦІЇ

Кафедра російської мови була створена водночас зі створенням вищих педагогічних курсів у 1929 році.

Очолювали цей підрозділ педагогічного вишу відомі науковці-лінгвісти Тамара Андріївна Шаповалова, Валентина Миколаївна Покуц, Алла Олександрівна Євграфова, Валентин Миколайович Мещеряков, Ольга Миколаївна Волкова. Науковий потенціал кафедри формували провідні вчені країни, які в різні часи входили до її складу:

Федір Кирилович Гужва, доктор філологічних наук, професор, заслужений працівник вищої школи УРСР, Відмінник народної освіти УРСР, дослідник сучасної російської літературної мови;

Тамара Андріївна Шаповалова, кандидат філологічних наук, доцент, який стояв біля витоків формування стилістики та лінгвістичного аналізу тексту;

Валентина Миколаївна Покуц, кандидат філологічних наук, доцент, знаний фахівець у галузі діалектології та сучасної російської літературної мови;

Алла Олександрівна Евграфова, кандидат філологічних наук, доцент, фахівець із сучасної російської літературної мови та лінгвістики тексту;

Валентин Миколайович Мещеряков, доктор педагогічних наук, професор, академік Російської академії наук, фундатор нового напряму в методиці з розвитку мовлення учнів на підставі опанування мовленнєвознавчими поняттями, відомий фахівець із лінгвістики тексту та ін.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 199 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.