Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

Навчально-науковий Інститут фізичної культури

Кафедра логопедії

Запрошує на денну та заочну форму навчання!
(на 2017 – 2018 навчальний рік)

За напрямом підготовки «Спеціальна освіта. Логопедія»

Додаткова спеціалізація "Спеціальна психологія"

КВАЛІФІКАЦІЯ ВИПУСКНИКА:

016 «Спеціальна освіта»

Освітній рівень: «Бакалавр» 

Кваліфікація: Вчитель-дефектолог, вихователь дітей із вадами психофізичного розвитку, асистент логопеда загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням. Спеціальний психолог.

Предметна спеціалазація: Спеціальна освіта (Логопедія)
Додаткова спеціалазація: Спеціальна психологія
Термін навчання – 4 роки.

ВСТУПНІ ІСПИТИ:
українська мова та література, біологія, історія України або іноземна мова (сертифікати ЗНО – 2017 р.).

016 «Спеціальна освіта
(Логопедія. Спеціальна психологія)»
Освітній рівень: «Магістр»
Кваліфікація: Логопед. Викладач спеціальної психології та корекційної педагогіки (логопедії). Вчитель-логопед. Спеціальний психолог дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.
Термін навчання – 1,5 роки, заочної – 1,5 роки.
Вступні іспити: іноземна мова, логопедія.

Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:
серія АЕ № 458767 від 11.08.2014 року.

sl

ЛОГОПЕД (ВЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД) – педагог, який займається усуненням вад мовлення дітей і дорослих. Логопед працює у логопедичних закладах системи міністерств освіти і науки, охорони здоров’я, соціального забезпечення, на логопедичних пунктах при загальноосвітніх школах, у спеціальних школах-інтернатах для дітей з важкими вадами мовлення, у спеціальних дошкільних закладах для дітей з вадами мовлення та спеціальних групах для дітей із недоліками мовлення у дитячих дошкільних установах, у логопедичних та слухо-мовленнєвих кабінетах при поліклініках, психоневрологічних диспансерах та інших медичних закладах.

sl_2

Корекційна освіта – напрям педагогічної освіти з підготовки фахівців для педагогічної та психологічної роботи з особами, які потребують корекції психічного та (або) фізичного розвитку. Залежно від нозологічних особливостей відповідних категорій таких осіб, корекційна освіта здійснюється за спеціальностями (за нозологіями):

ЛОГОПЕДІЯ – спеціальна педагогічна наука, яка досліджує природу, механізми, симптоматику, перебіг, структуру і прояви вад мовленнєвої діяльності, розробляє наукові основи їх попередження та подолання засобами спеціального навчання й виховання.

Тифлопедагогіка – наука про навчання та виховання дітей із порушеннями зору (сліпих і слабозорих).

Сурдопедагогіка – наука про виховання, освіту й навчання дітей із вадами слуху (глухих, слабочуючих, пізнооглухлих).

Олігофренопедагогіка – це галузь дефектології, що вивчає та розробляє питання теорії і практики навчання й виховання розумово відсталих дітей, а також питання їх соціальної реабілітації.

Ортопедагогіка – наука про принципи, закономірності, зміст, методи і форми навчання та виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

Психокорекційна педагогіка – розділ корекційної педагогіки, що вивчає закономірності і особливості освіти, навчання та виховання дітей із вадами психічного розвитку – інтелекту та емоційно-вольової сфери, а також порушеннями соціальної поведінки, що виникають на цій основі.

Логопед працює:

- у логопедичних закладах системи Міністерств освіти і науки, охорони здоров’я, соціального забезпечення,

- на логопедичних пунктах при загальноосвітніх школах,

- у спеціальних школах-інтернатах для дітей із важкими вадами мовлення,

- у спеціальних дошкільних закладах для дітей із вадами мовлення та спеціальних групах для дітей із недоліками мовлення у дитячих дошкільних установах,

- у логопедичних та слухо-мовленнєвих кабінетах при поліклініках, психоневрологічних диспансерах та інших медичних закладах.

Переваги професії:

- 4-х годинний робочий день;

- більша можливість працевлаштування;

- можливість відкрити свою справу.

Диплом європейського зразка та кваліфікація:

- ОКР бакалавр: Вчитель-дефектолог. Вихователь дітей із вадами психофізичного розвитку, асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням.

- ОКР магістр: Логопед. Викладач корекційної педагогіки.

Кафедра логопедії проводить набір абітурієнтів на 2 курс на денну та заочну форму навчання за спеціальністю «Корекційна освіта. Логопедія» - термін навчання 3 роки за ОКР «Бакалавр» та термін навчання 4,5 роки за ОКР «Магістр» (з дипломом молодшого спеціаліста після закінчення педагогічних та медичних училищ, машинобудівельних та будівельних коледжів тощо).

Документи необхідні для вступу:

 1. Диплом молодшого спеціаліста з додатком за будь-якою кваліфікацією.
 2. Копію паспорта.
 3. Копію ідент. номера.
 4. 4 кольорових фото 3*4.
 5. Копію приписного посвідчення чи військового квитка (для хлопців).
 6. конверти по Україні з марками
 7. Медична довідка 086-О

Прийом документівз 12.07.2017 р. по 26.07.2017 р.

Вступні випробування – з 12.07.17 р. по 24.07.17 р.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі.
Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

Вступні випробування:

- Скласти додаткове фахове вступне випробування за результатами якого отримати допуск до основного фахового вступного випробування.

- Скласти фахове вступне випробування («Ріст та розвиток дитини»).

Вартість навчання та форма оплати

- Вартість навчання: денна форма – 10000 грн.

- Різні форми оплати: 1 місяць, 1 семестр, 1 рік, увесь період навчання.

Проживання:

- Поселення іногородніх вступників у гуртожиток на час складання вступних іспитів.

- Поселення іногородніх студентів денної форми навчання у гуртожиток гарантовано.

Усю необхідну інформацію можна отримати за номером

(050) 505 62 56 87 – Завідувач кафедри логопедії
к.пед.н., професор Кравченко Анатолій Іванович

Ми чекаємо на Вас!

Питання до вступного випробування

 

1. Характеристика плоду та особливостей його розвитку.
2. Характеристика причин патології плоду (гаметопатії, мутації, хромосомні хвороби, генні хвороби).
3. Характеристика новонародженої дитини, поняття зрілості.
4. Анатомо-фізіологічна характеристика доношеної новонародженої дитини (шкіра, опорно-руховий апарат, нервова система, органи чуття).
5. Анатомо-фізіологічна характеристика доношеної новонародженої дитини (дихальна система, серцево-судинна система, кров і органи кровотворення).
6. Анатомо-фізіологічна характеристика доношеної новонародженої дитини (система травлення, органи сечовиділення).
7. Характеристика станів новонароджених, суміжних з нормою (фізіологічна втрата маси тіла, фізіологічна жовтяниця новонароджених, фізіологічна еритема, токсична еритема).
8. Характеристика станів новонароджених, суміжних з нормою (транзиторна гарячка, статеві кризи, сечокислий інфаркт нирок).
9. Характеристика станів новонароджених, суміжних з нормою (транзиторний дисбактеріоз і транзиторний катар кишок).
10. Особливості догляду за новонародженою дитиною у пологовій залі.
11. Особливості догляду за новонародженою дитиною у палаті для немовлят.
12. Визначення і етіологія недоношеності.
13. Клінічна характеристика недоношених дітей (.
14. Особливості фізичного та психомоторного розвитку недоношеної дитини.
15. Організація медичного обслуговування, принципи виходжування недоношених дітей: у пологовому залі, у палатах пологового будинку (І етап виходжування).
16. Організація медичного обслуговування, принципи виходжування недоношених дітей: на ІІ етапі виходжування, профілактика патологічних станів у недоношених немовлят.
17. Особливості вигодовування недоношених немовлят.
18. Характеристика періодів дитячого віку (внутрішньоутробний етап).
19. Характеристика періодів дитячого віку (позаутробний етап).
20. Вікові періоди життя людини.
21. Складові розвитку людини.
22. Періоди дитячого віку.
23. Особливості харчування дітей віком до одного року.
24. Розвиток соматичної та вегетативної нервової системи.
25. Вікові особливості системи кровотворення.
26. Особливості дихальної системи у віковому аспекті.
27. Особливості системи травлення.
28. Обмін речовин та енергії.
29. Особливості сечовидільної системи.
30. Особливості основних аналізаторів у різні періоди життя.
31. Формування і розвиток кістяка у віковому аспекті.
32. Основні показники нормального фізичного стану дитини.
33. Життєві потреби дитини та засоби їх задоволення.
34. Особливості вигодовування немовлят.
35. Штучне вигодовування дітей.
36. Особливості харчування дітей після року.
37. Догляд за дитиною і режим її дня.
38. Особливості харчування дітей віком від 1 до 3 років.
39. Особливості харчування дітей дошкільного та шкільного віку.
40. Особливості нейроендокринної регуляції в процесі росту й розвитку.
41. Характеристика центральної нервової системи (головний мозок).
42. Характеристика черепно-мозкових нервів.
43. Характеристика центральної нервової системи (спинний мозок), патологія центральної нервової системи.
44. Провідні шляхи спинного мозку.
45. Загальна характеристика шкіри і підшкірної основи.
46. Особливості будови та функцій шкіри дітей.
47. Особливості захисних функцій шкіри дітей.
48. Особливості термоорегуляції у дітей.
49. Загальна характеристика кісткової системи (будова та функція кісток).
50. Загальна характеристика кісткової системи (з’єднання кісток, будова суглоба, класифікація суглобів).
51. Характеристика особливостей процесу скостеніння.
52. Вікові особливості хімічного складу і будови кісток (череп).
53. Вікові особливості хімічного складу і будови кісток (хребет).
54. Вікові особливості хімічного складу і будови кісток (грудна клітка).
55. Вікові особливості хімічного складу і будови кісток (скелет верхніх кінцівок, скелет нижніх кінцівок).
56. Постава, особливості, патологія.
57. М’язова система: розвиток скелетних м’язів дитини.
58. Характеристика непосмугованої м’язової тканини.
59. Характеристика фізичного розвитку дитини (маса тіла, зріст).
60. Характеристика фізичного розвитку дитини (обвідні параметри, статеві особливості фізичного розвитку).
61. Оцінка фізичного розвитку дітей та підлітків.
62. Нервово-психічний розвиток дитини.
63. Характеристика органів дихання (зовнішній ніс, приносові пазухи, глотка, гортань).
64. Характеристика органів дихання (трахея та бронхи, легені, плевра, середостіння).
65. Фізіологічні особливості дихання дітей.
66. Патологія дихання.
67. Серцево-судинна система (особливості утробного та поза утробного кровообігу).
68. Серцево-судинна система (особливості будови та функціонування серця та судин дітей та підлітків).
69. Кровотворна система (вікові особливості крові та кровотворення людини, патологія кровотворення).
70. Лімфатична система: лімфа, лімфатичні судини, лімфатичні вузли.
71. Патологія серцево-судинної та лімфатичної систем.
72. Органи травлення (ротова порожнина, стравохід).
73. Органи травлення (шлунок, кишечник).
74. Органи травлення (травні залози).
75. Особливості обміну речовин у дитячому віці (водний обмін, білковий обмін).
76. Особливості обміну речовин у дитячому віці (вуглеводний обмін, жировий обмін, вітаміни).
77. Характеристика порушень травлення та обміну речовин.
78. Характеристика ендокринних залоз (гіпофіз, шишкоподібне тіло).
79. Характеристика ендокринних залоз (щитоподібна залоза, прищитоподібні залози, загруднинна залоза).
80. Характеристика ендокринних залоз (надниркова залоза, підшлункова залоза).
81. Характеристика ендокринних залоз (статеві залози). Патологія ендокринної системи.
82. Характеристика залоз зовнішньої секреції.
83. Характеристика органів сечоутворення та сечовиведення (нирки, сечоводи).
84. Характеристика органів сечоутворення та сечовиведення (сечовий міхур). Проблема нетримання сечі.
85. Вікові особливості захворюваності і смертності дітей.
86. Засади профілактики дитячих хвороб.
87. Основні методи лікування хворих дітей і догляд за хворою дитиною.
88. Характеристика уроджених потворств (токсоплазмоз, лістеріоз).
89. Характеристика спадкових хвороб.
90. Характеристика хромосомних хвороб (синдром Дауна, синдром Шерешевського-Тернера, синдром Клайнфельтера).
91. Характеристика генних захворювань (вуглеводного, білкового обмінів).
92. Характеристика генних захворювань (ліпідного, стероїдного обміну), профілактика захворювань.
93. Онтогенетичні особливості опорно-рухового апарату людини.
94. Онтогенетичні особливості серцево-судинної системи людини.
95. Онтогенетичні особливості респіраторної системи людини.
96. Онтогенетичні особливості гортані людини.
97. Онтогенетичні особливості травної системи людини.
98. Онтогенетичні особливості сечостатевої системи людини.
99. Онтогенетичні особливості нервової системи людини.
100. Онтогенетичні особливості ВНД людини.
101. Онтогенетичні особливості сенсорних систем людини.

 

reklama ogoloshennya centr 2 1882321479

ЗАПРОШУЄМО ВАС НА НАВЧАННЯ!

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ: з 12 липня 2017 року.

НАША АДРЕСА: м. Суми, вул. Роменська, 87,

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка

Зав. кафедри логопедії Кравченко Анатолій Іванович (050)5625687.

ПЕРЕПІДГОТОВКА на кафедрі логопедія (друга спеціальність) здійснюється за напрямом підготовки:

Корекційна освіта. Логопед – Вчитель початкових класів шкіл для дітей із порушенням мовлення.

Заочна форма навчання.

Термін навчання – 2 роки.

Вступне випробування – іспит біологія.

Абітурієнти подають документи:

 • Копія паспорту.
 • Копія ідентифікаційного коду.
 • Копія диплому про вищу освіту.
 • Копія додатку до диплома.
 • Медична довідка (086-О).
 • Копія трудової книжки.
 • 6 фотокарток (розм. 3х4).
 • 10 конвертів.

Примітка: копії документів подаються разом з оригіналами.

Наша адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська 87, ауд. № 417 (IV навчальний корпус, 4-й поверх)
Тел.. 0505625687 – А. І. Кравченко.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 338 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.