Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

golovne foto 4706e 1635469906Упродовж двох тижнів в у педуніверситеті працювали курси підвищення кваліфікації.

Ми, викладачі Бабенко Олена Михайлівна, Петренко Марина Борисівна, Гвоздецька Світлана Володимирівна, Андросова Валентина Миколаївна, Єзута Марина Володимирівна, Авраменко Надія Борисівна, Руденко Анна Миколаївна, Ворона Віта Вікторівна, Міхеєнко Олександр Іванович, Красілов Андрій Дмитрович, Корж Зоя Олександрівна, Карпенко Юлія Миколаївна, Міщенко Олександр Олександрович висловлюємо щиру вдячність викладачеві Олені Миколаївні Семеног за проведені на високому науково-методичному рівні 30 занять з культури наукової української мови.
Тематика занять була різна: культура читання, композиція наукового тексту, написання та редагування, оформлення та презентації наукових текстів, термінологічна, бібліографічна, стилістична, лексикографічна культура, академічна етика. Заняття проходили у наступній формі: тренінг з техніки наукового етикету, дискусія, полеміка, музейна мандрівка, круглий стіл, науково-методичний вебінар. Ми активно працювали з науковими статтями, які подамо в українські фахові, науковометричні та зарубіжні видання, з етимологічними, стилістичними, термінологічними словниками, з рецензіями, відгуками, анотаціями на посібник, монографію, дисертацію, з авторефератами дисертацій: читали, аналізували, інтерпретували, редагували, готували на основі цього всього свої наукові доробки, що підсилювало загальний інтерес до курсу. Частина занять була спрямована на формування професійної етики викладача.
Працювали ми і над розвитком особистого усного наукового мовлення: готували доповіді, наукові виступи тощо, «шліфували» вміння доносити слухачеві свою думку про здатність слухати і відстоювати свою позицію; розглядали необхідні умови для проведення якісної наукової конференції. Олена Миколаївна надала професійні поради з питань утримання зацікавленості слухачів, мистецтва ведення дискусії, диспуту.
Дуже цікавим для слухачів як курсів з культури наукової мови, так і курсів англійської мови виявився міжрегіональний науково-методичний вебінар «Академічна культура викладача». У вебінарі взяли участь науково-педагогічні працівники та наукові співробітники Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (програма вебінару додається).
Метою вебінару було підвищити рівень академічної культури викладача вищої школи. Ось деякі теми виступів: академічна культура викладача: основні чинники розвитку (проф.О.Семеног); гуманістичні цінності  запорука академічної доброчесності майбутнього вчителя ХХІ століття (проф.І. Кучеренко); формування академічної культури студентства в сучасному соціокультурному просторі (проф.Г. Цвєткова); Формування академічної культури викладача в освітніх закладах Сумщини ХІХ століття (доц.О. Рудь); Професійний портрет викладача кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації (А. Руденко); історія кафедри теорії і методики фізичної культури в особистостях (С. Гвоздецька); секційна робота зі студентами-гуманітаріями в Інституті фізичної культури (О. Міщенко); практичне заняття з логопедії в педагогічному університеті: діалог особистостей В. Андросова; навчальна практика з міжнародного туризму у педагогічному університеті (М. Єзута); інноваційні підходи у викладанні навчальної дисципліни «Лижний спорт»( В. Ворона); індивідуальний підхід у викладанні курсу «Читання хорових партитур» (М. Петренко); інтерактивні форми проведення практичних занять із фітотерапії (Н. Авраменко); традиції індивідуального навчання у класі основного інструменту (Г. Алексеєва); особливості навчання у жіночих освітніх закладах США (О. Теренко); етикет як складова корпоративної культури (Г. Довгополова); філософський аналіз синергетичної моделі викладача вищої школи (Т. Кравченко); методичні особливості проведення навчальної практики з географії (О. Данильченко).
Продовження вебінару відбудеться тепер на інтегрованих заняттях зі студентами через спільні академічні пошуки.
Староста групи Анна Руденко

2017-01-20 09.12.52 22659 15345460692017-01-25 11.59.05 8c230 3038470242017-01-25 12.00.40 0a1f2 18287720642017-01-25 12.01.27 39738 232062089

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 261 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.