× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу. Всі актуальні матеріали зі старого сайту були перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

golovna ea6cd 1964214874Міжвузівський науково-методичний вебінар під такою назвою напередодні Міжнародного дня жінок та дівчат у науці ініціювали і провели магістранти факультету іноземної та слов’янської філології СумДПУ імені А. С. Макаренка,  члени  гуртка «Академічна культура в освітньому просторі».

Учасники вебінару: студенти, магістранти, аспіранти, викладачі, зокрема таких закладів, як Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.
Мета вебінару: підвищення рівня наукової мовної культури дослідника, опанування технології роботи з науковим текстом.
Наведемо основні тези виступів О. Семеног, О. Фаст, І. Кучеренко, Л. Мамчур та ін.:
Значною мірою конкурентоспроможність фахівця на сучасному ринку праці залежить від якості неперервної освіти; а якість освіти, особистісно-професійний розвиток, саморозвиток, самореалізація особистості учня, студента, аспіранта залежить від особистості педагога-наставника, котрий уміло супроводжує, скеровує, динамізує процес адаптації до вимог професії, до самопізнання і саморозвитку особистостей учнів, студентів, аспірантів як самодостатніх й успішних у національному і глобальному просторі.
Критеріями наставництва визначено самобутність, демократичність, діалогічність, дослідництво, інтегративність, конструктивізм, лідерство, соціальну спрямованість, співробітництво. Важливі атракція, асертивність і фасцинація особистості наставника, духовні константи, морально-етичні максими поведінки. Справжня інтелігентність, безкорисливість, наукова порядність і правдивість, високий рівень емпатійності, служіння Істині, корисність діяльності для суспільства, чесне ставлення до наукових результатів – характерні ознаки індивідуального стилю. Це наставники, які мають загострене відчуття причетності до проблем педагога, відповідальність за честь педагогічної науки, виявляють повсякчасну готовність поділитися енциклопедичними знаннями зі світом, щоб цей світ став досконалішим, розумнішим. Втілення подвижницької праці наставника – в учнях та їх продуктивній праці.

Записала Ганна Грищенко

2017-02-06 13.48.50 281bb 1040782063htmlimage e95c0 1725571169

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 285 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.