Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

golovne d4335 111859261220-21 лютого 2017 року з ініціативи Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» при Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України  до Міжнародного дня рідної мови було проведено вебінар з проблеми  «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства».

Співорганізатори вебінару: викладачі, вчителі, науковці, студенти, магістранти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (науково-дослідна лабораторія академічної культури дослідника, кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання),

а також Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка.
Тема Міжнародного дня рідної мови 2017 року – «На шляху до сталого майбутнього за допомогою багатомовної освіти». З привітальним словом до учасників заходу звернулась дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Нелля Ничкало, окресливши суперечності та перспективи рідномовної освіти як основи багатомовності в Україні. Модератором заходу виступила член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України Лариса Лук’янова, яка узагальнила особливості формування рідномовної компетентності різних категорій дорослих.
Проблеми функціонування державної мови в соціокультурному просторі України було узагальнено у доповіді дійсного члена НАПН України Георгія Філіпчука, який означив націєтворчий потенціал української мови, рідномовної освіти у вимірах сучасних пріоритетів мовної політики держави. Народний депутат п’яти скликань Верховної Ради України Іван Заєць узагальнив перспективи розвитку українознавчої освіти, суголосні з векторами сучасних законотворчих процесів в українському суспільстві. Доктор педагогічних наук, науковий кореспондент Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України Тамара Усатенко окреслила ключові компетентності «Нової української школи», з-поміж яких визначила філософсько-епістемологічну сутність рідномовної компетентності особистості. Доктор, професор надзвичайний кафедри соціальних наук, викладач дошкільної педагогіки і раннньошкільної педагогіки Вищої школи бізнесу і науки про здоров’я в Лодзі (Польща) Тереса Яніцка-Панек означила особливості рідномовного навчання у польській системі освіти. Аксіологічні детермінанти розвитку рідномовної педагогічної освіти в Україні стали предметом наукової рефлексії доктора педагогічних наук, провідного наукового співробітника відділу змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України Олександра Кучерявого.
У роботі вебінару взяли участь близько 80 науковців, освітян, викладачів, вчителів, молодих дослідників, які обговорювали проблеми багатомовної й рідномовної освіти у контексті сталого розвитку у рамках таких секцій: розвиток мови як основа національної культури і чинник сталого розвитку суспільства; теорія і практика рідномовної і багатомовної освіти в Україні і світі; розвиток мовно-комунікативної компетентності різних категорій дорослого населення. Статівка Валентина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання виступила з темою «Языки-посредники в современной языковой и образовательной ситуациях», Семеног Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови – з темою «Культуромовна особистість учителя у світлі пріоритетів «Нової української школи».
Учасниками вебінару ухвалено відповідну резолюцію. Після закінчення вебінару учасники, вчителі, викладачі, студенти взяли участь у круглому столі «Мова ремесла», який ініціювала кафедра української мови.

DSC01911 8f942 316334530DSC02019 1e368 1118937450DSCF5622 92293 805504919

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 254 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.