Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА КАФЕДРИ БОФК

Кафедра біологічних основ фізичної культури була створена у 1988 році на факультеті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Задача кафедри полягала у забезпеченні медико-біологічної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури. Першим завідувачем стала Курилова Валентина Іванівна, кандидат біологічних наук, професор.

З 1989 року по 1996 рік на кафедрі працював доктор ветеринарних наук, професор Іван Іванович Яновський, який викладав курс “Анатомія людини”. І. І. Яновський зробив вагомий внесок у розвиток наукової та методичної роботи кафедри, зміцнення матеріальної бази. Завдяки зусиллям Івана Івановича покращується кадровий склад кафедри: викладачі проходять навчання в аспірантурах різних наукових установ, а з 1993 року мають змогу навчатися в аспірантурі за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини та тварин у Сумському державному педагогічному університеті імені А, С. Макакренка.

У 1995 році завідувачем кафедри обрана Єжова Ольга Олександрівна, кандидат біологічних наук, доцент, яка залишається на цій посаді і до цього часу.

З ініціативи О. В. Бріжатого, декана факультету фізичної культури, на кафедрі розпочинається робота по відкриттю спеціальності “Фізична реабілітація”. У 1998 році зроблений перший набір студентів спеціальності “Фізична реабілітація”.

Для покращення якості підготовки майбутніх фахівців у сфері фізичної реабілітації кафедра БОФК у 1999 році поділяється на дві: кафедра БОФК і кафедра фізичної реабілітації.

З 1999 по 2001 роки факультет фізичної культури, а з ним і кафедра БОФК готує аудиторний фонд у навчальному корпусі №4.

У 2007 по 2011 рік, на час перебування Єжової О. О. в докторантурі, завідувачем кафедри призначено Кравченка Анатолія Івановича, кандидата педагогічних наук, доцента.

Нині кафедра БОФК забезпечує медико-біологічну підготовку студентів спеціальностей «Фізичне виховання», «Спорт» та «Здоров’я людини». На кафедрі працюють 7 викладачів, з них: 3 кандидата біологічних наук (Єжова О. О., Іванова О. І., Гуменна О. А.), 1 кандидат педагогічних наук (Бріжата І. А.), 1 старший викладач (Іваненко Л. М.), 2 викладачі (Старченко С. О., Воропаєв Д. С.). Провідними навчальними дисциплінами кафедри на різних спеціальностях Інституту фізичної культури є: анатомія людини, фізіологія людини, вікова фізіологія, спортивна фізіологія, гігієна, біомеханіка, спортивна метрологія, основи наукових досліджень.

Викладачі кафедри виконують наукову роботу, з 2013 року за темою «Теоретико-методичні засади здоров’яспрямованої діяльності у закладах освіти» (2013-2017 рр). Результати наукової роботи висвітлюються у вітчизняних та закордонних публікаціях (монографії, статті, тези). Професорсько-викладацький склад кафедри бере участь у наукових, науково-практичних симпозіумах, конференціях та семінарах різного рівня. Успішності наукової роботи викладачів кафедри сприяють зв’язки кафедри із науковими на навчальними установами Росії (Інститут вікової фізіології РАО, Москва) та України (Інститут проблем виховання НАПН України, Київ; Луганський національний університет імені Т. Г. Шевченка, Луганськ; Південноукраїнський педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Одеса; Херсонський національний університет, Херсон; Чернігівський національний педагогічний університет, Чернігів; Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Глухів та інші).

 

СКЛАД КАФЕДРИ БОФК

Egova1Єжова Ольга Олександрівна працює в університеті на кафедрі БОФК з 1995 року. Нині – завідувач кафедри. Вчений ступінь – кандидат біологічних наук, вчене звання – доцент. У лютому 2013 р. захистила докторську дисертацію на тему “Теоретичні і методичні засади формування ціннісного ставлення до здоров’я в учнів професійно-технічних навчальних закладів” у спеціалізованій вченій раді Інституту проблем виховання НАПН України за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Базова освіта: Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, факультет природничо-географічний, вчитель біології та хімії.

Наукові інтереси: теоретико-методичні засади формування ціннісного ставлення до здоров’я у дітей, підлітків та молоді.

Ivanova1Іванова Ольга Іванівна працює в університеті з 1985 року, на кафедрі БОФК працює на посаді доцента з 2002 року. Вчений ступінь – кандидат біологічних наук; вчене звання – доцент.

Базова освіта: Харківський державний університет ім. А. М. Горького, біолог-генетик-цитолог.

Тема кандидатської дисертації: “Метаболічні реакції мітохондрій печінки щурів при адаптації до високої зовнішньої температури” (1984 рік).

Наукові інтереси: фізіологія людини та тварин, вікова фізіологія.

 

 

Gumenna1Гуменна Ольга Андріївна працює на кафедрі БОФК з 2001 року. Вчений ступінь – кандидат біологічних наук; вчене звання – доцент.

Базова освіта: Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, факультет фізичної культури; вчитель фізичної культури і валеології, керівник спортивної секції, організатор туристичної роботи.

Тема кандидатської дисертації: “Фізіологічні характеристики організму дітей молодшого шкільного віку в різних умовах навчання” (2006 рік).

Наукові інтереси: вікова фізіологія і психофізіологія.

 

Brigata1Бріжата Ірина Анатоліївнапрацює в університеті з 2000 року, на кафедрі БОФК – з 2002 року на посаді доцента. Вчений ступінь – кандидат педагогічних наук.

Базова освіта: Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, факультет природничо-географічний, вчитель біології, хімії, валеології та основ екології, ОКР – спеціаліст – 2000 р.; УАБС, факультет економічний, бухгалтерський облік і аудит, ОКР – спеціаліст – 2001 р.; Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, факультет післядипломної та додаткової освіти, вчитель фізичної культури, валеології та керівник спортивних секцій організатора туристичної роботи, ОКР – спеціаліст – 2002 р.

Тема кандидатської дисертації: “Педагогічні технології профілактики шкільного травматизму у фаховій підготовці учителів фізичної культури” (2010 рік).

Наукові інтереси: теоретико-методичні засади вдосконалення фахової підготовки майбутніх вчителів фізичної культури.

Ivanenko1Іваненко Лідія Михайлівна працює в університеті з 1976 року, на кафедрі БОФК – з 1992 року. Займає посаду старшого викладача.

Базова освіта: Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка, факультет природничий, вчитель біології та хімії.

Наукові інтереси: педагогіка здоров’я, гігієна дітей і підлітків

 

 

 

 

 

starchenko1Старченко Сергій Олександрович працює в університеті на кафедрі БОФК з 2000 року на посаді викладача. Вчений ступінь – магістр.

Базова освіта: Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, факультет фізичної культури, вчитель фізичної культури і валеології, керівник спортивної секції, організатор туристичної роботи, ОКР – спеціаліст – 2000 р.; Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, магістратура, спеціальність “Магістр педагогічної освіти, викладач фізичної культури”, ОКР – магістр – 2001 р.

Наукові інтереси: теоретико-методичні засади вдосконалення фахової підготовки вчителів фізичної культури в системі післядипломної освіти.

Voropaev1Воропаєв Дмитро Сергійович працює в університеті на кафедрі БОФК з 2007 року на посаді викладача. У 2010 р. закінчив аспірантуру Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка

Базова освіта: Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, факультет фізичної культури, фізичний реабілітолог, ОКР – бакалавр – 2006 р., магістратура, спеціальність “Фізична реабілітація”, ОКР – магістр – 2007 р.

Наукові інтереси: психофізіологія, психологія здоров’я.

 

 

Gevlich1Гевліч Олена Вікторівна – працює в університеті з 1995 року, а з 2002 р. на кафедрі БОФК на посаді старшого лаборанта.

Базова освіта: Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, факультет фізичної культури, вчитель фізичної культури і валеології, керівник спортивної секції, організатор туристичної роботи, ОКР – спеціаліст – 2012 р.

 

 

 

vasilchenko1Васильченко Яна Анатоліївна – працює в університеті на кафедрі БОФК з 2012 року на посаді лаборанта.

Базова освіта: Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, природничо-географічний факультет, вчитель біології, валеології та практичний психолог в закладах освіти, ОКР – спеціаліст – 2012 р.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 154 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.