× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна Кафедра теорії та методики фізичної культури

IMG 6643 f8026 2062471308

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ТМФК

Кафедра ТМФК була заснована у 1980 році з дня відкриття факультету фізичної культури при Сумському педагогічному інституті і довгий час залишалася єдиною в організаційно-управлінській структурі факультету.
У перші роки свого існування кафедра зазнавала великих труднощів. Викладання теоретичних і практичних дисциплін, які були передбачені навчальним планом факультету фізичної культури, було новою, невідомою для викладачів справою. Заняття зі студентами за змістом носили більш навчально-тренувальний характер, ніж навчаючий. Усі труднощі періоду організації доводилось долати малочисельному викладацькому колективу кафедри ТМФК (Кудренко А.І., Косяк В.А., Лоза Т.О., Прокопова Л.І., Гончаренко В.І., Ратов А.М., Гончаренко Н.М., Затилкін В.В., Верблюдов І.Б., Одінцова С.В.).
Очолив кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Бурла О.М. (1980-1984 рр.). Діяльність кафедри на той час була багатоаспектною та мала забезпечувати навчально-виховний процес за двома напрямками: 1-ий - фізичне виховання студентів усіх факультетів СДПІ ім. А.С.Макаренка; 2-ий - професійно-педагогічна підготовка студентів факультету фізичної культури. Крім того, колективу викладачів кафедри необхідно було вирішувати завдання фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи.
У 1984 році (до 1988 року) завідувачем кафедрою ТМФК була призначена кандидат біологічних наук, професор Курілова В.І.. Зміна керівника позитивно відбилася на навчально-виховному процесі в цілому. Предметом уваги стало матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу. Вдосконаленню навчальної та спортивної роботи сприяло введення в експлуатацію навчально-спортивного комплексу, який очолив викладач кафедри, нині доцент кафедри ОПС Затилків В.В.
З 1988 по 1994 рр. кафедру ТМФК знову очолив кандидат педагогічних наук, доцент Бурла О.М.
З 1994 року і до 2013 року обов’язки зав. кафедрою виконувала кандидат педагогічних наук, професор Лоза Т.О. За часів управління Лози Т.О. на кафедрі пройшла ротація кадрів, але це не знизило темпів розвитку всіх стратегічних напрямків діяльності колективу. Різко активізувалася навчальна, науково-дослідна, спортивна та громадська діяльність.
З 2013 року по теперішній час завідує кафедрою професор О.А. Томенко.
У 1994 року при кафедрі розпочала роботу аспірантура, а з 2000 року – магістратура спеціальності: «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура».
У 2007 році при кафедрі ТМФК розпочали навчання студенти спеціальності «Туризм».
Ліцензія на робочу професію «Охоронник» була отримана у 2001 році та продовжена у 2009 році.
Першочерговими завданнями колективу стають: навчально-методичне та наукове посилене викладання профілюючих теоретичних дисциплін, збільшення обсягу науково-дослідної роботи; подальше підвищення методичної та наукової кваліфікації викладачів. Однак і сьогодні продовжуються пошуки методів, способів і засобів вирішення актуальних, професійно-важливих завдань: навчально-методичного забезпечення дисциплін, подальшого розвитку наукових досліджень з різних питань фізичного виховання та спорту, оптимізація змісту педагогічної практики в школі, покращення матеріально-технічного забезпечення навчального та тренувального процесів, установлення контактів і виробничих відносин з органами освіти з питань підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури, підготовки та перепідготовки фізкультурних кадрів. Зараз проводиться значна робота в сфері наукових, експериментальних досліджень. Але не лише в науковому напрямку спостерігаються певні зрушення. Інтесифікується навчально-методична та науково-дослідна діяльність викладачів і студентів. Сьогодні кафедра ТМФК - один з провідних і авторитетних педагогічних колективів університету. Історія кафедри - це історія одного з системоутворюючих елементів структури інституту фізичної культури з підготовки висококваліфікованих спеціалістів у сфері фізичної культури і спорту.

Колектив кафедри

tomenko 1f976 1215524169   

ТОМЕНКО Олександр Анатолійович – завідувач кафедри, професор. З відзнакою закінчив Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка (1998) зі спеціальності «Фізичне виховання».

Доктор наук з фізичного виховання та спорту, спеціальність – 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення». Тема дисертації – «Теоретико-методологічні основи неспеціальної фізкультурної освіти учнівської молоді» (рішення Атестаційної колегіх МОН України від 30.11.2012, Національний університет фізичного виховання і спорту України).
Професор кафедри «Теорії та методики фізичної культури» (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 23.09.2014).
Автор та співавтор чотирьох навчальних посібників з грифом МОН України, 3-х монографій, понад 120 наукових публікацій.
Підготував чотирьох кандидатів наук з фізичного виховання та спорту (Оксана Дубинська, Сергій Лазоренко, Андрій Титович, Анастасія Старченко). «Відмінник освіти України» (2003).
Заслужений тренер України з панкратіону (наказ міністра у справах сім’ї, молоді і спорту України від 17.01.2008). Нагороджений нагрудним знаком МОН України «За наукові та освітні досягнення».

 kudrenko 2cc38 1060195240

Кудренко Анатолій Іванович – кандидат педагогічних наук, професор кафедри.

Закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю фізичне виховання.
Нагороди: Відмінник освіти України 2005 рік, Грамоти МОН, обласної адміністрації, управління освіти та ректорату 1986-2014 р.р. Заслужений працівник фізичної культури і спорту.

 loza b597c 1821900044

ЛОЗА Тетяна Олександрівна – професор, заслужений працівник фізичної культури і спорту (2016). Закінчила Київський державний інститут фізичної культури (1972) зі спеціальності «Фізична культура і спорт».

Кандидат педагогічних наук, спеціальність – «Теорія і методика фізичного виховання, спортивного тренування та лікувальна фізична культура». Тема дисертації – «Оптимізація процесу навчання гімнастичним вправам у зв’язку зі специфічними особливостями жіночого організму» (рішення ВАК при Раді Міністрів СРСР від 09.12.1981, Київський державний інститут фізичної культури).
Професор кафедри «Теорії та методики фізичної культури» (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 03.07.2008).
Автор та співавтор вісьмох навчальних посібників з грифом МОН України. Підготувала вісьмох кандидатів наук (Михайло Лянной, Світлана Гвоздецька, Ігор Верблюдов, Юлія Картава, Роман Стасюк і Яна Писаревська, Наталія Петренко, Світлана Король).
Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (2002), знаком «Антон Макаренко» Міністерства освіти і науки України (2005), Почесним знаком СДПУ «За видатні заслуги перед колективом університету» (2001). Майстер спорту СРСР зі спортивної гімнастики.

prokopova 1be5e 1918185276

Прокопова Людмила Іванівна –працює у Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка з 1981 року на посаді викладача кафедри фізичного виховання. У 1988 році переведена на посаду старшого викладача кафедри ТМФК за конкурсом.

Базова освіта: Харківський державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди у. за спеціальністю фізичне виховання, присвоєно кваліфікацію вчителя фізичного виховання – 1980 р.

Тема кандидатської дисертації: «Динаміка формування мотивації фізкультурно- оздоровчої діяльності населення».

Нагороди: Відмінник освіти України, грамота управління освіти і науки ОДА.

Наукові статті: 70 публікації, з них: усього статей – 39; у фахових виданнях – 14; методичних рекомендацій – 16; навчальних посібників – 7, з них з грифом МОНУ – 3.

dubinska 5fed8 684123933

Дубинська Оксана Яківна – працює в університеті з 2001 року на кафедрі ТМФК. У 2008 р. переведена на посаду старшого викладача, у 2010 році – доцента.

Базова освіта: СумДПУ ім. А.С. Макаренка у 2001 році за спеціальністю: вчитель фізичної культури і валеології, керівник спортивної секції.

Науковий ступінь: кандидат наук з фізичного виховання і спорту (24.00.02)

Науковий напрям: фізкультурно-оздоровчі технології.

Тема дисертації: Застосування фізкультурно-оздоровчих технологій для підвищення рухової активності і фізичної підготовленості підлітків.

Автор 35 наукових статей; з них 19 фахових; 2 навч.-методичних посібники з грифом МОН, монографії.

Нагороди: грамота міського голови, грамота Сумського обласного управління освіти і науки; грамота управління у справах сім’ї, молоді та спорту.

Підготувала: кандидата наук – Салатенка Івана (2016 р.)

gvozdecka b9dc6 1624266409

Гвоздецька Світлана Володимирівна – працює в університеті з 2001 року, на кафедрі ТМФК.

Базова освіта: Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка /2001/  спеціальність «Фізична культура», присвоєно кваліфікацію магістра педагогічної освіти. У 2005 році отримала ступінь канд. наук з фізичного виховання і спорту. У 2006 році переведена на посаду старшого викладача. З 1.04.2008 на посаду доцента, у 2010 р. доцент кафедри ТМФК.

Загальна кількість публікацій: 40, з них всього статей 25; у фахових виданнях – 20; навчально-методичних посібників – 1.

 zhukov b2617 757733554

Жуков Володимир Леонідовичпрацює в університеті з 1994 року на посаді старшого викладача та заступника директора ІФК з навчальної роботи.

Базова освіта: Київський державний інститут фізичної культури – 1984 р. Викладач фізичної культури і спорту.

Нагороди: Нагрудний знак «Відмінник освіти»; Грамота Сумського обласного управління освіти і науки, грамота управління освіти і науки України.

Всього наукових та навчально-методичних праць – 34; з них у фахових виданнях – 16.

 cherednichenko 96924 2069665132

Чередніченко Сергій Вікторович – працює в університеті з 2001 року на посаді доцента кафедри ТМФК, у 2015 р. отримав звання доцента.

Базова освіта: СумДПУ ім. А. С. Макаренка. Факультет фізичної культури. «Фізичне виховання і методика спортивно-масової роботи, туристична робота. Вчитель фізичного виховання і валеології, керівник спортивних секцій, організатор туристичної роботи», 2000 р.

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, Заслужений тренер України з панкратіону. Грамота Управління освіти і науки облдержадміністрації, грамота управління у справах сім’ї, молоді та спорту.
Має 33 навчально-методичні праці; з них 6 статей у фахових виданнях.

balashov 7c537 617013195

Балашов Дмитро Іванович – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри. Працює в університеті з 2001 року. 

Базова освіта: СумДПУ ім. А. С. Макаренка. Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура – 2002 р. Викладач фізичної культури.

Звання майстра спорту України зі спортивної гімнастики, присвоєно 15.04.1998 р.

Всього наукових статей 20; з них у фахових виданнях - 6.

4 a0e4f 1790405261 cc1b9 122376306

Бермудес Діана Валеріївна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри.  Працює в університеті з 2002 року. 

Базова освіта: СумДПУ ім. А. С. Макаренка. Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура – 2002 р. Викладач фізичної культури.

Всього наукових статей 20; з них у фахових виданнях -10.

leonenko a362b 294710010

Леоненко Андрій Васильович – к. пед. наук, доцент кафедри ТМФК, заступник директора Інституту фізичної культури зі спортивної роботи.

У 2001 закінчив з відзнакою Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Фізична культура» та отримав кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізичної культури. Має спортивне звання «Майстер спорту України» з пауерліфтингу.
Автор 1 монографії, 25 наукових статей (2 статті у міжнародному виданні), що входить до бази Scopus. Кандидатська дисертація за темою «Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до патріотичного виховання старшокласників».
Нагороджений грамотою Міністерства молоді та спорту України, грамотою Сумської обласної державної адміністрації, грамотою Сумської міської ради. Переможець Сумського міського конкурсу «Мій улюблений викладач». Співзасновник та керівник Сумського міського громадського об’єднання «Загін охорони громадського порядку «Сокіл».

lyannoy mihaylo 1 e20c8 228119828 b15a8 1257065316

 

Лянной Михайло Олегович – працює в університеті з 1993 року. Директор ННІФК.

Базова освіта: Сум ДПІ ім. А.С. Макаренка; факультет фізичного виховання. Вчитель фізичної культури.

Науковий ступінь: канд. пед. наук, доцент кафедри ТМФК.

Тема дисертації: Фізична реабілітація старшокласників – інвалідів з наслідками ДЦП у пізній резідуальній стадії.

Наукових статей за напрямом: 40; у фахових виданнях – 20.

krasylov 36652 2127271944

Красілов Андрій Дмитрович – працює в університеті з 2005 р. на посаді викладача кафедри ТМФК, з 2009 р. – старший викладач з 2012 р. Заслужений тренер України з пауерліфтингу.

Базова освіта: СумДПУ ім. А. С. Макаренка. Фізичне виховання і методика спортивно-масової роботи, туристична робота. Вчитель фізичного виховання і валеології, керівник спортивних секцій, організатор туристичної роботи, 2000 р.

ribalko b6cbc 1700489185

Рибалко Петро Федорович – кандидат пед. наук, працює в університеті з 2002 року, з 2012 – доцент кафедри ТМФК.

Базова освіта: Сум ДПУ ім. А. С. Макаренка. Фізичне виховання. Вчитель фізичного виховання і валеології, керівник спортивних секцій, організатор туристичної роботи – 2001 р.

Тема дисертації: «Система оздоровчих занять з дітьми 11-15 років в літніх оздоровчих таборах».

Має 27 навчально-методичних праць; з них 17 у фахових виданнях.

1 0e16a 2124528710 df395 1362526310

Іваній Ігор Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри ТМФК. Має понад 90 наукових праць, 2 з них у виданнях, що входить до бази Scopus.

Базова освіта: Сумський державний педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка за спеціальністю «вчитель фізичної культури».

6 f775e 1147499436 57da9 594208264

Лисиця Наталія Миколаївна – працює в університеті з 2004 року на кафедрі ТМФК на посаді лаборанта, з 2012 р. – старший лаборант.

Базова освіта: Навчається у Сумському державному педагогічному університеті ім. А. С. Макаренка за спеціальністю «Фізична культура».

korolevich fff31 2102571292

Королевич Наталія Сергіївна – працює в університеті з 2008 року на кафедрі ТМФК на посаді лаборанта.

 Перспективи кафедри

На кафедрі ТМФК розроблені стандарти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) з підготовки наступних спеціалізацій: «Організатор спортивно-масової роботи», та «Захист Вітчизни», а також підготовки магістра 014 Середня освіта (Фізична культура).
Ці концепції базуються на дисциплінах гуманітарного та соціально-економічного циклів, фундаментальних, спеціальних та інших дисциплін, які необхідні для оволодіння професійними навичками та уміннями в навчанні та їх закріпленню під час проходження педагогічних практик.
Кафедра має ліцензію на підготовку робочої професії «охоронник».
Кафедра ТМФК збільшила ліцензований обсяг прийому на всі спеціальності інституту фізичної культури, це дає змогу розширити контингент студентів на заочних і денних формах навчання.
Проводиться організація системи перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
Все це дає змогу розширити мережу поповнення кадрів, які мають вищу спеціальну освіту в сфері освіти в Сумському регіоні та за його межами.

Навчальні дисципліни

Викладачами кафедри ТМФК читаються наступні дисципліни:

 •  

  • Теорія та методика фізичного виховання.
  • Організація та методика оздоровчої фізичної культури.
  • Управління фізичної культурою.
  • Основи маркетингу фізкультурно-оздоровчих послуг.
  • Теорія і методика викладання гімнастики.
  • Оздоровчий фітнес.
  • Музично-ритмічне виховання
  • Організація і методика спортивно-масової роботи.
  • Атлетизм.
  • Професійна психологічна підготовка;
  • Вогнева підготовка.
  • Практики: безвідривна охоронна практика – І курс «Робоча професія»; педагогічна практика (навчальна – ІІ курс, виробнича – ІІІ курс); охоронна практика (ІV курс «Сокіл»); організаційна практика (V курс);
  • Підвищення спортивної майстерності (спортивна гімнастика – чоловіки та жінки; спортивна аеробіка; панкратіон).

для магістрантів

 • • Фізична культура фізичне виховання різних груп населення.
  • Методика викладання предмету «Захист Вітчизни».
  • Методика викладання фізичного виховання у ВНЗ.
  • Методологія і організація наукових досліджень.

Наукова діяльність

Колектив викладачів працює над кафедральною темою, а також над індивідуальними темами. Кафедра ТМФК щорічно проводить міжнародну науково-практичну конференцію. У 2017 р. буде проведена ХVII Міжнародна конференція, за результатами якої опублікований збірник. Щорічно у конференції беруть участь студенти, магістранти, аспіранти, викладачі різних вузів, як України так і близького зарубіжжя (Вітебський державний педагогічний університет, Національний педагогічний інститут ім. М.П.Драгоманова, Київський національний лінгвістичний університет, Луганський національний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, Львівський національний університет ім. І.Франка, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, Інститут проблем виховання АПН України, Харківська державна академія фізичної культури, Європейський університет (м. Рівне), Гуманітарний інститут національного університету кораблебудування (м. Миколаїв), Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ), Херсонський державний університет, Львівський державний інститут фізичної культури, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, Волинський державний університет ім. Лесі Українки та інші. 

Аспірантура кафедри ТМФК 24.00 02 «Фізична культура фізичне виховання різних груп населення»

У 1994 році при кафедрі ТМФК була відкрита аспірантура, яку закінчили та успішно захистили кандидатські дисертації: Ратов А.М., Лянной Ю.О., Томенко О.А., Рибалко П.Ф. (наук. керівник Бріжатий О.В.), Міщенко О.В., Головченко А.І., Бріжата І.А. (наук. керівник Кудренко А.І.), Лянной М.О., Гвоздецька С.В., Картава Ю.А., Верблюдов І.Б., Стасюк Р.М., Коштур Я.Є.(наук. керівник Лоза Т.О.), Міхєєнко О.І., Колишкін О.В., (науковий керівник Лянной Ю.О.), Кабільник О.Я., Лазоренко С.А., Старченко А., Титович А. (наук. керівник Томенко О.А.),Оксьом П.М. (наук. керівник Бурла О.М.). Зараз в аспірантурі навчається 8 аспірантів.

Магістратура кафедри ТМФК 014 середня освіта

При кафедрі ТМФК у 2000 р. створено магістратуру. 2017 р…збільшено .ліцензований обсяг до 100 осіб
На кафедрі працюють студентські наукові гуртки та групи.
Кожного року проводиться Олімпіада з теорії та методики фізичного виховання: «Студент і науково-технічний прогрес», переможці якої беруть участь у Всеукраїнській студентській Олімпіаді з фаху (1997 р. - ІІ місце, 1998 р. - І місце зайняв Томенко О.А., 2004 р.– Іваненко Ю.О. ІІІ місце та Попов В.О. - ІV місце).
У 2006-2007 н.р. студентка ІV курсу Трембач Тетяна зайняла І місце у Всеукраїнському конкурсі: «На кращу наукову роботу» (м. Львів).

Методична робота

Викладачами кафедри активно ведеться навчально-методична робота. При кафедрі ТМФК постійно діє методичний семінар з питань покращення навчально-методичної роботи кафедри. Розробляються навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри на основі кредитно-модульної системи оцінювання знань студентів і магістрантів згідно стандартів вищої освіти. Навчально-методичні комплекси мають варіанти електронних версій.
Викладачі кафедри розробляють та впроваджують схеми, діаграми, слайди, стенди, які використовуються для проведення занять.
Крім цього, викладачі кафедри ТМФК розробляють тематику лекційних, практичних, індивідуальних та самостійних занять, складають тестові завдання для підсумкового контролю, а також критерії оцінювання знань з дисциплін кафедри.
Кафедрою розроблено програми з різних видів практик, тематику курсових, дипломних та магістерських робіт.
На кожний навчальний курс викладачами розробляються та оновлюються методичні рекомендації та методичні розробки.
При кафедрі діє методичний кабінет, де зібрана сучасна науково-методична та практична література, яка постійно доповнюються та поновлюється. В кабінеті зберігаються дипломні та магістерські роботи, з якими студенти можуть ознайомитися і використати для підготовки до теоретичних, практичних і самостійних занять, при написанні курсових робіт.
У методичному кабінеті зберігаються збірники наукових та науково-практичних конференцій, які відбуваються в різних регіонах країни з питань фізичного виховання і спорту.

 

Контактна інформація:

СДПУ ім. А.С. Макаренка,м. Суми, вул. Роменська, 87

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

vk.com/tmfk.sumy

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 251 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.