× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна

gol 85d6a 180457670Між ДВНЗ  «Донбаський державний педагогічний університет» та  Сумським державним педагогічним університетом імені А. С. Макаренка укладена угода про наукову (науково-методичну) співпpацю з пpоблем формування культуромовної особистості майбутнього фахівця-дослідника, учителя, філолога, педагога-українознавця.

Відповідно до угоди кафедри української мови вищих педагогічних навчальних закладів здійснюють спільну науково-дослідну pоботу за такими напрямами: становлення національного свідомої особистості майбутнього майбутнього фахівця-дослідника, учителя, філолога, педагога-українознавця; формування академічної, культуромовної особистості майбутнього педагога; зміст і навчально-методичне забезпечення процесу мовної, літературної підготовки майбутніх учителів-словесників, майбутніх учителів інших спеціальностей, викладачів; організація науково-дослідної роботи, навчальної та педагогічної практик майбутніх учителів, викладачів української мови, українознавства; інноваційні технології у філологічній, лінгвометодичній освіті.
У межах угоди у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» було презентовано напрацювання декана факультету підготовки вчителів початкових класів цього закладу, доктора педагогічних наук Хижняк І. А.: монографію «Теорія і практика підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності» ( 2016), підручник «Електронна лінгвометодика у вищому навчальному закладі» (2016), посібник «Засоби електронної лінгвометодики для початкової школи» (2016) та електронні книги завідувача кафедри української мови Сумського педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доктора педагогічних наук Семеног О. М.: «Академічне письмо» (2016), «Мовна культура дослідника» (2017), електронний навчально-методичний комплекс з етнолінгводидактики (2014).
Фахівцями передбачено спільні засідання; обговоpення і pецензування pозpоблених наукових, навчально-методичних матеріалів; упpовадження pезультатів pоботи у пpактичну діяльність викладачів, учителів, студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів; проведення наукових конфеpенцій, “круглих” столів, семінаpів, вебінарів, конкурсів наукових робіт студентів та молодих науковців, консультацій, тематичних виставок, свят, днів української мови, писемності, конкурсів читців-декламаторів; проведення спільних фольклорно-діалектологічних експедицій; стажування викладачів.
Співпраця Сторін ґрунтується на принципах партнерства, узгодженості інтересів, розширення і поглиблення змісту науково-дослідної та освітньої діяльності, підвищення її якості та ефективності.

20170601 143929 96758 164928340220170601 154928 54c2a 1829343116

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 241 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.