× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна

1 148e5 1539680714«Академічна культура дослідника в освітньому просторі» (Суми,  2017. – 239с.)

У збірнику представлено узагальнені результати досліджень учасників усеукраїнської науково-практичної конференції «Академічна культура дослідника в освітньому просторі».   Проблематика наукових розвідок: академічна культура – основа дослідницького навчання; формування академічної культури дослідника в освітньому просторі вищої та загальноосвітньої школи; академічне письмо, інформаційна, мовна культура дослідника, актуальні проблеми досліджень молодих науковців. Академічна культура розглядається культура навчання в університеті, цінності, традиції, норми, правила проведення наукового дослідження, культура толерантності, що формується в культурно-освітньому просторі навчального закладу.

 Збірник рекомендовано для широкого кола фахівців, які цікавляться проблемами освіти.

Academic culture researcher in educational space: Proceedings of the All-Ukrainian scientific conference (Sumy, May 18, 2017) / edited by O, Semenoh, O, Semenihina - Sumy: Publishing: Sumy State University named after A. Makarenko, 2017. - 239 p.
The book presents summarized results of research participants All-Ukrainian Scientific-Practical Conference "Culture Academic Researchers in the Educational Space." The issue of scientific studies: academic culture – is the basis of a research study; forming an academic culture researcher in educational space of higher and secondary schools; academic writing, informational language culture researcher, current research of young scientists. Academic culture is the culture at university, values, traditions, norms, rules, scientific research, and culture of tolerance, which is formed in the cultural and educational space of the institution.
The collection is recommended for wide circle of specialists interested in the problems of education.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 294 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.