Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

snimok p a136c 672482470Магістранти-філологи 252 групи: Білоус Є., Дробна Т., Ковган Т., Цапюк Н., Солодка В., Куликовська І., Карпенко М., Логвиненко Г., викладачі кафедри української мови Семеног О.М., Рудь О.М., Герман В.В., Громова Н.В. узяли участь у Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції «Учені НАПН України – українським учителям» і обговорили основні ідеї Концепції «Нова українська школа» та доповідь завідувача відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України Голуб Ніни Борисівни.

Конференція була присвячена питанню викладання української мови «по -новому». Навчати дітей – означає робити їх кращими. Просвітлювати дітей – це означає підвищувати їхню моральність, а робити грамотними – значить цивілізувати їх.

Мету навчання передбачено у формуванні інтелектуально розвиненої, морально досконалої, національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка вільно володіє виражальними засобами сучасної української літературної мови, її стилями, різновидами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності, характеризується активною громадською позицією, готовністю до подальшого професійно орієнтованого навчання, спроможна самостійно визначати цілі самонавчання, самовиховання й саморозвитку та дієво їх реалізовувати.

З-поміж основних завдань досягнення мети виділено виховання громадянина і патріота Української держави; формування національної ідентичності як складника європейської приналежності, формування умінь генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства й держави; уміння конструктивно спілкуватися в колективі, проявляти лідерські якості; реагувати мовними засобами на спектр соціальних і культурних явищ, попереджувати й розв’язувати конфлікти, досягати компромісів; конструктивно керувати емоціями; адаптовуватися до нових умов, вирішувати нестандартні завдання; працювати у групі, в команді.

Відповідно до концепції у програмі для 10-11 класу замість розділу розвиток зв’язного мовлення вводиться розділ практичної риторики. Наголошено на тому, що досвідчений мовець має володіти такими ознаками, як розуміння поняття комунікативної настанови, знання предмета обговорення, володіння комунікативними навичками, сформоване ставлення до самого себе, сприйняття аудиторії або слухача та психологічна стійкість тощо.

На практичних заняттях, у кваліфікаційних роботах, заходах магістранти реалізують означені ідеї.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 303 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.