× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу. Всі актуальні матеріали зі старого сайту були перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна

1 9a368 1850384301НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА І ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ - така назва спільного засідання Президії Національної академії педагогічних наук України і Вченої ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, яке відбулося 8 вересня 2017 року. У важливому заході взяли участь представники Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Сумської ОДА, представники навчальних закладів, ЗМІ. Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка представили ректор, професор Лянной Юрій Олегович, перший проректор, професор Пшенична Любов Василівна, завідувач кафедри української мови, професор Семеног Олена Миколаївна. Мета заходу – обговорення оновленого змісту та наукового супроводу якісної фахової підготовки педагогів до ефективної реалізації ідей сучасної української школи.

 Учені Національної академії педагогічних наук України беруть участь у створенні нового державного стандарту початкової освіти та навчально-методичних матеріалів для апробації змісту навчання у початковій школі, оновленні навчальних програм для основної школи (5-9 кл.) та розробленні навчальних планів і програм для старшої школи (10-11 кл.), дидактико-методичному забезпеченні освітнього процесу на всіх рівнях повної загальної середньої освіти, обґрунтуванні нових теоретичних засад навчання і підвищення кваліфікації педагогічних працівників, оновленні змісту, фундаментальної і психолого-педагогічної підготовки вчителя сучасної української школи.

З основними доповідями виступили президент НАПН України Василь Кремень, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України Олександр Ляшенко, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Нелля Ничкало, ректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка Олександр Курок. Академік Н.Ничкало у своїй доповіді відзначила наукову співпрацю Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, плідні спільні наукові заходи, проведені, зокрема, науково-дослідною лабораторією «Академічна культура дослідника» та кафедрою ЮНЕСКО.
В обговоренні актуальних питань компетентнісно орієнтованої освіти ХХІ століття взяли участь учені НАПН України та науково-педагогічні працівники Глухівського НПУ імені Олександра Довженка, представники владних структур, керівники державних і освітніх управлінських структур Сумської області, міста Глухів та Глухівського району, директори шкіл, ректори, проректори університетів регіону. Ректор Ю.Лянной, перший проректор Л.Пшенична акцентували увагу громадськості на запровадженні в освітньому процесі університету компетентнісно орієнтованих методик і технологій навчання.
Президія НАПН України і Вчена рада Глухівського НПУ імені Олександра Довженка, обговоривши аспекти й шляхи реформування, постановили вважати здійснення якісної підготовки педагогічних кадрів до ефективної реалізації ідей нової української школи головним пріоритетом діяльності вищих педагогічних навчальних закладів, а науковий супровід цієї підготовки – одним із пріоритетних напрямів досліджень наукових установ НАПН України.
Відзначимо також лекції науковців НАПН про особливості змін у своїй науковій галузі та відповідному напрямі підготовки фахівців. Проф. О.Семеног узяла участь у лекціях для студентів, аспірантів і докторантів, які прочитали доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, державний службовець І-го рангу Луговий Володимир Іларіонович, директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України Бех Іван Дмитрович, а також представила проект програми з української мови для профільного навчання учнів 10-11 класів (філологічний напрям, профіль – українська філологія), що розроблена кафедрою української мови спільно з іншими науковцями відповідно до положень концепції «Нова українська школа» (2016 р.).

1.1 5b5d0 15934759931.2 08967 16045775032 d9dd5 16759874703 e1d44 14038490194 488e9 209970546120170908 100813 a3d0f 48018807320170908 101101 e12c2 152469887621369064 1368623676590464 7849175072359267140 o 29b4b 5184580321371335 557840627896251 989283408374659709 n d1143 185746487321457460 557836071230040 4348758986100391630 o 24da5 8217649411 golovna fd991 20707733642 4d9a3 170907438

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 299 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.