× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу. Всі актуальні матеріали зі старого сайту були перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

IMG-b0823f939b307af5b36359ff793adca4-V 70ddc 212464197628 жовтня 2017 року в університеті відбулося засідання комісії з атестації осіб, які виявили бажання, прагнення брати участь у конкурсах на заміщення вакантних посад державної служби, щодо вільного володіння державною мовою України. Атестація проводилась  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 301 від 26 квітня 2017 р. «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» та пункту 5 частини першої статті 25 Закону України «Про державну службу».

 У законі акцентовано увагу, зокрема, і на принципі професіоналізму, що передбачає компетентне, об’єктивне й неупереджене виконання посадових обов’язків, неперервний професійний розвиток, підвищення рівня фахової компетентності, невід'ємними складниками якої є мовна і комунікативна компетентності. Отже, важлива натепер якісна мовна освіта, мовне виховання, мовна культура, мовна поведінка державного службовця, котрий відчуває життєву потребу і профільну мотивацію знати сучасну українську літературну мову, володіти системними знаннями, нормами української мови, правилами, закономірностями її функціонування в різних сферах суспільної діяльності і діяльності державних органів і використовує набуті знання в різних функціональних стилях (передусім в офіційно-діловому) з метою успішного виконання функціональних обов’язків. 

Участь в атестації взяли 12 осіб. Власне атестація складалася з письмового та усного модулів, укладених з урахуванням вимог Стандарту української мови для державних службовців.
Письмовий модуль/блок іспиту включав: лексико-граматичний тест (тестові завдання) і письмове реферування-переказ фахового тексту .
Мета завдань - перевірити рівень - знань фахової термінології, граматичних, орфографічних і пунктуаційних норм української мови; -вміння і навички аналізувати запропонований фаховий текст, узагальнювати, систематизувати інформацію і складати на цій підставі власний текст.
Усна частина атестації включала: вступне спілкування на соціокультурні, загальні фахові та актуальні поточні теми; ділову розмову у змодельованій ситуації; повідомлення-презентацію на визначену атестаційною комісією тему. Мета завдань - перевірити здатність комунікувати, якісно інформувати аудиторію, переконувати, що є важливим складником професіограми державного службовця; спілкуватися, дотримуючись мовних норм та на засадах морально-етичного кодексу державного службовця.
Усі учасники /претенденти атестувалися і отримали відповідні посвідчення, які дозволять у подальшому проходити конкурс та обіймати посади державних службовців.
Аналіз проведеного іспиту засвідчує: атестацію прийшли складати умотивовані, відповідальні, переважно з державницьким мисленням претенденти; попри хвилювання, учасники говорили, писали і демонстрували знання, проявили ґречність, вихованість, коректність, тактовність, уважність.
Спільними зусиллями ми прийшли до висновку: мовна культура – це постійна робота, спрямована на виховання і вдосконалення кращих людських чеснот, створення свого фахового образу і досягнення соціального престижу в суспільстві. Вирішальну роль у мовній освіті й мовному вихованні особистості доцільно відводити роботі з академічними словниками, читанню якісних книг, у тому числі української класики, українськомовному спілкуванню.
Детально з документами, що регулюють роботу атестаційних сесій, реєстрації осіб для походження атестації, можна ознайомитись на веб-сайті університету.
Відзначимо, що кафедра української мови підготувала кілька навчальних програм з мовної культури державного службовця для експрес-курсів чи поглибленого вивчення української мови, готова надати відповідні консультації з орфографічно-пунктуаційної грамотності, стилістичної виразності, комунікативної доцільності зацікавленим особам.
Запрошуємо Вас, ШАНОВНІ КОЛЕГИ, на наступні сесії в НАШ УНІВЕРСИТЕТ, де панує атмосфера творчості, доброзичливості, відкритості і прозорості.

О.Семеног, завідувач кафедри української мови

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 288 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.