× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна

26942421 1474119092708006 1690049592 o 48711 1656960890Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України (№ 497-л від 21.12.2017 року) з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Менеджмент освіти зі спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка була створена експертна комісія у складі: Сітарчука Романа Анатолійовича – першого проректора Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, доктора історичних наук, професора, голови комісії; Крижка Василя Васильовича – завідувача кафедри менеджменту та адміністрування Бердянського державного педагогічного університету, кандидата педагогічних наук, професора.

Установлений строк роботи експертної комісії безпосередньо в навчальному закладі з 10 січня по 12 січня 2018 року включно.

На підставі поданих на первинну акредитацію матеріалів Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка та перевірки безпосередньо в навчальному закладі наявності та відповідності оригіналів основних засновницьких та реєстраційних документів університету вимогам чинного законодавства України, зокрема відповідності фактичних показників кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення, забезпечення державної гарантії якості освіти за заявленою спеціальністю, експертна комісія дійшла висновку, що освітньо-професійна програма Менеджмент освіти спеціальності 073 Менеджмент освітнього рівня магістр з ліцензованим обсягом 80 осіб, кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення відповідають встановленим вимогам і забезпечують державну гарантію якості освіти.

За результатами акредитаційної експертизи експертна комісія рекомендує акредитувати у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка освітньо-професійну програму Менеджмент освіти зі спеціальності 073 Менеджмент за другим освітнім (магістерським) рівнем з ліцензованим обсягом підготовки 80 осіб.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 252 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.