× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

golovna 9e653 1262605309За такою назвою відповідно до угоди про наукову співпpацю науково-дослідна лабораторія «Академічна культура дослідника» кафедри української мови (кер. – проф. Семеног О. М.) Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка провела круглий стіл-презентацію наукових і науково-методичних праць кафедри української мови та літератури (кер. – проф. Біличенко О. Л.) ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

Мета: обмін педагогічним досвідом щодо культуромовної підготовки студентів, магістрантів, аспірантів в освітньо-культурному просторі університету. Учасники круглого столу – викладачі-філологи, студенти різних курсів взяли участь в обговоренні актуальних питань формування соціокультурної компетентності майбутнього вчителя.

Семеног Олена Миколаївна, завідувач, докт. пед. н., проф. Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, висвітлила напрями співпраці кафедр. Біличенко Ольга Леонідівна, завідувач кафедри української мови та література, докт. н. із соціальних комунікацій, проф. ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», розповіла про здобутки кафедри, про видатних особистостей М.К Волинського, М.В. Мірошниченка, О. Ю. Ольшанського, В. Т. Горбачука, науково-дослідний центр "Південна Слобожанщина", про співпрацю із Інститутом української мови НАН (директор – проф. Гриценко П. Ю.), акцентувала увагу на художній літературі у соціально-комунікаційній структурі суспільства, окреслила коло діяльності кафедри в контексті функціонування нової спеціальності з медіа комунікації в магістратурі.

Для студентів, які отримують спеціалізацію «Редагування освітніх видань», цікаво було познайомитися з монографією Біличенко О. Л. «Художня література в інформаційно-комунікаційному просторі сучасності».

Художня література розглядається авторкою як комунікативна система, а також як спосіб опосередкування словесної художньої творчості в соціально-комунікаційних відносинах в соціумі. У монографії використані методи й інструментарій соціологічних та психологічних, а також розробки інших суміжних наук. У розділі «Формування соціокомунікаційних засад дослідження літератури» авторка аналізує особливості комунікаційного підходу до вивчення літератури. Проблема комунікаційної взаємодії в дослідженнях літературно-художніх явищ розглядається у світлі сучасних підходів. Особливості процесу взаємодії художньої інформації та комунікації з точки зору теорії соціальних комунікацій стали предметом аналізу в розділі "Художня література як підсистема соціальних комунікацій". Вибраний аспект суттєво з'ясовує стосунки "автор – текст – читач" та місце тексту в комунікаційному процесі. Роздуми про особливості існування художньої літератури у комунікаційному просторі сучасності лягли в основу розділу "Існування літератури в умовах формування єдиного інформаційного та соціокомунікаційного простору сучасності". У розділі "Літературна класика в соціокультурному контексті інформаційного суспільства" авторка розкриває загальні соціокультурні та художні фактори розвитку худож ньої літератури ХХ–XXI століть і дає можливість розглядати літературну свідомість у контексті інформаційно-комунікаційного середовища. Важливу проблему соціального функціонування масової літератури в загальній системі текстів, роль творів худож- ньої літератури в подоланні культурно-інформаційної нерівності авторка досліджує в розділі "Література для еліти і масова аудиторія в сучасному інформаційно- комунікаційному просторі".

Викладачі закладів, студенти обговорили актуальні питання подальшої співпраці з питань формування культуромовної особистості фахівця в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа».

Логвиненко Ганна

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 207 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.