Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна

golovna df8ec 4175412022-23   лютого проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній освіті».

Конференція пройшла на базі кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи і кафедри педагогіки Навчально-наукового інституту педагогіки та психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Освітлення конференції:

Відкриття конференції пройшло під керівництвом Світлани Миколаївни Кондратюк, кандидата педагогічних наук, доцента, директора Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

150 заявок учасників конференції.

Представництва іноземних країн: Китайська Народна Республіка, Узбекистан, Йорданія, Азербайджан, Молдова, Туркменістан, Туреччина, Сербія.

Представники із міст України: Суми, Київ, Полтава, Одеса, Львів, Харків, Самбір, Конотоп.

Зважаючи на масштабність і значущість завдань конференції, її організаторами стали: Міністерство освіти і науки України, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України Інститут педагогіки НАПН України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25, Сумський державний університет, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

На конференції обговорювалися такі питання:

  • Ґенезис ідей пізнавально-творчої і духовної самореалізації особистості в евристичній освіті у зарубіжній та вітчизняній науці.
  • Глобальні та регіональні тенденції розвитку пізнавально-творчої і професійної самореалізації в евристичній освіті: вітчизняний і зарубіжний досвід.
  • Професійно-творча самореалізація майбутнього вчителя в евристичному навчанні: позитивний досвід і невирішені проблеми.
  • Управлінські аспекти оптимізації професійно-творчої самореалізації особистості в інноваційній освіті.
  • Особистісна і пізнавально-творча самореалізація школярів в евристичній освіті.
  • Психологічні основи інноваційного розвитку теорії і практики пізнавально-творчої самореалізації в евристичному навчанні та вихованні.

На пленарному засіданні заслухали доповіді:

Аліни Анатоліївни СБРУЄВОЇ, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, (м. Суми) : ІННОВАЦІЇ У ДОКТОРСЬКІЙ ОСВІТІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТИ; Олени Григорівни КОЗЛОВОЇ, кандидата педагогічних наук, професора, завідувача кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (м. Суми): ПІЗНАВАЛЬНО-ТВОРЧА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ; Любові Василівни ПШЕНИЧНОЇ, кандидата наук з державного управління, професора кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, Перший проректор Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (м. Суми): НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА - РАДОЩІ І ТРУДНОЩІ НОВОЇ ОСВІТИ; Миколи Остаповича ЛАЗАРЄВА, кандидата педагогічних наук, професора, професора кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, керівника лабораторії «Інноваційних освітніх технологій» Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка(м. Суми) : ЕВРИСТИЧНА ОСВІТА: ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЇ, ДІЄВІСТЬ І ПРОБЛЕМИ; Олени Миколаївни СЕМЕНОГ, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка(м. Суми): ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДОСЛІДНИКА В УМОВАХ ЦИФРОВОГО І ТВОРЧОГО СЕРЕДОВИЩА; Лариси Вікторівни КОРЖ-УСЕНКО, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка(м. Суми) : ТВОРЧА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: ФОРМАТ ІМПЕРСЬКОГО ПРОСТОРУ; Дмитра Олександровича КОЗЛОВА, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, (м. Суми): ІННОВАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНО-ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ; Ігоря Анатолійовича МЕДВЕДЄВА, кандидата наук з державного управління, доцента кафедри економіки підприємств міського господарства Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова Україна, м. Харків: УПРАВЛІНСЬКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ; Ольги Борисівни КРИВОНОС, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, (м. Суми): ПІЗНАВАЛЬНО-ТВОРЧА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В ЕВРИСТИЧНІЙ ОСВІТІ; Ліни Миколаївни КРІВШЕНКО, учителя-методиста Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25, (м. Суми): ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЕВРИСТИЧНОГО ДІАЛОГУ; Оксани Іванівни СКОРОБАГАТСЬКОЇ, кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, (м. Суми): АВТЕНТИЧНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК РЕСУРС ЇЇ ДУХОВНОГО ЗРОСТАННЯ та інші.

Наступним етапом конференції був круглий стіл, презентація та обговорення результатів теоретичних та експериментальних досліджень науковців і вчителів Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25 під керівництвом директора школи Лідії Василівни Голуб і наукового керівника експерименту професора – Миколи Остаповича  Лазарєва.

Доповідачі: Лідія Василівна Голуб – директор школи, Ніна Миколаївна Синяговська – заступник директора з навчально-виховної роботи, Світлана Олексіївна Герман – керівник методичного об’єднання вчителів іноземної мови, Світлана Петрівна Матвієнко – керівник методичного об’єднання вчителів зарубіжної літератури, Світлана Олексіївна Прокопчук – керівник методичного об’єднання вчителів початкових класів. Виступили також Галина Дмитрівна Плахотнікова – директор інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради і Вікторія Миколаївна Депутат – методист інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради.

На конференції ухвалено ряд пропозицій, зокреме: активізувати інноваційну педагогічну діяльність у процесі підготовки майбутніх педагогів, особливо організацію самостійної роботи студентів і проведення наскрізної педагогічної практики, з цією метою запропонувати МОН України суттєво модернізувати навчальні плани педагогічних університетів, збільшивши обсяг годин для керівництва самостійною працею студентів та їхньою педагогічною практикою; висвітлювати на сайтах закладів вищої і середньої освіти кращий міжнародний та вітчизняний досвід інноваційної діяльності; у розбудові національної системи вищої освіти враховувати прогресивний зарубіжний досвід упровадження інновацій в умовах здійснення інтеграційних процесів вищої освіти України до європейського освітнього простору.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 290 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.