× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна

golovna 989c0 135507767510 жовтня 2018 року відбулася відкрита лекція проф. Семеног О.М. «Академічна культура дослідника в освітньому просторі університету: лінгвоаксіологічний аспект» для магістрантів факультету іноземної та слов'янської філології університету.

Актуальність теми лекційного заняття полягає в розширенні системи знань з академічної етики; культури академічного письма, академічної комунікації, формуванні когнітивно-дискурсивних умінь операційної обробки і моделювання наукових текстів різних жанрів; професійних мовнокомунікативних умінь діалогового спілкування з широкою науковою спільнотою, зокрема в межах міждисциплінарного експертного середовища, у процесі презентації матеріалів та результатів наукового дослідження.

Обрана тема корелює з програмними вимогами авторських курсів «Культура наукової мови» - для магістрантів (розділ «Наукова мовна культура – основа професійної діяльності дослідника» та «Академічна культура дослідника: європейський та національний досвід» - для аспірантів); обрана тема відповідає вимогам програми з української мови для учнів 10-11 класів.

Лектор розглянула такі питання:

Ключові слова лекції: академічна культура, дослідник, університет, освітній простор, лінгвоаксіологія.

Академічна культура вчителя, викладача в об'єктиві нової української школи

Академічна культура: сутність, рівні, складові (академічний текст, академічний дискурс, академічна грамотність, академічна доброчесність)

Академічна культура дослідника: глобальний, європейський та національний контексти

Наукова мовна культура - невід'ємний складник академічної культури.

Культура наукового наставництва

Формування дослідницької компетентності здобувачів вищої освіти, слухачів МАН; Інноваційний університет та лідерство

Академічна культура дослідника як фактор національної інноваційної безпеки

Лекція була проведена із залученням великої кількості наукового матеріалу. Студентам у доступній формі продемонстровано значний за обсягом фактичний матеріал, вибудуваний у логічній послідовності. Досвідчений викладач, доцільно керуючись загальнодидактичними принципами, достатньо глибоко і повно розкрила кожне з питань, академічну культуру як духовний, науковий, освітній, націєтворчий феномен.

У межах лекції магістрантам було презентовано проект Еразмус+ Жан Моне Модуль «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів», який виконується в університеті.

Окреслено мету проекту – запровадження європознавчого контенту, методологічних та організаційних засад докторських програм шляхом упровадження європейських стандартів докторських досліджень в Україні та формування інклюзивного дослідницького середовища. Запропонований модуль є інноваційним завдяки комплексному європознавчому контенту й використанню інноваційних методів і форм навчання, заснованих на конструюванні нових знань і критичного діалогу.

Охарактеризовано методологічні підходи реалізації модуля: міждисциплінарний, системний, компаративний, інклюзивний підходи, акцентовано увагу на праксеологічному підході.

Здійснено огляд проблемформування дослідницької компетентності здобувачів вищої освіти, слухачів МАН; активізовано увагу на академічній культурі дослідника як невід"ємному складнику національної інноваційної безпеки.

Активізації інтелектуальної співпраці та мисленнєво-мовленнєвої діяльності слухачів сприяли завдання на формування культури академічної доброчесності і наукової мовної культури, багатий ілюстративний матеріал з використанням мультимедійних засобів.

43582819 2118714371776110 8369483532833128448 n 0aa47 1772331343 43590263 1406472849455943 7091331965969760256 n 5f370 508247018 43590360 184777159066305 4981620931840442368 n 82175 1523892594 43591443 558004754623261 2991303782312181760 n e0b95 1076624952 43595747 277736176413779 7345246180491657216 n eb8e7 601810920 43632714 1394205504042655 1598013299113328640 n f5312 1899102356 43715613 341302019957391 2344113701851758592 n ef7b8 731296479

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 191 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.