Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна

golovna 989c0 135507767510 жовтня 2018 року відбулася відкрита лекція проф. Семеног О.М. «Академічна культура дослідника в освітньому просторі університету: лінгвоаксіологічний аспект» для магістрантів факультету іноземної та слов'янської філології університету.

Актуальність теми лекційного заняття полягає в розширенні системи знань з академічної етики; культури академічного письма, академічної комунікації, формуванні когнітивно-дискурсивних умінь операційної обробки і моделювання наукових текстів різних жанрів; професійних мовнокомунікативних умінь діалогового спілкування з широкою науковою спільнотою, зокрема в межах міждисциплінарного експертного середовища, у процесі презентації матеріалів та результатів наукового дослідження.

Обрана тема корелює з програмними вимогами авторських курсів «Культура наукової мови» - для магістрантів (розділ «Наукова мовна культура – основа професійної діяльності дослідника» та «Академічна культура дослідника: європейський та національний досвід» - для аспірантів); обрана тема відповідає вимогам програми з української мови для учнів 10-11 класів.

Лектор розглянула такі питання:

Ключові слова лекції: академічна культура, дослідник, університет, освітній простор, лінгвоаксіологія.

Академічна культура вчителя, викладача в об'єктиві нової української школи

Академічна культура: сутність, рівні, складові (академічний текст, академічний дискурс, академічна грамотність, академічна доброчесність)

Академічна культура дослідника: глобальний, європейський та національний контексти

Наукова мовна культура - невід'ємний складник академічної культури.

Культура наукового наставництва

Формування дослідницької компетентності здобувачів вищої освіти, слухачів МАН; Інноваційний університет та лідерство

Академічна культура дослідника як фактор національної інноваційної безпеки

Лекція була проведена із залученням великої кількості наукового матеріалу. Студентам у доступній формі продемонстровано значний за обсягом фактичний матеріал, вибудуваний у логічній послідовності. Досвідчений викладач, доцільно керуючись загальнодидактичними принципами, достатньо глибоко і повно розкрила кожне з питань, академічну культуру як духовний, науковий, освітній, націєтворчий феномен.

У межах лекції магістрантам було презентовано проект Еразмус+ Жан Моне Модуль «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів», який виконується в університеті.

Окреслено мету проекту – запровадження європознавчого контенту, методологічних та організаційних засад докторських програм шляхом упровадження європейських стандартів докторських досліджень в Україні та формування інклюзивного дослідницького середовища. Запропонований модуль є інноваційним завдяки комплексному європознавчому контенту й використанню інноваційних методів і форм навчання, заснованих на конструюванні нових знань і критичного діалогу.

Охарактеризовано методологічні підходи реалізації модуля: міждисциплінарний, системний, компаративний, інклюзивний підходи, акцентовано увагу на праксеологічному підході.

Здійснено огляд проблемформування дослідницької компетентності здобувачів вищої освіти, слухачів МАН; активізовано увагу на академічній культурі дослідника як невід"ємному складнику національної інноваційної безпеки.

Активізації інтелектуальної співпраці та мисленнєво-мовленнєвої діяльності слухачів сприяли завдання на формування культури академічної доброчесності і наукової мовної культури, багатий ілюстративний матеріал з використанням мультимедійних засобів.

43582819 2118714371776110 8369483532833128448 n 0aa47 1772331343 43590263 1406472849455943 7091331965969760256 n 5f370 508247018 43590360 184777159066305 4981620931840442368 n 82175 1523892594 43591443 558004754623261 2991303782312181760 n e0b95 1076624952 43595747 277736176413779 7345246180491657216 n eb8e7 601810920 43632714 1394205504042655 1598013299113328640 n f5312 1899102356 43715613 341302019957391 2344113701851758592 n ef7b8 731296479

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 166 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.