× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

golovna 4ceca 147163426525 жовтня 2018 року у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в освіті та педагогічна майстерність учителя-словесника» (Організатори: кафедра української мови і літератури (завідувач – Семеног О.М.), відділ теорії і практики педагогічної освіти імені І.Зязюна Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (завідувач відділу – Лавріненко О.А.). Захід присвятили пам'яті доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України Івана Андрійовича Зязюна.

Мета заходу – обговорення актуальних проблем формування і розвитку педагогічної майстерності учителя НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ, актуальних напрямів лінгвоперсонології, лінгводидактики, методики навчання української літератури, технологій формування української культуромовної особистості фахівця у процесі навчально-пізнавальної, науково-дослідної, практичної підготовки у вищому педагогічному навчальному закладі та в умовах післядипломної педагогічної освіти.

Участь у роботі заходу взяли 262 науковці, викладачі коледжів та університетів міста Суми і Сумської області, а також з Києва, Умані, Вінниці, Житомира, Слов'янська, Старобільська, Черкас, Тернополя, Луцька, учителі Сумської області, аспіранти, магістранти, студенти.

Учасників заходу привітав проректор із науково-педагогічної роботи Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка, доктор біологічних наук, професор Шейко Віталій Ілліч, який наголосив на актуальності теми конференції та подякував усім присутнім за плідну співпрацю. Зазначив, що Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (ректор - доктор педагогічних наук, професор Лянной Юрій Олегович) та український мовно-інформаційній фонд Національної академії наук України (керівник Загальноукраїнського центру словникарства – Надутенко Маргарита Володимирівна) уклали угоду про наукову (науково-методичну) співпpацю з пpоблем використання національного лінгвістичного корпусу у навчальному процесі та корпусних технологій у дослідницькій та навчальній діяльності.

Урочисті привітання надійшли від Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Херсонського державного університету, Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Пленарне засідання модерувала Семеног Олена Миколаївна, завідувач кафедри української мови і літератури, доктор педагогічних наук, професор, яка виступила також із доповіддю «Мікропедагогіка наукового наставника і його відкрите середовище». Доповідач наголосила на непересічній ролі академіка, педагога, психолога і його науковій школі. Олександр Андрійович Лавріненко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти імені І. Зязюна Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України у доповіді «Педагогічна майстерність учителя Нової української школи: технології готовності до професійного самовдосконалення»зазначив, що для розв’язання надзвичайно складних завдань реформування освітньої галузі, зокрема підготовки педагогічних кадрів для нової української школи сприятиме національний феномен педагогічної майстерності як цілісне категоріальне утворення із сукупності професійних педагогічних компетенцій, що зумовлюють педагогічну дію як якісний вимір та критерій освітньо-виховної системи за отриманими результатами освіти і виховання суб’єктів учіння. А ідеї педагогічної майстерності підготовки вчителя-майстра найяскравіше висвітлено у працях Івана Андрійовича Зязюна.

Детально проаналізували інновації в освіті та надали конкретні практичні рекомендації щодо розвитку педагогічної майстерності учителя-словесникаПентилюк Марія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри мовознавстваХерсонського державного університету «Психолінгвістичні засади підготовки майбутнього вчителя-словесника»; Мацько Любов Іванівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри стилістики української мовиНаціонального педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, академік НАПН України «Українська мова у старшій школі: формування ключових компетентностей»; Приходько Оксана Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри базових і спеціальних дисциплін Національного авіаційного університету «Професіограма вчителя української мови та літератури в контексті Нової української школи (за підсумками конкурсу «Учитель року – 2018»); Романенко Юлія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання української мови та літератури НПУ імені М. П. Драгоманова, головний редакторжурналу «Дивослово» (Українська мова й література в навчальних закладах); «Науково-методична публікація як результат підвищення кваліфікації вчителя-словесника».

Після пленарного засідання для словесників провідними вченими України було проведено майстер-класи : «Методики і техніки словесної взаємодії» (Олександр Андрійович Лавріненко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти імені І.Зязюна Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН); «Здоровий учитель – здорові діти!» (Калиниченко Ірина Олександрівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури Навчально-наукового інституту фізичної культури; Латіна Ганна Олександрівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри медико-біологічних основ фізичної культури Навчально-наукового інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка; «Формування підприємницької компетентності школярів як крок до розвитку успішної особистості (Майковська Вікторія Ігорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри маркетингу та торговельного підприємництва Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету); «Пізнаймо світ літератури (у формі дидактичної гри) (Веретейченко Ірина Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ), автор та співавтор підручників і посібників з української літератури); «Компетентнісний потенціал уроку української літератури в умовах реалізації нової української школи (Приходько Оксана Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри базових і спеціальних дисциплін Національного авіаційного університету); «Формування емоційного інтелекту учнівства» (Закорко Вікторія Вікторівна – методист Інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради, учитель української мови та літератури комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Сумської міської ради); «Дорожні карти НУШ: виклики, пошук ефективних практик» (Жук Михайло Васильович – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціально-гуманітарної освіти СОІППО); «Освітні інтернет-ресурси як ефективні інструменти у роботі сучасного вчителя» (Рогова Наталія Володимирівна – учитель української мови та літератури, комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 10 ім. Героя Радянського Союзу О.Бутка, м. Суми, Сумської області, переможець Всеукраїнського конкурсу «Народний спікер-2018»); «7 фішок у роботі вчителя-словесника» (Тімченко Світлана Олександрівна – учитель української мови та зарубіжної літератури комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20, м. Суми, Сумської області, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист).

Виступи учасників конференції тривали на засіданнях секцій: «Педагогічна майстерність учителя у вимірах інноваційних підходів», «Сучасний урок в умовах імплементації Концепції «Нова українська школа», «Евристичні технології у фаховій підготовці майбутнього вчителя», «Режисура педагогічної дії учителя», «Мова – література – мистецтво в об'єктиві нової української школи (апробація наукових досліджень студентів, магістрантів)». Шкільні вчителі отримали не лише теоретичні повідомлення, а й практичні навички вдосконалення власної майстерності та системи взаємодії з колегами й учнями.

У межах конференції відбулась презентація модуля «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» Програми Еразмус+ Жан Моне та круглий стіл «Академічна культура вчителя-дослідника в об'єктиві Нової української школи».

Учасники отримали теоретико-методичні та практичні рекомендації щодо втілення концептуальних засад Нової української школи та здійснили неоціненний обмін досвідом.

2 bdba0 655695381 43650759 1906979039356578 1058497387338661888 o b8d79 1863485460 43652898 1906971806023968 8594249049857589248 o 9274b 1668355303 44705784 1906991656021983 3412707968892796928 o 79072 1665287771 44743064 1706795266095905 8182208772450549760 n c7b99 5583212 44745987 1906975496023599 1953212922763149312 o 78d8c 1127600093 44748464 1906969696024179 672340429693255680 o 13e57 1023615953 44882434 726387811052749 7758956921003966464 o 3fc8b 323714537 45002992 726387751052755 138708262336856064 o d8fb1 683558943 

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 208 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.