Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

golovna 9336c 868123189Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  № 1732-л від 09.11.2018 р. у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка з 12 по 14 листопада 2018 року працювала експертна комісія освітньо-професійної програми Українська мова та література зі спеціальності 035 Філологія за другим (магістерським) рівнем у складі: голови комісії ‒ Кравець Лариси Вікторівни, доктора філологічних наук, професора кафедри стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, члена комісії ‒ Харлан Ольги Дмитрівни, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри української літератури та компаративістики Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету.

12 листопада відбулася зустріч із керівництвом університету та факультету, на яких була обговорена співпраця, а також етапи подальшої акредитаційної роботи. Членам комісії був представлений колектив кафедри української мови і літератури. Заступник декана факультету іноземної та слов’янської філології, доцент Кириленко Надія Іванівна ознайомила експертну комісію з науковою та навчальною діяльністю кафедри.

13 листопада експертна комісія відвідала Навчально-методичний кабінет української мови та літератури, де ознайомилася із виставкою до Дня українськоїписемності та мови, перевірила забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою за освітньо-професійною програмою Українська мова та література. Експертна комісія перевірила навчальну документацію випускової кафедри.

У цей день відбулася цікава зустріч із магістрантами спеціальності 035 Філологія, на якій було обговорено теми магістерських робіт, результати досліджень та перспективи працевлаштування.

14 листопада експертна комісія ознайомилася з науковою діяльністю магістрантів, перевірила матеріально-технічне забезпечення: лекційні аудиторії, спеціалізовані кабінети з мультимедійною системою та ін.

У результаті роботи комісії було складено висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у СумДПУ на кафедрі української мови і літератури.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 346 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.