Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна

golovna 3 2c69f 1017372049Організатором виступила кафедра права та методики викладання правознавства.

У заході взяли участь: представники Управління патрульної поліції в Сумській області, координаторка право-просвітнього напряму Української Гельсінської спілки захисту прав людини, співробітник Управління Служби безпеки України в Сумській області, начальник міжнародного відділу СумДПУ імені А.С. Макаренка, студенти та викладачі Сумського вищого професійного училища будівництва та автотранспорту, учні гімназії №1 м. Суми, студенти навчально-наукового інституту історії та філософії.

Зі вступними словами до учасників круглого столу звернулися директор навчально-наукового інституту історії та філософії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидат історичних наук, доцент Подрєз Юлія Вікторівна і завідувач кафедри права та методики викладання правознавства Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, доцент Іваній Олена Миколаївна, які зазначили, що 10 грудня виповнилося 70 років з дня прийняття Генеральною асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини – першого міжнародного документа з прав людини, що заклало підвалини нового світосприйняття, у центрі уваги якого знаходиться людина, її гідність, права і свободи.Закріпивши фундаментальні цінності, які мають особливе значення у всіх сферах суспільного життя, Загальна декларація прав людини стала фундаментом побудови системи міжнародно-правових актів у галузі прав людини. Україна, хоч і ратифікувала положення Декларації, проте, переживає сьогодні перехідний період і виробила поки що не досить повний законодавчий масив. Навіть за умови наявності насиченої законодавчої бази важливим аргументом є саме ефективність правового регулювання існуючих суспільних відносин. Тобто важливого значення набуває дійсна реалізація правових приписів. Тому на перший план виходить не кількість нормативно-правових актів, а їх можливість реально врегулювати ту чи іншу конкретну ситуацію.

Круглий стіл працював за напрямками:

  • загальнотеоретичні та історико-правові проблеми прав людини;
  • конституційно-правові проблеми реалізації та гарантування прав і свобод людини і громадянина в Україні;
  • кримінально-правові проблеми захисту прав і свобод людини та громадянина;
  • міжнародно-правові механізми захисту прав людини і громадянина;
  • новелли законодавства України: що змінилося?

Кафедруправа та методики викладання правознавства представляли старший викладач,к.ю.н. Курова Аліна Анатоліївна,доцент кафедри, к.ю.н.Звірко Олександр Євстафійович, викладач кафедри к.ю.н.,Нестеренко Олександр Сергійович, які в своїх виступах підняли актуальні питання процесу гармонізації національного законодавства з міжнародним правом і механізмів забезпечення та захисту прав людини в різних сферах життя.

Надзвичайно корисною й цікавою виявилась інформація старшого інспектора прес-служби Управління патрульної поліції в Сумській області, капітана поліції Олега Сологуба щодо діяльності органів внутрішніх справ у сфері захисту прав людини.

Багато питань у присутніх викликала і доповідь начальника міжнародного відділу СумДПУ імені А.С. Макаренка, кандидата філософських наук, доцента Дєнєжнікова Сергія Сергійовича з приводу депортації іноземців та осіб без громадянства в Україні.

Наталія Єсіна, координаторка право-просвітнього напряму Української Гельсінської спілки захисту прав людини, повідомила учасників круглого столу про діяльність громадської організації, яку вона представляє, а саме: захист прав людини та основоположних свобод у судах, органах державної влади та місцевого самоврядування; надання правової допомоги особам у захисті своїх прав і свобод; здійснення постійного моніторингу дотримання прав людини та основоположних свобод в Україні й інформування про факти порушень прав і свобод; здійснення досліджень з прав людини та основоположних свобод, у тому числі, постійний моніторинг проектів законів та інших правових актів, протидія прийняттю нормативних актів, що погіршують забезпеченість прав і свобод, громадське обговорення проектів нормативних актів, підготовка власних пропозицій.

Зацікавленість у присутніх викликали доповіді майбутніх молодих юристів (Радченко Ю., Сребняк Д., Клещенка О., Стаценка О. та Води А.), які вдало презентували свої роботи на теми: «Трансформація змісту прав людини в сучасному світі», «Міжнародні інституційні механізми забезпечення та захисту прав людини або захист прав людини в рамках міжнародних міжурядових організацій», «Європейський Суд з прав людини: порядок звернення, виконання рішень».

Наприкінці заходу студентам та учням було запропоновано виконати творчі завдання на тему дискримінації та толерантності, з якими всі бездоганно справились.

Організатори та учасники круглого столу подякували за отриману можливість взяти участь у науково-практичній дискусії, обміні прогресивними думками та ідеями.

IMG 9704 91ef1 377267206 IMG 9712 38658 2035234771 IMG 9727 440f3 1068073730 IMG 9738 802c9 2087378433 IMG 9745 58d3a 485559191

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 352 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.