Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

golovna b1af7 1827077696Інноваційний університет та лідерство. Фаза IV: комунікаційні стратегії і відносини: університет школа – така назва  українсько-польського проекту, в якому бере участь професорка кафедри української мови і літератури СумДПУ імені А. С. Макаренка Олена Семеног.

Проект підтримується Міністерством науки та вищої освіти Республіки Польща, Міністерством освіти і науки України, Факультетом вільних мистецтв і наук «ArtesLiberales» Варшавського університету, фондом “Інститут «ArtesLiberales»” (Варшава, Польща), ГО «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України», Фундацією польських ректорів – Інституту суспільства знань Міжнародним благодійним фондом «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» іпередбачає інтенсивне тренінгове навчання у Варшавському та Ягелонському університетах  з 3 листопада до 1 грудня 2018 року та підготовку й реалізацію  у своїх закладах мікропроектів.

Конкурс на участь у проекті становив  4 особи на місце. Перемогли 25 учасників з різних закладів вищої освіти України.

Авторитетні фахівці Польщі залучили українських колег  до розмаїтих тренінгів. Майже місяць часу ми вивчали досвід роботи провідних вишів - Варшавського та Ягеллонського університетів.

Під час перебування у Варшавському університеті (в університеті навчається понад 47000 тисяч студентів, зокрема на магістратурі – 7000; пропонується понад 120 напрямів на спеціальності) аналізували якість і авторитет вищої освіти: сучасне розуміння і український контекст;  компетенції фахівців вищої та загальноосвітньої школи в умовах освітньої невизначеності, стан популяризації педагогічних спеціальностей серед абітурієнтів, дизайн-мислення для академічної школи; необхідність стандартизації підвищення кваліфікації й перепідготовки вчителів в університетах, моніторинг вчительської та викладацької діяльності, співпрацю вчителя та науковця, шкільну та академічну дидактику, культуру академічного і шкільного тексту, активне партнерство; шляхи трансформації академічного знання у шкільне, особливості функціонування інноваційної школи у співпраці із університетом; підготовку молодого вчителя при посередництві тьютора та ментора; застосування мультимедійних методик викладання, виклики соціального характеру.

Головне у роботі закладу – ДОВІРА та ПРОФЕСІОНАЛІЗМ.

Керівник проекту, проф. Тарас Фініков представив аналіз тенденцій і проблем якості вищої освіти в Україні. Окремі тези: від періодичності процесу оцінювання до безперервності процесу вдосконалення; від визначення ролі якості викладання до визначальної ролі самонавчання та навчального партнерства.

Декан, д-р. хаб. Роберт А. Сухарський охарактеризував місце і функції факультету  „ArtesLiberales”  ВУ у добу змін,  здорову конкуренцію між найкращими вищими школами Польщі, відповідність науки потребам часу, прогресу. Основні тези: Школа – не місце для забавки, а середовище для пошуків та відкриттів, Університет -не музей наукових знань, а лабораторія, де здійснюватимуться нові відкриття.

Глибокі лекції проф. Йоланти Хоінської-Міки, Проф. Йоланти Суєцка-Зайонц, Александер Павліцкі, докторки Гражини Четвертинської, Пшемислава Садури, Александра Павліцького, Агати Лучиньської, Магдалени Юревіч, Магдалени Сват-Павліцки, Александри Четвертиньски усіх колег про школу й університет як  зустріч двох культур; Школу освіти як  ефективну реалізацію ідеї щодо тісної співпраці в навчанні і підвищенні кваліфікації вчителів; про співпрацю зі школами в SE – туторінг, менторінг і пост-туторінг, проHigh Impact Practicies: чого школа навчить, щоб університет використав; про відкриті освітні засоби та інформаційно-комунікаційні технології між школою та університетом; взаємні очікування – шкільне та академічне середовище; з досвіду програми Khlasna Shkola, Design Thinking для школи;  освіту дітей з особливими потребами.

Надзвичайно потужні лекції, майстер-класи з академічної дидактики vs. шкільної дидактики, культури роботи з науковим і навчальним текстом, культури академічної комунікації, з філологічного аналізу тексту.

Бібліотека Варшавського Університету (UW) складається з головного та низького фронтового корпусів. Корпуси з'єднує пасаж зі скляним дахом,  розміщено ботанічний сад. Біля головного входу зустрічають філософи; це на чотирьох високих колонах розміщено статуї польських філософів XX століття (Казимира Твардовського, Яна Лукашевича, Альфреда Тарського, Станіслава Лесневського). А ще дерев'яне крісло із гербом на спинці, яке було виготовлене в честь візиту Папи Римського – Івана Павла ІІ. 

Бібліотека модернізована і крім функції книгозбірні, виконує ще безліч завдань. Бібліотека переважно купує собі електронні книги. Читач може окремі книги купити собі в електронному форматі, а не читати в залі. Є індивідуальні та загальні читальні зали. Бібліотекарі створили великий репозитарій сучасних статей; базу цитувань наукових робіт; читають курс "Писання і публікація наукових текстів".

Два тижні в надзвичайному місті, місті королів – Кракові. Лекції та тренінги у Ягеллонському університеті, консультації та зустрічі з цікавими людьми, знайомство з найновішими дослідженнями та польським досвідом взаємодії університету та школи:

  • Ключові слова виступу проф. д-р хаб. Богдана Шляхти: 16 факультетів чудового університету турбуються про авторитет закладу і країни загалом;
  • Пйотр Шумліньскі і Тадеуш Дембовскі (Директор та Заступник Директора Центру Дидактичної Підтримки) запропонували подорож "Від абітурієнта до випускника – завдання і мета Центру Дидактичної Підтримки у співпраці з іншими структрними підрозділами";
  • Міхал Бeрежіньскі (Керівник Відділу обслуги студентів з закордону) i Павел Вінярскі (Спеціаліст у справах іноземців у Відділі обслуги студентів з закордону) запрезентували NicetoseeJU – Університет без кордонів;
  • Проф. д-р хаб. Адам Єльонек (Представник ректора Яз у справах інтернаціоналізації ) окреслив обсяги міжнародної співпраці сучасного навчального закладу;
  • Кінга Дрехни-Муха (Керівник Відділу Промоції ЯУ) і Йоанна Ходур (Заступник Керівника Відділу Промоції ЯУ) провели тренінги з брендової політики університету, означили особливості комунікації університету з оточенням;
  • Адріан Охалік (Прес-секретар ЯУ): Медійна обслуга навчального закладу Основні ідеї лекції: вивищення авторитету університету в польському суспільстві, у спільнотах інших країн, відповідальність за кожне слово (фактаж) про університет, за його авторитет. Функціонує база університетських експертів. Pressbiuro (+електронне прес-бюро) відповідає за формування медійного іміджу образу Університету і контролює 90 % публічної інформації про заклад, яку подають декани, проректори та ін. На ранкових зустрічах з ректором бюро повідомляє про висвітлення діяльності університету в мас-медіа упродовж дня (за добу); аналіз діаграм активності інформації про конкурентні ун-ти, ПРО МІСЦЕ Університету У ЗГАДКАХ, ІНФОРМАЦІЯХ РІЗНИХ ГАЗЕТ. Усі новини про університет є мобільними, цікавими І ПОТРІБНИМИ для різних користувачів.
  • Д-р Єжи Ляцковскі (Директор Педагогічний Студій ЯУ) подарував аналітичну лекцію "Реформа польських середніх шкіл в контексті вимог вищих навчальних закладів". Працюємо продуктивно, розмірковуємо про позитиви і ризики впровадження освітніх змін: заклади працюватимуть над підвищенням якості освітнього процесу, "гроші не ходитимуть за студентом", кількість студентів на професора буде зменшено...

Держсекретар в Міністерстві Науки та Вищої освіти Республіки Польща, доктор Пйотр Дарджінські окреслив Закон 2.0. Це Нова Конституція для науки та вищої освіти в Польщі. Закон уможливлює автономію університетів. Реформа вищої школи чітко зафундувала найголовніший принцип, що безпосередньо впливає на ЯКІСТЬ освіти: «Найціннішими в університеті є не ті, що мають науковий ступінь, а ті, що мають реальний науковий доробок».

Визначено і такі критерії:

  1. Наукова досконалість (не кількість публікацій, а вагомість; достатньо 4 публікації та їх ранжування і оцінка в балах);
  2. Комерціоналізація наукових досліджень (дослідження не заради досліджень, а для практичного впровадження);
  3. Проектна діяльність (реалізація проектів, які впливають перетворювально, практично та позитивно на середовище).

Під час проекту Інноваційний університет і лідерство відвідали ліцей імені Вітковського в якому цінують якість навчання, комунікативну взаємодію учителя і учня, викладача Ягеллонського університету, учителя, учня і студента, поважають ОСОБИСТІСТЬ.

Тут навчається 1000 учнів із різних куточків Польщі. Наповнюваність класів: 32-34 дитини. Багато обдарованих дітей; чимало учнів стають переможцями олімпіад та конкурсів різних рівнів. Навчальні кабінети обладнані мультимедією, У всіх приміщеннях ліцею є доступ до інтернету. Для фіксації навчальних досягнень учнів, обліку відвідування, фіксації тематики, плану роботи вчителів, замін використовується електронний журнал, до якого мають доступ учителі, діти та батьки. 

Заклад активно взаємодіє із університетом. Учні працюють зі студентами у творчих групах, спільно розробляють проекти. Під час екскурсії нам презентували, наприклад, архітектурний проект, спрямований на удосконалення використання приміщень ліцею: побудову паркінгу та раціонального використання верхніх поверхів. Проект підтриманий мером міста.

Кафедра українознавства Ягеллонського університету теж привітала учасників проекту. Ознайомив з проблематикою роботи керівник кафедри, професор Володимир Мокрий, відомий український науковець, славіст, публіцист, політичний і громадський діяч, лідер українського громадського руху, фундатор і керівник Фундації Святого Володимира Хрестителя Київської Руси.

Навчання на кафедрі українознавства триває на двох кваліфікаційних рівнях: ліценціат (шість семестрів) та магістр (чотири семестри). Напрям навчання на ліценціаті “Польсько-українські студії. Пограниччя та сусідство Європі”, на магістерськрму – “Польсько-українські студії. Європейська перспектива”. Програми мають міждисциплінарний характер, на перетині гуманітарних і суспільних наук – історії, соціології, політології, культурології тощо.

Кафедра проводить «різновекторні» інтердисциплінарні дослідження культури України, пропонує студентам широкі знання про Україну, її історію, літературу, релігійну, філософську думку, міжнародні відносини у різний час на різних рівнях (політичному, економічному, культурному), зокрема польсько-українські, сучасне українське мистецтво, український фольклор, літературу України (різні періоди), історію українського театру, українську музичну культуру. Випускники отримують диплом за спеціальністями культурознавство і відповідної спеціалізації (українознавство). При кафедрі діє також аспірантура. Вивчення української мови: для студентів першого рівня (ліценціату) – 60 годин кожного семестру (чотири години щотижня); для студентів другого рівня (магістрів) - 60 годин у перших трьох семестрах та 45 в останньому. Вивчення мови здійснюють комунікативними методами відповідно до рівнів Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Бібліотека Ягеллонського університету (пол. BibliotekaJagiellońska) в Кракові - одна з найважливіших наукових бібліотек Польщі.

Загалом, затишна атмосфера бібліотеки і шалена кількість бібліотечних фондів (близько 6,5 млн) надихає на навчання...

Відвідини бібліотеки Ягеллонського університету. Її заснували одночасно з університетом, орієнтовно до 1367 року. До структури бібліотеки входять книгозбірні факультетів університету та Collegium Medicum. Фонд бібліотеки нараховує до 6 млн. книг. Нас ознайомили з колекціями стародруків і рукописів, рукописами нот Моцарта, Бетховена і Шопена, які збереглися ще з XVIII-XIX століть! Морський атлас XVI століття, на окремих картах острови позначені золотою фарбою, яка не втратила свого блиску донині. Молитовник латиною, що зберігався в колекції Владислава ІІ Ягеллончика. Медичний календар, у ньому зазначаються сприятливі дні для пускання крові в залежності від вашого темпераменту. А ще прийняли до читачів.

У межах консультацій у Варшавському та Ягеллонському університетах відвідали Університетські центри волонтаріату, діяльність яких пов'язана із активізацією волонтерства серед студентів, викладачів та випускників університету. Цікаво, що волонтерська діяльність розглядається як один з важливих засобів адаптації першокурсників до навчання в університеті. Крім того, студенти мають можливість реалізувати власні мікропроекти соціальної спрямованості. Також волонтерство для багатьох студентів - це можливість перевірити себе у майбутній професії.

25 учасників проекту взяли участь у численних майстер-класах, тренінгах, з усвідомленням сприймають  безцінний досвід польської реформи школи, вищої школи, яка спонукатиме до нових евристичних ідей на шляхах української освітньої реформи.

Презентацію міні проектів учасників оцінював заступник Міністра освіти України Юрій Рашкевич, проф ВУ, д-р хаб. Роберт А. Сухарскі, координатор проекту (Польща); проф. Тарас Фініков, координатор проекту (Україна). Семеног О.М. представила мікропроект «Створення ресурсного центру професійного розвитку учителя української мови і літератури», розрахований на три роки.Місія центру: сприяти:  поширенню  функціонування і популяризації вживання української мови в усіх сферах суспільного життя міста Суми; формуванню і розвитку ключових компетентностей культуромовної особистості  вчителя як наставника молоді, мешканця міста, громадянина України. Напрями роботи центру – фахово-методичний, дослідницький, культурно-освітній.

Кафедра для  цього проекту має відповідні напрацювання: лише за останні 2 роки проведено 2 міжнародні, 2 всеукраїнські  конференції, численні майстер-класи з актуальних питань лінгвістики, української літератури, методики, медіакультури, академічної культури дослідника, мовної освіти в умовах індустрії 4.0, підписано угоди про співпрацю із закладами освіти, виконуємо міждисциплінарні, міжкафедральні та міжвузівські проекти.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 271 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.