Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна

afisha funkcii dizayna 2019 79d56 470807087

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ А.С. МАКАРЕНКА

Навчально-науковий інститут культури і мистецтв

Кафедра образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»

Кафедра іноземних мов

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Кафедра образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології ННІ культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка та кафедра іноземних мов ННІ бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету запрошують викладачів, аспірантів та студентів взяти участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Функції дизайну у сучасному світі: виміри 2019», що проводиться з нагоди 95-ї річниці заснування СумДПУ ім. А. С. Макаренка.

Конференція відбудеться 22-23 березня 2019 року на базі Конгрес-центру та галереї «академArt» Сумського державного університету.

Мета конференціїузагальнити тенденції розвитку дизайну в Україні й світі, створити науково-теоретичне підґрунтя для аналізу провідних тенденцій в сучасному дизайні, залучитись до практичного досвіду втілення дизайнерських рішень у художній та виробничій практиці.

Тематичні напрями конференції:

  • науково-теоретичні основи дизайну;
  • дизайн у просторі художньо-проектної культури;
  • розширення функцій дизайну на зламі тисячоліть;
  • дизайн і повсякдення: актуальні проблеми взаємодії;
  • мистецтво дизайну в контексті ринкових відносин;
  • особистість дизайнера у художньо-культурному просторі;
  • інтертекстуальні виміри сучасного дизайну.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Регламент доповідей: пленарне засідання – 15 хв., секційне – 10.

За результатами конференції планується видання збірки тез.

Для участі у конференції необхідно до 10 березня 2019 року надіслати на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду :

  • заявку на участь у конференції (див. зразок);
  • тези до збірника матеріалів конференції (див. вимоги);
  • копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Вимоги до оформлення тез

До друку приймаються матеріали в електронній версії обсягом 2-3 сторінки друкованого тексту, формат – А 4. Шрифт Times New Roman; кегль - 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см; поля – 2 см; редактор Word, тип файлу doc.

На першій сторінці у правому верхньому куті жирним шрифтом вказати прізвище та ініціали автора (авторів). Нижче курсивом – назву навчального закладу, посаду. Назва доповіді – великими жирними літерами по центру (див. зразок оформлення тез).

Посилання на використані джерела не є обов’язковими. За бажанням посилання подаються у квадратних дужках, напр. [2, 123]. Перелік джерел складається відповідно до вимог ВАК (Бюлетень ВАК № 3, 2008 р.), набирається наприкінці тексту в алфавітному порядку (шрифт Times New Roman, 12 кегль, міжрядковий інтервал – 1,0).

За достовірність фактів, цитат, власних імен і посилань відповідають автори публікацій. Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, організаційним комітетом розглядатись не будуть.

ЗРАЗОК оформлення тез:

Іваненко І.І.

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка,

доцент кафедри образотворчого мистецтва

ФУНКЦІЇ ДИЗАЙНУ У СУЧАСНОМУ СВІТІ

У сучасній науковій літературі наявна велика кількість публікацій, які інтерпретують окремі аспекти дизайну як феномену, що …

Фінансові умови

Організаційний внесок становить 200 грн. (за умови дистанційної або заочної участі та студенти – 100 грн.) та призначається на витрати за рекламну продукцію, друк тез, оргматеріали тощо.

Проїзд, проживання та харчування – за рахунок учасників.

Грошові перекази просимо здійснювати

поштовим переказом на адресу:

Роменська, 87, Навчально-науковий інститут культури і мистецтв

СумДПУ імені А.С.Макаренка, м. Суми, Україна, 40002.

Максименко Любов Петрівна (095) 257-07-59.

ЗАЯВКА

на участь у ІІ міжнародній науково-практичній конференції

«Функції дизайну у сучасному світі»

Прізвище, ім’я, по батькові доповідача_____________________________________

Науковий ступінь, вчене звання___________________________________________

Місце роботи, посада ___________________________________________________

Назва доповіді _________________________________________________________

Напрям роботи конференції ______________________________________________

Форма участі у конференції (вказати необхідне): виступ з доповіддю,___________

дистанційна участь,

заочна участь __________________________________________________________

Потреба в мультимедійному забезпеченні ___________________________________

Для аспірантів та студентів вказати прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, посаду наукового керівника ______________________________________________

Адреса ________________________________________________________________

Телефон, e-mail _________________________________________________________

Більш детальну інформацію можна отримати за телефонами:

095 257 0759                         Максименко Любов Петрівна

095 789 7179                         Кохан Наталя Михайлівна

099 049 9373                         Миленкова Римма Володимирівна

Контакти для листування з додаткових питань:

Зав’ялова Ольга Костянтинівна, завідувач кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології ННІКіМ Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Миленкова Рима Володимирівна, доцент кафедри іноземних мов ННІБТ «УАБС»

Сумського державного університету: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Сподіваємось на плідну співпрацю!

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 146 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.