× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

52134253 793109174380612 3083913593725386752 o 92448 1090603960Участь учасника українсько-польського проекту Іnnowacyjny uniwersytet i przywództwo проф. Семеног О.М. у науково-практичному семінарі з питань зовнішнього забезпечення якості, акредитації освітніх програм та академічної доброчесності.

Професор Семеног О.М. у складі сумської групи учасників українсько-польського проекту Іnnowacyjny uniwersytet i przywództwo (Інноваційний університет та лідерство) різних фаз і років взяла активну участь у науково-практичному семінарі, на якому розглядались важливі питання: «Система зовнішнього забезпечення якості» (доповідач - Фініков Тарас Володимирович, Президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики, професор) і «Система внутрішнього забезпечення академічної доброчесності та комплекс документів стосовно утвердження академічної доброчесності під час акредитаційної експертизи» (доповідач – Артюхов Артем Євгенович, координатор Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні у Сумському державному університеті, член НАЗЯВО, учасник проекту Інноваційний університет і лідерство).

Важливий захід для численної громади (завідувачів кафедр, деканів, проекторів) відбувся 13 лютого 2019 року в Сумському державному університеті. Тарас Фініков презентував напрацювання Міжнародного фонду досліджень освітньої політики з питань системи зовнішнього забезпечення якості; зупинився, зокрема, на таких актуальних питаннях, як основні координати дії системи зовнішнього забезпечення якості; національні традиції: специфіка та обмеження; основні принципи зовнішнього забезпечення якості; акредитація як основна технологія гарантування якості. Акцентував увагу на особливостях сучасних систем акредитації групи країн Східної, Центральної, Західної Європи, розвитку децентралізованої системи акредитації: відсутності монополії державних акредитаційних агенцій; відкритості для входження недержавних агенцій зовнішньої акредитації; свободі вибору ЗВО агенцій, які оптимальною мірою відповідають профілю їх діяльності; на врахуванні результатів акредитації, проведених незалежними агенціями, у процедурах фінансування освітніх програм.

Фаховий інтерес викликали нові підходи до проведення акредитації освітніх програм. Значну увагу Тарас Володимирович приділив характеристиці особливостей проекту нового «Положення про акредитацію освітніх програм»: визнання в Україні сертифікатів про акредитацію освітніх програм, виданих іноземними акредитаційними агентствами чи агентствами забезпечення якості вищої освіти; проведенню акредитації спеціально підготовленими незалежними експертами, у тому числі з числа студентів; місцю і ролі освітньої програми у стратегії розвитку закладу вищої освіти; студентоцентричній модель навчання, підтримка здобувачів вищої освіти. За словами проф. Тараса Фінікова, проект спрямований на перетворення системи акредитації з інструменту контролю на інструмент допомоги та підтримки. Завдання проекту – допомога #НАЗЯВО в розробленні процедури, регламенту, способів функціонування у сфері акредитації освітніх програм.

Артюхов Артем деталізував специфіку системи внутрішнього забезпечення академічної доброчесності та окреслив комплекс документів з академічної доброчесності для акредитаційної експертизи: кодекс академічної доброчесності Сумського державного університету, положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин в університеті, охарактеризував форму представлення самоаналізу в частині забезпечення принципів академічної доброчесності в рамках освітньої програми, систему забезпечення принципів академічної доброчесності та ін.

Фахова дискусія, дуже приємні спогади (глибоко вдячні Тарасу Фінікову), обговорення планів подальшої діяльності учасників проекту, подарунок - книга «Локальні системи управління якістю: світовий досвід та українські практики побудови» - усе це стимулює до «динамічного руху на траєкторії вдосконалення вищої освіти» (Т.Фініков).

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 273 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.