× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

Редакційно-видавничий відділ був створений у 1999 році під керівництвом проректора з наукової роботи Бугаєнка Валерія Васильовича.

Склад відділу:

Кугуєнко Віталій Олександрович – начальник відділу;
Матюшенко Олександр Володимирович – технік І категорії;
Ліхачова Юлія Сергіївна – фахівець ІІ категорії;
Суріна Олена Леонідівна – фахівець ІІ категорії; 

 

1. Видавнича діяльність університету

Згідно із законом України «Про видавничу справу» СумДПУ ім. А.С. Макаренка занесений до державного реєстру видавців і розповсюджувачів видавничої продукції як суб’єкт видавничої діяльності і виконує роль:
1) видавця наукової та навчальної продукції (тобто здійснює підготовку і випуск видання);
2) виготівника видавничої продукції (якщо виготовлення здійснюється на обладнанні університету);
3) замовника наукової і навчальної видавничої продукції (якщо він бере на себе фінансові зобов’язання).

 

2. Основні завдання видавничої діяльності

2.1. Забезпечення навчально-виховного процесу навчальною і методичною літературою.
2.2. Публікація результатів наукових досліджень.
2.3. Оперативне впровадження педагогічних новацій.

 

3. Робота редакційно-видавничого відділу університету
 

3.1. Конкретну організаційну роботу з видавничої діяльності університету здійснює редакційно-видавничий відділ (РВВ). Начальник РВВ контролює відповідність текстових оригіналів до існуючих вимог (ДСТУ 3008-95 та інших нормативних документів), визначає терміни виготовлення видань на обладнанні університету та контролює їх виготовлення або розміщує замовлення у друкарнях, а також розподіляє тираж випуску, контролює списання паперу, поповнення фонду бібліотеки, витрати коштів на видавничу діяльність.

 

4. Види видавничої продукції

4.1.Збірники наукових праць (статей).
4.2.Матеріали наукових конференцій.
4.3.Монографії.
4.4.Підручники, навчальні посібники для ВНЗ і шкіл.
4.5.Методичні посібники для вчителів.
4.6.Методичні рекомендації, поради студентам, тексти лекцій.
4.7. Підручники, навчальні посібники повинні мати гриф Міністерства освіти і науки України (згідно з наказом Міністерства № 132 від 15.05.1995 р.) або бути рекомендовані до друку вченою радою університету як експериментальні.

Контактний телефон: (0542) 68-59-70.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 185 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.