× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

golovne 88660 1835147345Щороку 21 лютого Україна, разом зі світовою спільнотою, відзначає Міжнародний день рідної мови.
В Україні це свято відзначається з 2002 року з метою зміцнення державотворчої функції української мови, а також для сприяння вільному розвиткові мов національних меншин. Відтоді це свято стало ще одним днем пошанування рідної мови в кожному освітньому закладі, у бібліотеках, культурних центрах, просвітницьких організаціях України.

У Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка цей день щороку відзначають різними заходами.

Викладачі кафедри української мови і літератури провели низку заходів до цього свята. Тематичні лекції, круглі столи, дискусії.

Так, професор кафедри української мови і літератури Беценко Тетяна Петрівна провела тематичну лекцію для студентів 4 курсу факультету іноземної та слов’янської філології.

Лейтмотив заняття – наголосити на потребі пізнання глибин рідної мови як основи буття людини, як державотворчого, національно-культурного,  інтелектуально-творчого чинника.

Епіграфом до заняття взято вислів українського письменника, культурного та громадського діяча Олеся Гончара:

Щоб мова  тобі повністю відкрилася,
маєш бути залюбленим у неї.
Отоді з’явиться захоплення рідною мовою,
в усій красі тоді вона відкриється,
в тій естетичній магії, що справді здатна чарувати.
                                                           (О. Гончар)

У процесі викладу лекції використано дидактичні зразки, що тематично пов’язані з поняттями «мова», «рідна мова», «материнська мова», «рідне слово», «культура мови», «національна мова», «естетика мови».

Звернено увагу на виховну, естетичну, культурно-освітню, духовну природу рідної української мови як чинника формування високоосвіченої, творчої, всебічно розвиненої особистості майбутнього вчителя-словесника.

Дібрано й реалізовано приклади речень, які засвідчують ключову, домінантну роль рідномовного матеріалу як креативного підґрунтя для розвитку особистості майбутнього педагога. Наприклад: Знання рідної мови визначає багатство, широчінь інтелектуальних і естетичних інтересів особистості (В. Сухомлинський), Дійсність, відображена в українській мові, є унікальна порівняно з іншими мовами (В. Голобородько), Рушієм національного є дух, а екзистенцією духу є мова (Вільгельм Гумбольдт), Хто не любить своєї рідної мови, солодких святих звуків свого дитинства, не заслуговує на ім'я людини (Й. Г. Гердер), Мова – це наша національна ознака, в мові – наша культура, сутність нашої свідомості (Іван Огієнко), Стан державної мови, рівень володіння нею, поширеність у різних сферах життя – усе це показник цивілізованості суспільства (Олександр Пономарів), У мові, як загалом у природі, все живе, все рухається... (І. Бодуен де Куртене) та ін.

«Дорожня карта мовної розбудови України» – тема присвячених Міжнародному дню рідної мови лекції та дискусії, проведених доцентом кафедри української мови і літератури Герман Вікторією Василівною 20 лютого 2019 року зі студентами факультету іноземної та слов’янської філології.

...Українська мова – могутня своїм структурним розмаїттям і багатовіковими традиціями – вистояла в епохи бездержавності, чужомовного домінування й цілеспрямованого лінгвоциду, без належної підтримки й захисту пройшла тернистий шлях розвитку й удосконалення народом-мовотворцем.

Зі здобуттям незалежності України та конституційним утвердженням державного статусу української мови в нашій країні задекларовано, створено правову основу й розпочато перехід до суспільства з іншою мовною інфраструктурою – з українською мовою як центром силового поля мовного буття Держави. Зміна мовного орієнтиру України – з незаперечного домінування російської мови на державну українську – глибинно вплинула на актуалізацію національного самоусвідомлення значної частини української спільноти: відповіддю на одвічне запитання «хто ми і чиї ми діти?» стало чітке визначення національних і мовних пріоритетів, заступлення ідеологеми «єдиного радянського народу» з єдиною російською мовою націєцентричними орієнтирами, з-поміж яких центральне місце посіла українська мова.

Сьогодні, в Незалежній Україні, яка виборює своє європейське демократичне майбутнє, українська мова зміцнює свої позиції як мова державна, далі розвиває свою структуру й комунікативний потенціал, поступово набуває правообов’язків інтегратора багатонаціонального українського суспільства.

Розв’язання мовного питання в Україні – процес складний, і триватиме він не одне десятиліття. Задля зняття зумисне створеної напруги в суспільстві сьогодні особливо актуальними є чітко визначені й прозорі сигнали дорожньої карти мовної розбудови України, очікувані від очільників нашої Держави.

Працівники Навчально-методичного кабінету української мови і літератури підготували до свята книжкову виставку.  Добірку матеріалів складають наукові видання, монографії, збірники наукових праць, підручники, навчально-методичні посібники з української мови, словники, авторами яких є провідні українські мовознавці та викладачі кафедри.

На виставці представлено видання, які висвітлюють питання історії походження української мови, історичної граматики, культури української мови, діалектології, сучасної української мови.  Добірка запропонованих матеріалів орієнтує на подальші наукові пошуки. Представлені книжки  можуть бути об’єктом наукового інтересу для дослідників українського мовознавства, книгознавців, а також для широкого загалу.

Професор кафедри української мови і літератури БеценкоТ.П.,
кандидат філологічних наук кафедри української мови і літератури Герман В.В.,
старший лаборант кафедри Сердюк А.А.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 181 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.