× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна

golovna aae56 126373696628-29 березня 2019 року на базі кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін ННІ історії та філософії СумДПУ імені А. С. Макаренка відбулася VIВсеукраїнська науково-практична конференція«Актуальні питання методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи».

Партнерами кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін ННІ історії та філософії в організації конференції стали: Інститут педагогіки НАПН України, відділ суспільствознавчої освіти, факультет історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кафедра методики навчання суспільних дисциплін та гендерної освіти, історичний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, кафедра всесвітньої історії та методики викладання історії, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області, Інформаційно-методичний центр управління освіти і науки Сумської міської ради.

Цього року глобальні питання методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови Нової української школи об’єднали понад 250 учасників, серед яких провідні науковці, методисти з навчальних закладів різних регіонів України, студенти та викладачі Києва, Миколаєва, Одеси, Полтави, Кропивницького, Горлівки, Сум.

Координатор конференції - завідувач кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін СумДПУ імені А.С. Макаренка, доктор педагогічних наук, професор Михайличенко О. В.

Вітальною промовою роботу конференції відкрили ректор СумДПУ імені А.С. Макаренка, доктор педагогічних наук, професор Лянной Ю. О.,а також директор ННІ історії та філософії СумДПУ імені А.С. Макаренка, кандидат історичних наук, доцент Подрєз Ю. В.

Роботу пленарного засідання розпочала доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України Пометун О. І., яка у своїй доповіді зосередила увагу на розвитку критичного мислення учнів у навчанні історії.

На пленарному засіданні було виголошено низку важливих доповідей, що стосувалися різних аспектів викладання суспільних та гуманітарних дисциплін. Так, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України Гупан Н.М. висвітлив питання особливостей проектування сучасного підручника з історії; кандидат педагогічних наук, завідувачка відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України Ремех Т.О. виголосила доповідь про методичні аспекти навчання учнів громадянства; кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН УкраїниКришмарел В.Ю.повідомила про компетентністно орієнтовані методи навчання філософії в системі навчання історії та громадянської освіти в ліцеї; кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України Мороз П. В. висвітлив питання компетентнісно-діяльнісного підходу до побудови системи завдань шкільного підручника історії; доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, завідувачка науково-дослідної лабораторії проблем інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. МакаренкаБондаренко Ю. А. повідомила про шляхи формування інклюзивної компетентності педагогів закладів загальної середньої освіти (досвід СумДПУ імені А.С. Макаренка).

На секційних засіданнях було обговорено не менш важливі проблеми методикивикладання суспільних та гуманітарних дисциплін: сучасні підходи до викладання всесвітньої історії у старшій школі на базі нової програми для 10-11 класів, громадянська освіта як предмет суспільствознавчого циклу «Нової української школи», інтеграція засобів медіа освіти в навчання всесвітньої історії (за професійним спрямуванням) майбутніх педагогів, методичні рекомендації до реалізації «наскрізної лінії» «громадянська відповідальність» в основній школі, підручник зі всесвітньої історії для вищої школи: гносеологічні можливості в сучасному освітньому дискурсі.

У контексті конференції було проведено чотири майстер-класи для викладачів історії та суспільствознавчих дисциплін закладів загальної середньої освіти та ВНЗ на базі ДНЗ «Сумський центр харчових технологій торгівлі та ресторанного сервісу» № 12, Сумської спеціалізованоїшколи№7 імені М. Савченка.

Пометун О. І., доктор педагогічних наук, професор, провела майстер-клас «Запитування як інструмент розвитку критичного мислення».

Майстер-клас на тему: «Застосування інтерактивних методів у навчанні учнів громадянської освіти» провела кандидат педагогічних наук, завідувачка відділу суспільствознавчої освіти Ремех Т. О.

Майстер-клас на тему: «Методи роботи з текстом для розвитку філософування в учнів ліцею на уроках історії та громадянської освіти» провела кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Кришмарел В. Ю.

Майстер-клас на тему: «Особливості роботи з історичними джерелами в умовах дослідницького навчання» провів кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Мороз П.В.

У ході проведення конференції було проведено два виїзних засідання: у Сумському обласному художньому музеї імені Никанора Онацького«Використання ресурсів музею для розвитку історичного пізнання учнів» та на базі Сумської спеціалізованоїшколи№7 імені М. Савченка проведено засідання Школи педагогічних ініціатив: «Ігрова технологія навчання», «STEAM – освіта: крок до майбутнього».

Традиційно до початку конференції було видано науково-педагогічний журнал «Теорія та методика навчання суспільствознавства».

Логічним завершенням конференції стало підбиття підсумків, прийняття резолюції та слова подяки організаторів конференції в особі доцента кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін, кандидата педагогічних наук Моцак С.І. на адресу учасників конференції.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 356 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.