× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

golovne foto 13ded 314505171

15-17 квітня 2019 року в Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського відбулася XХ міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої освіти: теоретико-методологічні та прикладні аспекти». Участь у професорській годині, пленарній та секційних заходах узяли проф.. Семеног О.М., аспірантка Пономаренко Н.П.

Міжнародна науково-практична конференція була присвячена пам’яті засновника та фундатора Академії з креативної педагогіки доцента, професора Чернілевського Д.В.

15 квітня 2019 року відбулася професорська година, яку для студентів і викладачів коледжу провели: «Конфлікти в сім'ї та з ровесниками» (Кочубей Тетяна Дмитрівна, д. пед. н., професор, дійсний член Академії МСКП «Полісся», професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини                                  (м. Умань); «Особливості навчальної і виховної дії вчителя початкової школи» (Хомич Лідія Олексіївна,   д. пед. н., професор, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України                        (м. Київ); «Формування основ академічної культури дослідника у вимірах педагогічної взаємодії» (Семеног Олена Миколаївна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри української мови і літератури, дійсний член Академії МСКП «Полісся», Пономаренко Н.П., аспірантка кафедри української мови і ліьератури. Сумський державний педагогічний університет імені                               А.С. Макаренка, (м. Суми);

«Методологічні основи компетентнісного підходу до сучасної професійної освіти» (Ягупов Василь Васильович, д. пед. н., професор, віце-президент Академії МСКП «Полісся», дійсний член академії МСКП «Полісся», професор кафедри суспільних наук, Національний університет оборони України імені І. Черняховського (м. Київ); презентація колективного видання «Абетковий словограй» (Онкович Ганна Володимирiвна, д. пед. н., к. філ. н., професор кафедри гуманітарних дисциплін і мовної підготовки Київського медичного університету, дійсний член Академії МСКП «Полісся» (м. Київ); «Використання концепції сталих рис особистості людини в педагогічній практиці» (Wilsz Jolanta, doktor habilitowany, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie (Польща); «Інтернет і сучасні технології: історія і перспективи використання» (Козлакова Галина Олексіївна, д. пед. н., професор, дійсний член Академії МСКП «Полісся» (м. Київ); «Правові основи навчально-методичного забезпечення діяльності вищої школи» (Коваленко Оксана Миколаївна, к. іст. н., ст. наук. співробітник   Інституту вищої освіти НАПН України (м. Київ); «Застосування інформаційно-аналітичних компетентностей при формуванні проектних документів європейського зразка» (Озерян Ольга Леонідівна, магістр державного управління, директор наукової бібліотеки Університету менеджменту освіти НАПН України (м. Київ); «Писанка – унікальний витвір декоративно-прикладного мистецтва» (Михайлишин Романа Романівна, асистент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, методист Педагогічного коледжу (м. Львів); Кос Леся Володимирівна, викладач методики проведення занять із народознавства Педагогічного коледжу, асистент кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів); «Майстер-клас із малюнку та живопису» (Фокіна Тетяна Миколаївна, народний художник України (м. Київ); «Основні концепти національного виховання студентів закладу вищої освіти» (Барановська Лілія Володимирівна, д. пед. н., професор, дійсний член Академії МСКП «Полісся» Національний авіаційний університет (м. Київ); «Проблеми виконавських конкурсів: педагогічний дискурс» (Паньків Людмила Іванівна, к. пед. н., доцент кафедри педагогіки мистецтва і фортепіанного виконавства факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова); «Методична підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва як інтегральний компонент фахового навчання» (Бодрова Тетяна Олександрівна, к. пед. н., доцент, професор кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування, факультет мистецтв та методики музичної освіти, хорового співу і диригування., факультет мистецтв імені Анатодія Авдієвського, Національній педагогічний університет імені            М.П. Драгоманова (м. Київ).

Пленарне засідання розпочалося врочистим виконанням Гімну України та величальною ораторією «Многая літа» у виконанні чоловічого ансамблю козацької пісні. Директору Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського було вручено відзнаку Інституту модернізації змісту освіти – Золоту медаль – за упровадження сучасних засобів навчання, проектів, програм і технологій  для вдосконалення та підвищення ефективності освітнього процесу.

Для обговорення на конференції пропонувалися такі питання: методологічні засади формування творчої особистості майбутнього фахівця у закладах вищої освіти; актуалізація і розвиток духовно-творчого потенціалу особистості у вищій школі; інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх фахівців; напрями вдосконалення змісту і підвищення якості педагогічної підготовки майбутніх учителів на концептуальних засадах «Нової української школи»; професійна підготовка майбутніх педагогів у контексті «Концепції розвитку педагогічної освіти»; педагогічна спадщина академіка               Д.В. Чернілевського та її роль у розвитку інноваційних процесів у вищій школі; взаємозв’язок професійної компетентності особистості сучасного фахівця та розвитку його творчого потенціалу; креативний фахівець: формування і розвиток у системі професійної освіти; проблеми полікультурної освіти у сучасному інформаційному суспільстві; формування соціальної відповідальності в процесі професійної підготовки студентів.   

Семеног Олена Миколаївна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені            А. С. Макаренка, дійсний член Академії МСКП «Полісся» представила доповідь: «Ресурсний центр професійного розвитку вчителя української мови і літератури як засіб реалізації комунікативної взаємодії в системі «Університет – школа».

56887042 2376405089255242 1666633751083352064 n 86285 95904853857006249 2376407365921681 4509605323090165760 n 032c9 55745369257131029 2376407315921686 4076429296871145472 n a0e6f 146025617857166089 2376405335921884 9073634161062838272 n 52164 101895588657267652 2376405115921906 6545942222561345536 n 8c1d8 133009545857504152 2376410469254704 675732010748084224 o 10a4a 44353642557589835 2376405135921904 6142219789273137152 n 2f618 27350055657611840 2376405392588545 7727807808128679936 n bec2f 840230288

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 342 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.