× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна

golovna dde88 2092320945II Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених відбулась 16-17 травня 2019 року в Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка. Організатори – науково-дослідна лабораторія «Академічна культура дослідника» (кер. Семеног О. М.), кафедра педагогіки (проф. Сбруєва А.А., кафедра інформатики (проф.. Семеніхіна О.В.). Конференція присвячена 95-ій річниці Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка та 30-річчю Програм Жана Моне. Конференція проведена в рамках проекту Еразмус+.

Мета заходу: обмін інформацією/педагогічним досвідом в аспекті формування академічної культури дослідника в освітньому просторі; популяризація результатів наукових досліджень студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, учнів-слухачів МАН, наукових співробітників; презентація науково-методичних напрацювань учителів-дослідників; заохочення молоді до виконання наукових досліджень на засадах академічної доброчесності, сприяння впровадженню стандартів академічного письма та публікаційної етики.

Співорганізатори конференції:  Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»; Рада молодих науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; Університет імені Костянтина Філософа (м. Нітра, Словаччина). У конференції прийняла велика кількість учасників з інших країн, серед яких Польща, Китай, Казахстан, Грузія, Великобританія, Марокко, Таджикистан, Румунія, Еквадор. У конференції були представлені такі заклади вищої освіти, як Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; Дніпровська академія неперервної освіти; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Національна академія Національної гвардії України; Сумський національний аграрний університет; Сумський державний університет; Львівський національний університет імені Івана Франка; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Донбаський державний педагогічний університет; Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка; Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету; КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; Машинобудівний коледж Сумського державного університету. В числі іноземних учасників конференції відзначимо такі заклади вищої освіти, як Куявська вищої школи у Влоцлавку (Польща); Університету імені Костянтина Філософа (м. Нітра, Словаччина); Казахський національний університет ім. Аль-Фарабі (Алмати, Казахстан); Телавський державний університет імені Я. Гогебашвілі (Грузія).

16 травня відбулося пленарне засідання, презентації творчих проектів, брифінг керівників наукових шкіл на тему «Академічна доброчесність як детермінанта успішної наукової кар’єри молодого вченого», презентація модуля «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» Програми Еразмус+ Жан Моне та майстер-класи.

17 травня учасники конференції продовжили роботу під час секційних секцій. Під час роботи конференції були представлені наукові проекти науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника в освітньому просторі». На підсумковому засіданні учасники конференції обміркували основні напрямки роботи наступної Міжнародної конференції «АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ», яка відбудеться у 2020 році в Сумському педагогічному університеті імені А. С. Макаренка, розглянули рішення схвалення діяльність науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, розробку і впровадження в культурно-освітній простір вищої школи спеціальних (елективних) курсів з академічної культури. Статті учасників конференції, що пройшли експертизу, подати у збірнику науково-практичної конференції.

Завантажити програму конференції

Детальніше на сайті проекту

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 227 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.