× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

golovne 573b1 302230346До Дня слов'янської писемності

Напередодні Дня слов'янської писемності ресурсний центр професійного розвитку вчителя української мови і літератури презентував монографію Сергія Омельчука, доктора педагогічних наук, професора, проректора з наукової роботи Херсонського державного університету з такою назвою, що вийшла у видавництві «Видавничий дім«Києво-Могилянська академія» у 2019 році.

Презентація відбулась під час ІІ міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід». Викладачі, вчителі-словесники, студенти, магістранти з величезним фаховим інтересом ознайомились із змістом ґрунтовного комплексного і системного дослідження з упорядкування і стандартизації лінгводидактичної термінології. У монографії глибоко проаналізовано тенденції розвитку української лінгводидактики початку ХХІ ст., лінгводидактичну термінологію з лексико-семантичного, граматичного і стилістичного поглядів, узагальнено мовні традиції щодо літературних норм у сучасній фаховій термінології; описано типові порушення, властиві науковому текстові лінгводидактичного спрямування, схарактеризовано мовне оформлення сертифікаційних робіт з української мови у форматі ЗНО.

Фахова дискусія тривала стосовно культури лінгводидактичного мовлення: типових порушень і нормативних відповідників, нормативного уживання віддієслівних іменників на -ння в дисертаційних роботах з методики навчання української мови,  поняттєвої співвіднесеності лінгводидактичних термінів «робота з текстом» і «робота над текстом».

Учителі різних шкіл міста Суми розглянули й основні аспекти мовленнєво-методичної компетентності сучасного вчителя-словесника, зокрема дотримання акцентуаційних, орфографічних, лексичних норм, уживання лінгвістичної і методичної термінології, питання нормативності культури мовлення в учнівських науково-дослідницьких роботах з української мови.

Прийшли до висновку: книга важлива і для лінгводидактів, мовознавців, і для докторантів, аспірантів, магістрів-філологів, учителів-словесників, а також фахівців з інших наук; дозволяє виховувати дослідників як яскравих, інтелігентних і шляхетних особистостей,  «навчає» сприймати мову як свою людинолюбну сутність, порадника і помічника в суспільному житті; а своє мовне вдосконалення розуміти як постійний органічний стан і поширювати це розуміння серед інших.

IMG 9385 54179 545840136 IMG 9494 479ed 1369255748 

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 346 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.