Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Навчально-науковий Інститут фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка створено 01.09.2006 р. за наказом ректора університету № 93 від 27.06.2006 р. згідно з рішенням вченої ради університету № 12від26.06.06 р.протокол. Навчально-науковий Інститут є базовим навчально-науковим структурним підрозділом університету.

Навчально-науковий Інститут є організаційним і навчально-науковим структурним підрозділом університету, що об’єднує сім кафедр, здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» з кількох спеціальностей і спеціалізацій за державним замовленням і за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб за денною, заочною та екстернатною формами навчання.

Навчально-науковий Інститут створено з метою активізації цілеспрямованої освітньої, навчально-виховної, наукової, методичної, спортивної, оздоровчої, організаційної та інформаційної діяльності у сфері підготовки висококваліфікованих фахівців за такими галузями знань, напрямами підготовки (спеціальностями та спеціалізаціями), освітньо-кваліфікаційними рівнями.

Галузь знань: 0102 ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Напрям підготовки:

6.010201Фізичне виховання*

7.01020101 Фізичне виховання*

8.01020101 Фізичне виховання*

6.010202     Спорт

7.01020201 Спорт

8.01020201 Спорт

6.010203 Здоров’я людини*

7.01020302 Фізична реабілітація

8.01020302 Фізична реабілітація

Галузь знань: 1401 СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ

6.140103     Туризм

7.14010301Туризмознавство

8.14010301Туризмознавство

Галузь знань: 0101 ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА

6.010105 Корекційна освіта. Логопедія

7.010105 Корекційна освіта. Логопедія

8.010105 Корекційна освіта. Логопедія

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ:

            Відповідно до функцій Інституту – освітньої, навчально-виховної, науково-методичної і науково-дослідної, спортивної, фізкультурно-масової, рекреаційної та туристичної, організаційної, інформаційної та профорієнтаційної постають наступні завдання:

  • підготовка висококваліфікованих фахівців згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста та магістра для освітніх (дошкільних, шкільних, корекційних, навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, тощо), спортивних (ДЮСШ, СДЮСШОР, СДЮРСШ, ШВСМ, тренувальні і спортивні бази та ін.) лікувально-профілактичних (лікарні, поліклініки, санаторії, курорти, профілакторії), реабілітаційно-рекреаційних (центри реабілітації, будинки та бази відпочинку та ін.) і туристичних закладів України;
  • здійснення комплексу заходів, спрямованих на громадянське виховання і становлення творчої, працелюбної особистості вчителя, тренера, фізичного реабілітолога, логопеда, фахівця з туризму, здорового способу життя в умовах розвитку української державності;
  • зміцнення здоров’я студентської молоді, виховання вольових і моральних якостей, набуття необхідних знань у галузі фізичної культури, спорту, гігієни, медицини, туристичної сфери, здорового способу життя, сприяння духовному та культурному становленню молоді;
  • організація науково-дослідної роботи студентів і викладачів, в тому числі і міжнародної співпраці, забезпечення проведення міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, форумів, семінарів, конкурсів, інших заходів, включених до планів МОНМС України, організація і проведення всіх інститутських заходів наукового характеру;
  • організація і забезпечення підготовки спортсменів високого класу, збірних команд, належних умов для підвищення спортивної майстерності студентів і викладачів їх участі у змаганнях різного рівня;
  • проведення роботи щодо працевлаштування випускників Інституту, укладання довгострокових договорів та угод із підготовки фахівців, налагодження і підтримання зв’язків із випускниками Інституту;

КОНТАКТИ

Адреса: Україна, 40002, м. Суми, вул. Роменська 87,

СумДПУ ім. А.С. Макаренка, Інститут фізичної культури,

директор ІФК   – т. (0542) 68-59-18; моб.0675406121;

зам. директора – т. (0542) 68-59-29; моб. 0955797557

секретар ІФК   – т. (0542) 68-59-30; моб. 0996175546

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ).

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 159 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.