× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна

Положення про науково-дослідну лабораторію СумДПУ імені А. С. Макаренка

Положення про ресурсний центр СумДПУ імені А. С. Макаренка

Додаток
до пункту 8.1.
наказу № 474 від 28.11.2016 р.
зі змінами
(наказ № 520 від 26.12.2016 р.,
наказ № 179 від 27.03.2017 р.,
наказ № 233 від 24.04.2017 р.)

Інноваційні наукові підрозділи СумДПУ імені А. С. Макаренка

Науковий підрозділ

Керівник/

координатор

Рік

створення

Ресурсні центри та центри трансферу технологій

1.

Науково-дослідний центр гендерної освіти

к.філос.н., доц.
Луценко О.А.

1998 р.

2.

Центр професійного розвитку вчителів англійської мов

ст. викл.

Голубкова Н.Л.

2004 р.

3.

Консультативно-методичний центр «Довіра»

к.пед.н.,доц. Колишкін О.В.

2010 р.

4.

Ресурсний центр трансферу педагогічних технологій

д.пед.н., проф.

Чашечникова О.С.

2011 р.

5.

Ресурсний центр технологій, спрямованих на збереження, зміцнення і формування здоров’я дітей і молоді

д.мед.н., проф.

Калиниченко І.О.

2011 р.

Центр колективного користування

1.

Центр колективного користування науковим обладнанням

д.пед.н., проф.

Мороз І.О.

2012 р.

Міжвідомчі лабораторії

1.

Гігієни навчальної діяльності та вікової фізіології

(Інститут гігієни та медичної екології імені О. М. Марзаєва

НАМН України)

д.мед.н., проф.

Калиниченко І.О.

2008 р.

2.

Корекційної-реабілітаційних технологій

(Інститут спеціальної педагогіки НАПН України)

д.пед.н., проф.

Дегтяренко Т.М.

2011 р.

Міжуніверситетська лабораторія

1.

Сучасних технологій навчання іноземних мов і культур

(Київський національний лінгвістичний університет)

к.пед.н., доц. Подосіннікова Г.І.

2015 р.

Студентська лабораторія

1.

Лабораторія методики навчання іноземних мов

к.пед.н., доц. Подосиннікова Г.І.

2014 р.

Навчально-наукові центри

1.

Навчально-науковий центр
надання психологічної допомоги населенню

к.психол.н., доц. Дворніченко Л.Л.

2011 р.

2.

Навчально-науковий центр кафедри логопедії

к.пед.н., проф.

Кравченко А.І.

2014 р.

3.

Навчально-науковий центр

фізичної та психологічної реабілітації

к.фіз.вих., доц.

Звіряка О.М.

2015 р.

4. 

Навчально-науковий центр нанотехнологій

 

д.пед.н., проф.

Мороз І.О.

2016 р.

Традиційні наукові підрозділи СумДПУ імені А. С. Макаренка

Науковий підрозділ

Керівник/

координатор

Рік

створення

Науково-дослідні лабораторії

1.

Фізики тонких плівок

к.ф-м.н., доц.

Салтикова А.І.

1980 р.

2.

Педагогічного краєзнавства і козацької педагогіки

к.пед.н., доц.

Корж-Усенко Л.В.

1985 р.

3.

Порівняльно-педагогічних досліджень

д.пед.н., проф.

Сбруєва А.А.

1990 р.

4.

Філософського аналізу, засад синергетики,

нанонауки та хай-теку

д.філос.н., проф.

Цикін В.О.

2001 р.

5.

Українського фольклору

к.філол.н., доц.

П’ятаченко С.В.

2004 р.

6.

Мистецької освіти

д.пед.н., проф.

Ніколаї Г.Ю.

2005 р.

7.

Синхронічних та діахронічних досліджень

різнорівневих одиниць німецької мови:

лінгвокультурологічний і соціолінгвістичний аспект

д.філол.н., проф.

Школяренко В.І.

2005 р.

8.

Психології розвитку особистості

д.психол.н., проф.

Кузікова С.Б.

2006 р.

9.

Інноваційних освітніх технологій

к.пед.н., проф.

Лазарєв М. О.

2008 р.

10.

Змісту та методів навчання математики,

фізики та інформатики

д.пед.н., проф. Чашечникова О.С.

2009 р.

11.

Оздоровчо-реабілітаційних технологій

к.мед.н., доц.

Котелевський В.І.

2009 р.

12.

Використання інформаційних технологій в освіті

к.пед.н., доц. Семеніхіна О.В.

2010 р.

13.

Еколого-валеологічного виховання дітей

дошкільного та молодшого шкільного віку

к.пед.н., доц. Кондратюк С.М.

2011 р.

14.

Трансферу естетичних технологій

у дошкільній та початковій освіті

к.пед.н., доц.

Пушкар Л.В.

2012 р.

15.

Фізико-хімічних досліджень

к.х.н., ст. викл.

Пшеничний Р.М.

2012 р.

16.

Методології практичної психології

к.психол.н., доц. Щербакова І.М.

2014 р.

17.

Нова Макаренкіана:

антикризове управління навчальним закладом

к.пед.н., викл.

Гавриленко І.І.

2016 р.

18.

Академічна культура дослідника в освітньому просторі

д.пед.н., проф.

Семеног О.М.

2016 р.

19.

Інноваційних корекційно-розвивальних

арт-технологій та ерготерапії

к.пед.н., доц.

Литвиненко В.А.

2016 р.

20.

Інноваційних технологій викладання

фізики та основ нанотехнологій

д.пед.н., проф.

Мороз І.О.

2016 р.

21.

Інновації у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя

к.пед.н., доц.

Кривонос О.Б.

2016 р.

22.

Регіональних природничо- та суспільно-географічних досліджень

к.географ.н., доц.

Корнус О.Г.

2017 р.

23.

Моніторингу популяцій тварин та рослин Сумської області

к.б.н., доц.

Говорун О.В.

2017 р.

24.

Хіміко-екологічного моніторингу довкілля

к.х.н., доц.

Касьяненко Г.Я.

2017 р.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 212 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.