× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна Іноземної та слов’янської філології

iniaz filfak 498884423Факультет іноземної та слов’янської філології було реорганізовано з Навчально-наукового інституту філології 1 вересня 2014 року.

kovalenko Декан – кандидат філологічних наук, доцент Коваленко Андрій Миколайович
IMG 1720 Заступник декана з навчальної роботи (романо-германські мови) – старший викладач Голубкова Наталія Леонідівна
kirilenko Заступник декана з навчальної роботи (слов’янські мови) – кандидат філологічних наук, доцент Кириленко Надія Іванівна

Кафедри факультету

Кафедра української мови (доктор педагогічних наук, професор Семеног Олена Миколаївна)

Кафедра української літератури (доктор філологічних наук, професор Горболіс Лариса Михайлівна)

Кафедра російської мови та світової літератури (доктор педагогічних наук, професор Статівка Валентина Іванівна)

Кафедра практики англійської мови (кандидат філологічних наук, доцент Клочко Лариса Іванівна)

Кафедра германської філології (доктор філолологічних наук, професор Школяренко Віра Іванівна)

Кафедра теорії та практики романо-германських мов (кандидат педагогічних наук, доцент Солощенко Вікторія Миколаївна)

Історія факультету іноземної та слов’янської філології

Факультет іноземної та слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка – це розвинений осередок філологічної освіти та науки. Факультет умовно об’єднує відділення слов’янської філології та відділення іноземних мов.

Відділення слов’янської філології успадкувало багаторічну історію існування філологічного факультету (90 років!), його наукові та творчі традиції, які з року в рік неухильно примножує. Як окремий структурний підрозділ університету він існує з часу створення педагогічного університету – з 1933 року – є навчально-науковим та адміністративним підрозділом навчального закладу та покликаний формувати педагога-словесника, надаючи йому найширшу та найґрунтовнішу професійну підготовку, а саме: лінгвістичну, літературознавчу, організаційно-методичну та педагогічну.

Поважний вік дав факультету можливість досягти вагомих здобутків як у наукових галузях, так і у сфері красного письменства. В його історію увійшли імена відомих в Україні та поза її межами літературознавців Д.Білецького, Д.Наливайка, Б.Шнайдера, М.Мінакова, учених і письменників П.Гаврилова, П.Охріменка. Відомі літератори А.Гризун, В.Затуливітер, Ю.Царик, А. Семенюта, О.Столбін – випускники нашого факультету.

Сьогодні на відділенніслов’янської філології навчається близько 250 студентів денної форми навчання та більше 100 студентів заочної форми навчання. З усіх спеціальностей діє екстернат.

Підготовка вчителів англійської мови розпочалася у Сумському державному педагогічному інституті імені А.С.Макаренка в 1957 році на відділеннях „українська мова і література та англійська мова”, „російська мова і література та англійська мова” філологічного факультету з щорічними наборами по 25 осіб на кожну спеціальність.

У 1962 році був створений факультет англійської мови як окрема структурна одиниця педагогічного інституту. Він став четвертим факультетом разом з філологічним, фізико-математичним та природничим факультетами. У 1975 році розпочалася підготовка вчителів двох іноземних мов – англійської та німецької, або французької мов. З вересня 1997 року розпочато підготовку вчителів за спеціальністю „англійська мова та основи інформатики”.

Нині на відділенні іноземних мов навчаються близько 400 студентів. Англійська мова вивчається також як друга спеціальність на інших факультетах на спеціальностях „українська мова і література та англійська мова”, „російська мова і література та англійська мова”, „історія та англійська мова”, „практична психологія та англійська мова”, „початкова освіта та англійська мова”. На цих спеціальностях англійську мову вивчають близько 500 студентів. За заочною формою навчаються понад 150 студентів за спеціальністю „англійська мова та основи інформатики”.

Таким чином, англійську мову як спеціальність в університеті вивчають близько 1000 студентів. Крім того спеціальність „англійська, німецька або французька мова” здобувають студенти за іншими формами навчання, а саме паралельна (додаткова) та післядипломна освіта.

У 1978 році факультет англійської мови перейменований у факультет іноземних мов. Першими деканами факультету були старший викладач Ф.М.Поборончук, кандидат педагогічних наук, доцент М.Н.Кравченко, старші викладачі Р.Д.Тішкова та М.К.Бобок, з 1979 до 1985 року – кандидат філологічних наук, доцент Н.І.Чернюк. З 1985 до 2005 року факультет очолював кандидат філологічних наук, доцент М.М.Дудченко. За цей час факультет став провідним у підготовці висококваліфікованих вчителів іноземних мов середніх навчальних закладів різного типу і форм власності.

Багаторічна практика засвідчує, що кафедри та відділення у цілому успішно справляються з поставленими завданнями. Результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу університету та їх впровадження в практику сучасної освіти відомі багатьом поколінням вчителів іноземних мов.

Випускники германського відділення відзначаються високим рівнем професійної підготовки, новаторським світоглядом, педагогічною зорієнтованістю. Вони працюють викладачами англійської мови в усіх вищих навчальних закладах міста Сум та інших внз України.

Протягом десяти років (1994 – 2004) на факультеті безперервно працювали фахівці зі Сполучених Штатів Америки по лінії Корпусу Миру США в Україні та Інформаційного Агентства США (Білл Хуше, Пеггі Андерсон, Джейн Костанза, Меррі Енн Соммервіл, Ендрю Віктор, Віктор Чен). У 2005 році за запрошенням університету курс ділової англійської мови читав для студентів спеціаліст із США Джон Кларк. З 2007 року на кафедрі германської філології працює доброволець Корпусу Миру США Моніка Чунг, магістр освіти для дорослих (Університет Сіетла), бакалавр мистецтв (Університет штату Вашингтон). Робота викладачів із США сприяє активізації навчального процесу, підтриманню інтересу студентів до вивчення англійської мови.

У 2000 році створена бібліотека іноземної літератури, фонди якої постійно поповнюються завдяки Британській Раді, благодійним організаціям США та внескам випускників. У ній зібрано літературу іноземними мовами видавництв Англії, Німеччини, США, Франції.

У 2004 році за сприяння Посольства США створений Учительський Ресурсний Центр, який проводить значну роботу по запровадженню новітніх технологій навчання англійської мови. Керує центром старший викладач Н.Л.Голубкова.

Відділення слов’янської філології підтримує науково-освітні зв’язки із багатьма закордонними вищими навчальними закладами Росії та Білорусії, зокрема із Брестським державним університетом ім. О.С. Пушкіна, Білоруським національним університетом, Петербурзьким інститутом післядипломної освіти, Московським державним педагогічним університетом, Інститутом російської мови ім. О.С. Пушкіна та ін. Студенти беруть участь у наукових конференціях вищих навчальних закладів цих країн і мають змогу публікувати свої наукові дослідження у закордонних виданнях.

Навчально-методична робота

Факультет іноземної та слов’янської філології готує висококваліфікованих, творчо обдарованих учителів, та редакторів освітніх видань з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, спеціаліст та магістр.

На факультеті розроблено та впроваджено триступеневу програму підготовки фахівців, що відповідає вимогам сучасної вищої освіти в Україні. Випускники отримують дипломи бакалавра, спеціаліста та магістра відповідно до напрямів підготовки.

Оволодівши спеціальностями, випускники можуть працювативикладачами:

 • української мови та літератури;
 • зарубіжної літератури;
 • російської мови;
 • англійської, німецької, французької мови;

Окрім цього випускники можуть працювати перекладачами, методистами у відділах освіти, секретарями-референтами, працівниками у справах дітей, центрів соціальних служб, коректорами, журналістами, редакторами провідних освітніх видань, бібліотекарями, діловодами, тобто скрізь, де потрібні знання фахівців-філологів.

Факультет іноземної та слов’янської філології – це високий рівень педагогічно-гуманітарної підготовки, широка обізнаність із українською, світовою та науковою літературою, суміжними з філологією галузями, ґрунтовне володіння усним та писемним літературним мовленням, знання стилістики та культури мови.

Навчаючись на факультеті, студенти мають можливість:

 • продовжити навчання та стажування за кордоном;
 • отримати додаткову спеціальність (викладача другої іноземної мови);
 • продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі.

Підготовка фахівців із напряму Філологія*Українська мова і література, Філологія* Мова і література (російська, англійська, німецька) здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст»і«магістр».

Підготовка фахівців із напряму Філологія* Мова і література (французька) здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «спеціаліст».

Метою роботи є забезпечення підготовки вчителя української, російської, а також іноземних мов, який здатний на високому професійному рівні здійснювати навчально-виховний процес у загальноосвітніх та професійних навчальних закладах різних рівнів і типів, а також володіти необхідними вміннями й досвідом у галузі наукової та методичної діяльності. Кафедри факультету забезпечують повний цикл навчальних дисциплін зі спеціальної підготовки, кожна з яких викладається згідно з розробленимиробочими програмами. Усі робочі програми повністю відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики, типових навчальних програм та освітньо-професійних програм підготовки фахівців.

З усіх дисциплін навчального плану розроблені й апробовані робочі програми, методичні рекомендації до практичних та семінарських занять, самостійної роботи, варіанти контрольних завдань для перевірки знань студентів.

З дисциплін фахової підготовки створені навчально-методичні комплекси. Так, до складу навчально-методичних комплексів з практичних дисциплін іноземних мов (практика усного та писемного мовлення, практична граматика, практична фонетика) входять: робоча програма; підручник (посібник), додаткові матеріали по уроках; книги для домашнього читання та методичні рекомендації до самостійної роботи з матеріалом; список рекомендованої літератури для індивідуального читання; тести по уроках та критерії їх оцінювання; переліки питань до заліків та екзаменів.

До складу навчально-методичних комплексів з теоретичних дисциплін включено: навчальну та робочу програми; список рекомендованої літератури (основної, додаткової); повний текст лекційних занять, плани семінарських занять та рекомендації до них; завдання для самостійної роботи; переліки питань до заліків та екзаменів; комплексні контрольні роботи для визначення залишкових знань.

Приділяється увага індивідуалізації навчання з урахуванням рівня мовної підготовки студентів, починаючи з першого року навчання. Основою всієї роботи зі студентами є комунікативна спрямованість навчального процесу.

Чітко спланованою є самостійна робота студентів та форми контролю за її виконання: в робочих програмах з дисциплін кафедр позначені теми, які виносяться на самостійне опрацювання студентами, визначено кількість годин на кожну тему, подано список основної та допоміжної літератури до її вивчення.

Викладачі факультету беруть участь у роботі по підвищенню кваліфікації та професійної підготовки вчителів. Традиційними є такі форми роботи, як семінари-тренінги з актуальних проблем навчання слов’янських та іноземних мов, науково-практичні конференції, впровадження наукових розробок викладачів у практичну діяльність учителів шкіл.

Ряд викладачів пройшли стажування у навчальних закладах за кордоном: доц. Дудченко М. М. (Великобританія і США), доц. Мандич Е. Г., доц. Хекало М. О., старший викладач Голубкова Н. Л. (США), доц. Бондаренко В. О. і викладач ТімковаА.К. (Великобританія), доц.ГаврилоЛ.М. і викладачі КіріченкоЗ.П. та МельникС.М. (Німеччина), доц.МолчановаО.М., доц.Чуб Т.В. і викладачі БорякН.О., ГранькоН.К. (Франція).

Студенти факультету беруть участь у програмах Au-Pair та CampAmerica, працюють у літніх таборах відпочинку в США. Кожногороку близько 20 студентів факультетупрацюють в США. Багато студентів та випускників працюють і навчаються у Німеччині, Франції, Австрії, Великій Британії, США та інших країнах.

За останні роки навчання в університетах США пройшли студенти АлексеєнкоН., СахноА., ГолубковаІ., МихайличенкоТ., ХодунМ.

Значний науково-педагогічний потенціал кафедр, навчально-матеріальна база та рівень науково-методичної підготовки професорсько-викладацького складу, а також наукові та партнерські зв’язки кафедр факультету з провідними університетами і науковими центрами України, забезпечують усі необхідні передумови для успішної діяльності з підготовки фахівців.

Сьогодні факультет іноземної та слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету ім.А.С. Макаренка спрямовує всі зусилля на підготовку висококваліфікованих, творчо обдарованих, конкурентоспроможних спеціалістів, які бездоганно володіють не лише рідною українською, а й іноземною мовами і є елітою з високим рівнем культури та інтелекту.

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

За факультетом іноземної та слов’янської філології закріплено 20 навчальних аудиторій. Для студентів обладнано навчально-методичний комплекс, до складу якого входять:

Кабінети української літератури, української мови, зарубіжної літератури, загального та російського мовознавства, кабінет іноземних мов, в яких є вся необхідна література для підготовки до занять.

На факультеті створено творчу лабораторію по вивченню фольклору Слобожанщини.

Кабінет іноземних мов забезпечує навчальний процес необхідною методичною та навчальною літературою (підручниками, журналами, довідковою та іншою літературою), а також обслуговує студентів під час їх самостійної роботи. Він обладнаний 2 комп’ютерами, принтером і сканером.

Бібліотека іноземної літератури нараховує понад 3000 примірників оригінальної художньої літератури, книг з географії, історії, культури, освіти, економіки, мистецтва, спорту країн, мови яких студенти вивчають. Це видання США, Великої Британії, Німеччини та Франції. Фонд бібліотеки постійно поповнювався завдяки Британській Раді, благодійним фондам Сполучених штатів Америки International Book Project та Darien Books Ltd., а також благодійним внескам випускників факультету.

Комп’ютерний клас на 13 місць, підключений до мережі Інтернет. Відеоклас, підключений до супутникової антени, що дає можливість переглядати телевізійні передачі іноземними мовами.

Учительський ресурсний центр, створений за сприяння Посольства Сполучених Штатів Америки завдяки ст.викладачеві Голубковій Н.Л. і одержаному нею гранту, обладнаний 3 комп’ютерами, стаціонарним ксероксом, принтером, відеотехнікою. Вся ця техніка активно використовується як під час проведення занять з практики англійської мови, так і під час проведення семінарів для студентів та вчителів англійської мови шкіл м. Суми та Сумської області. Учительський ресурсний центр має також багато оригінальної літератури з країнознавства та інших довідкових і навчально-методичних матеріалів. Учительський ресурсний центр підключений до мережі Інтернет.

Навчально-методичний кабінет української мови і літератури нараховує близько 1500 примірників навчально-методичної літератури: 200 словників, понад 150 довідників, 500 навчальних та навчально-методичних посібників, 150 збірників вправ, диктантів, тестів із сучасної української літературної мови, історії мови, історичної граматики, старослов’янської мови, методики навчання української мови. Наявність 300 примірників творів оригінальної художньої літератури, 200 літературознавчих посібників, навчальних посібників з історії української літератури, дитячої літератури, фольклору, вступу до літературознавства, українознавства та виразного читання.

Наукова робота

У межах факультету працює шість кафедр, основними напрямками роботи яких є формування сучасного спеціаліста – вчителя гуманітарних предметів, підготовка патріотично визначеного вихователя-словесника.

Навчальний процес здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, спеціалістами, що мають великий досвід методичної, виховної, науково-дослідницької роботи.

На шести кафедрах факультету працюють викладачі, більшість із яких є випускниками нашого університету. Кадровий склад кафедр ретельно формувався впродовж багатьох років: сьогодні на кафедрах працюють 1 член-кореспондент НАН України, 5 докторів наук, професорів, понад 40 кандидатів філологічних та педагогічних наук, доцентів, а також висококваліфікованих старших викладачів та викладачів. Для забезпечення найвищого рівня навчального процесу, окрім штатних працівників, на факультет часто запрошуються професори інших вищих навчальних закладів України. Викладачами кафедр опубліковано чимало підручників, навчальних та методичних посібників із грифом Міністерства освіти і науки, наукових статей тощо. При кафедрі української літератури діє аспірантура.

На факультеті щорічно виходять збірник наукових праць «Філологічні науки», присвячений актуальним проблемам філології, який є фаховим збірником (постанова Президії ВАК України від 9 червня 1999 року № 1 – 05/7), збірник наукових робіт магістрантів «Актуальні питання філології та методології» та студентів «Філологічні студії». В останні роки було проведено Міжнародні наукові конференції («Професійна підготовка студентів-філологів у контексті поліпарадигмального наукового знання», «Етнокультурна українсько-російського порубіжжя»), Всеукраїнські наукові конференції («Філологічні науки в освітніх закладах», «Актуальні питання дослідження фольклору Слобожанщини», «Теорія та практика навчання іноземних мов і світової літератури»), декілька регіональних науково-практичних конференцій («Творча спадщина І. Франка на тлі ХХІ століття», «І Багряний: авторська індивідуальність і проблема самототожності» та ін.), регіональні та університетські студентські конференції («Професійне мовлення: культуро-мовний аспект» та ін.), щорічні науково-методичні семінари магістрантів «Актуальні питання філології та методології», студентів «Актуальні питання фольклору та фольклористики».

Наукова діяльність викладачів факультету тісно пов’язана з дослідницькими роботами студентів-філологів, які працюють над курсовими, дипломними проектами, відвідують заняття гуртків, проблемних груп.

Студенти беруть активну участь у традиційних конкурсах знавців рідної мови, організовують наукові тематичні конференції, вони є переможцями Всеукраїнських олімпіад із української мови і літератури, з російської мови і літератури, з іноземних мов, всеукраїнських конкурсів наукових робіт.

Позанавчальна робота

На факультеті працює театральний гурток «Березіль» (керівник – Заслужений артист України, доцент Будянський В.І.) гурток «Дослідження фольклору Слобожанщини» (керівник – доцент Кириленко Н.І.), ансамбль української пісні, літературна студія «Орфей» (керівник – член Спілки письменників України, доцент П’ятаченко С.В.). Команда КВК успішно виступає на університетськихта обласних конкурсах.

Студенти таі викладачі факультету беруть участь у міжнародних конкурсах на отримання грантів для навчання в університетах США, які фінансуються Державним Департаментом США і проводяться в Україні за підтримки Американських Рад з міжнародної освіти та Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів. У різних університетах США навчалися і виступали „послами” найкращі представники нашого факультету.

Понад 50 студентів і випускників факультету перебувають зараз за різними студентськими програмами у Великій Британії, Німеччині та Франції.

У 2005 році на факультеті була започаткована програма “Табори Америки” у співпраці з Київським міським молодіжним центром праці. Ця програма надає нашим студентам чудові можливості побачити Америку, познайомитися з молодими людьми з багатьох країн світу, удосконалити англійську мову, набути навичок і вмінь, необхідних для подальшого працевлаштування.

Викладачами факультету проводиться виховна робота зі студентами. Регулярно проводяться бесіди на морально-етичні теми та організуються заходи щодо пропаганди здорового способу життя.

З перших днів навчання куратори груп знайомлять студентів з особливостями навчання в університеті, з навчальними програмами, вимогами до студентів та їхніми правами. Куратори груп беруть активну участь в організації та проведенні таких заходів, як “Ало, ми шукаємо таланти”, “День факультету”, благодійні ярмарки, міські толоки та інші. Факультет систематично бере участь у прибиранні території університету та її благоустрою. Студенти разом з кураторами відвідують театри, музеї та виставки міста.

Із факультетом іноземної та слов’янської філології пов’язане зародження студентського самоврядування в університеті. Студенти відділення слов’янської філології робили перші кроки у формуванні та розвитку студентського самоврядування й уже кілька років поспіль його очолюють.

На факультеті функціонує літературна студія «Орфей», що об’єднує початківців та майстрів віршування, а у лабораторії українського фольклору викладачі-фольклористи та студенти спільними зусиллями збирають безцінні скарби давнього та сучасного української фольклору.

На факультеті діє інститут кураторів та наставників, створено клуби за інтересами, колективи художньої самодіяльності, що сприяють розвитку демократизму в системі вищої освіти.

Усім студентам факультету за потреби надається місце у гуртожитку, що розташований недалеко від навчального корпусу. У гуртожитку створено всі умови для комфортного проживання та активного відпочинку. У разі необхідності студенти можуть отримати якісне медичне обслуговування.

Профорієнтаційна робота

Факультет іноземної та слов’янської філології співпрацює:

 • зі школами, ліцеями, гімназіями, коледжами міста й області;
 • із Малою академією наук Сумської області;
 • з провідними фахівцями академічних установ та навчальних закладів України;
 • Сумським обласним інститутом післядипломної освіти.

Контингент студентів як денної так і заочної форм навчання формується на багатоступеневій основі. Викладачами та студентами проводиться профорієнтаційна робота в школах під час педагогічної практики та участі у міських та обласних олімпіадах з англійської мови. Основне поповнення контингенту студентів – це випускники загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, класичної гімназії, гімназії №1 м. Суми, ліцейних класів м. Конотопа і Шостки, Лебединського педучилища та Путивльського педагогічного коледжу.

Викладачі проводять професійно-орієнтаційну роботу серед учнівської молоді та студентів випускних курсів навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. До цієї роботи залучаються студенти факультету під час проходження педагогічної практики в навчальних закладах освіти, та ті студенти, які працюють у школах міста й області на посадах вчителів української, російської та іноземних мов. Викладачі факультету беруть участь у проведенні обласних учнівських олімпіад з іноземних мов. Ряд викладачів працюють безпосередньо у школах вчителями іноземних мов.

Підготовка абітурієнтів до вступу за відповідними напрямами здійснюється шляхом навчання їх на факультеті довузівської підготовки за вечірньою та очно-заочною формою, а також шляхом навчання майбутніх студентів на підготовчому відділенні. Щороку на підготовчому відділенні університету навчається понад 100 учнів шкіл, ліцеїв і гімназій міста Суми та Сумської області, які зараховуються за результатами вступних письмових тестів.

Таким чином, постійно збільшується кількість абітурієнтів, які пройшли довгу професійну підготовку за різними формами навчання. Це сприяє якісному формуванню контингенту студентів перших курсів. Щорічно на І курс зараховується 40% від планових місць державного замовлення тих абітурієнтів, які направляються на навчання згідно з цільовою підготовкою вчителів різних мов для шкіл сільської місцевості.

Міжнародна співпраця

Пріоритетним напрямом діяльності факультету іноземної та слов‘янської філології є міжнародна співпраця, яка спрямована на а) вивчення та поширення зарубіжного досвіду з підготовки вчителів, б) обмін результатами дослідницької роботи з зарубіжними навчальними та науковими закладами.

Починаючи з 1994 року, на факультеті іноземної та слов‘янської філологіїї, постійно працюють зарубіжні фахівці із США, Німеччини і Франції. Ми маємо тісні зв’язки з Корпусом Миру (США) в Україні, Американськими Радами, Британською Радою, Східно-Мічиганським Університетом (м. Іпсіланті), Гете-інститутом, Французьким культурним центром, які нас підтримують і надихають на творчу роботу.

Студенти і викладачі факультету беруть участь у міжнародних конкурсах на отримання грантів для навчання в університетах США, які фінансуються Державним Департаментом США і проводяться в Україні за підтримки Американських Рад з міжнародної освіти та Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів. У різних університетах США навчалися і виступали ‘‘послами” найкращі представники нашого факультету.

Завдяки зусиллям волонтера Корпусу Миру США в Україні Дебори МкДоналд (DeborahMcDonald), викладачів факультету іноземної та слов‘янської філології та Ресурсного центру професійного розвитку вчителів англійської мови Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка факультет отримав грант від Корпусу Миру США в Україні на закупівлю підручників для студентів університету, а саме 400 примірників художньої літератури британських та американських авторів видавництва Оксфордського університету для проведення уроків домашнього читання на І – ІІІ курсах факультету. Студенти та викладачі факультету мають можливість удосконалювати свої знання з англійської мови, читаючи та обговорюючи найкращі твори американських і британських письменників. Отримана література має велику цінність у підготовці майбутніх вчителів і сприяє більш якісній підготовці фахівців з викладання мови.

На базі Ресурсного центру професійного розвитку вчителів англійської мови регулярно проходять науково-методичні семінари, семінари-практикуми з методики викладання англійської мови, презентації навчально-методичних комплексів і навчальної літератури, які проводять провідні українські та американські методисти та тренери, волонтери Корпусу Миру США в Україні. Організація та проведення подібних семінарів є дуже важливим аспектом підвищення кваліфікації вчителів та становлення майбутніх учителів.

З 2006 року на факультеті діє програма “Табори Америки” у співпраці з Київським міським молодіжним центром праці. Ця програма надає нашим студентам чудові можливості побачити Америку, познайомитися з молодими людьми з багатьох країн світу, удосконалити англійську мову, набути навичок і вмінь необхідних для подальшого працевлаштування. Ресурсний Центром професійного розвитку вчителів англійської мови проводяться консультації з оформлення аплікаційних документів і проходження співбесід у Посольстві США. Відповідно до Міжнародної угоди про культурний обмін між Україною та Німеччиною та фондом імені Роберта Боша з 1.09. 2004 в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка на кафедрі романо-германських мов працюють молоді лектори фонду. Договір між університетом та фондом поновлюється щороку, один лектор має право залишатися у навчальному закладі не більше двох років. Фонд забезпечує заробітну плату лектору, займається його професійним зростанням – участь у міжнародних семінарах у різних частинах світу та частково фінансує заплановані проекти і придбання навчальних посібників для студентів нашого університету.

Контактна адреса:

Адреса: 40002 м. Суми, вул. Роменська, 87,

Телефон директорату: (80542) 68-59-08, 68-59-09.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 218 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.