Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук, професор Михайличенко Олег Володимирович Базова освіта:

Закінчив Харківський інститут мистецтв ім.І.П.Котляревського, історичний факультет Харківського національного педагогічного університету ім..Г.С.Сковороди.

Напрям наукових досліджень: історія суспільних наук, методика суспільно-політичних та гуманітарних дисциплін, теорія мистецької освіти.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Загальна інформація

Кафедра методики викладання суспільних дисциплін була створена 1 вересня 2008 р.

Основними завданнями кафедри є:

 • професійно-педагогічна підготовка майбутніх фахівців до організації та проведення навчання суспільно-політичних наук у загальноосвітній та вищій школі;
 • прищеплення навичок суспільно-політичної роботи студентам і магістрантам, що вивчають суспільні науки;
 • проведення наукових досліджень у галузі методики викладання суспільно-політичних наук;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій з актуальних питань педагогіки, психології та методики викладання суспільних дисциплін;
 • підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів та докторів наук).

До складу кафедри входять один доктор наук – професор; чотири кандидати наук – доценти, два магістри – викладачі.

Наукова робота

Викладачі кафедри з 2008 року працюють над науковою кафедральною темою «Поліпшення викладання суспільних дисциплін у загальноосвітній та вищий школі в умовах розбудови освіти в Україні», яка має державну реєстрацію №010090004947.

За час роботи по науковій темі кафедри викладачами було захищено три кандидатські дисертації, опубліковано більше 50 наукових статей у фахових виданнях, два навчальних посібника з грифом МОН України, колективну монографію, засновано видання науково-педагогічного журналу «Теорія та методика навчання суспільних дисциплін»

Під керівництвом завідувача кафедри, професора Михайличенка О.В. та доцента Бугрія В.С. здійнюється підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації – кандидатів і докторів наук із спеціальностей: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти; 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Наукові та навчальні контакти і зв'язки:

Кафедра співпрацює з лабораторією суспільствознавчої освіти інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кафедрою педагогіки Бєлгородського університету (Росія), Луганським національним педагогічним університетом ім.Т.Г.Шевченка, Київським Національний педагогічний університетом ім. М.П. Драгоманова.

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін:

 • Методика викладання суспільних дисциплін
 • Теорія і методика навчання історії
 • Теорія і методика суспільно-політичних дисциплін
 • Шкільний курс "Правознавство" та МН
 • Шкільний курс "Історія України" та МН
 • Шкільний курс "Всесвітня історія" та МН
 • Шкільний курс "Українознавство" та МН
 • Основи історичного музеєзнавства
 • Методика правового  виховання учнів в загальноосвітній школі
 • Історія держави і права зарубіжних країн
 • Житлове право
 • Господарське право
 • Адміністративне право
 • Трудове право
 • Земельне право
 • Сімейне право
 • Екологічне право
 • Цивільне право
 • Конституційне право України
 • Кримінальне право
 • Історія  держави і права України
 • Теорія держави і права України
 • Навчальна та виробнича практика

 

1
2
3
4
5
67
8
9
Ivaniy
10
12

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 222 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.