Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

1 28d4c 866041827

 

Історична довідка

1 93aba 801626964Кафедра фізичної реабілітації Інституту фізичної культури заснована 12 жовтня 1999 року на базі кафедри біологічних основ фізичної культури. Першими викладачами кафедри стала частина викладачів кафедри БОФК та кілька провідних фахівці лікувально-профілактичних закладів обласного центру – Юрій Олегович Лянной, Олександр Анатолійович Томенко, Володимир Олександрович Кукса, Лідія Михайлівна Мазанова, Людмила Никодимівна Приступа, Юрій Миколайович Корж, Володимир Іванович Котелевський, Оксана Олександрівна Погорельцева, Олена Миколаївна Шовкопляс. Керівником кафедри був призначений нині доктор педагогічних наук, професор Юрій Олегович Лянной, який очолював її до 2015 р.

Перший випуск спеціалістів в галузі фізичної реабілітації відбувся в червні 2003 р. у кількості 120 осіб. За 15 років диплом фізичного реабілітолога отримали більше 1000 випускників, з них 200 магістрів. На сьогодні серед сумських випускників спеціальності фізична реабілітація 10 кандидатів наук і 6 навчається в аспірантурі або готуються до захисту.

У червні 2003 року кафедра фізичної реабілітації вперше в Україні провела науково-практичну конференцію „Сучасні проблеми медичної та фізичної реабілітації”, а з вересня 2004 р. заснувала обласний журнал „Український вісник реабілітології”.

У 2006 році на базі кафедри відкрито секцію логопедії і ліцензовано нову спеціальність «Корекційна освіта» (логопедія), яка на сьогодні вже має окрему випускову кафедру, яку очолює професор Анатолій Іванович Кравченко. У 2009 р. кафедру переміїновано у кафедру здоров’я людини та фізичної реабілітації.

На сьогодні випускаюча кафедра здійснює підготовку фахівців за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр (напрям підготовки Здоров’я людини) та спеціаліст і магістр (спеціальність Фізична реабілітація).

Кафедра забезпечує викладання понад 60 дисциплін, а також виробничу практику і стажування студентів. Головну увагу в підготовці студентів викладачі кафедри приділяють системному підходу в оволодінні фаховими знаннями і здатністю застосовувати їх на практиці. Висококваліфікований реабілітолог має розуміти головні завдання і проблеми обраної професії, закономірності психічного розвитку і здорового формування особистості, знати основні закономірності анатомо-фізиологічних, морфо-функціональних, психологічних норм, особливостей і відхилень у стані здоров’я людини, засоби і методики фізреабілітаційного впливу під час оздоровлення й відновлення пацієнтів, володіти фізреабілітаційними, оздоровчими, психологічними і методичними прийомами на рівні, необхідному для вирішення практичних завдань, що виникають під час професійної діяльності, а також навичками наукового підходу до організації фізреабілітаційного процесу з використанням комп’ютерної техніки, знань іноземних мов.

На кафедрі вперше в Україні за фаховим спрямуванням захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти» Володимиром Олександровичем Куксою – «Професійна підготовка фахівців з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах» (2002), Олександром Івановичем Міхеєнком – «Валеологічна підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у вищому педагогічному навчальному закладі» (2003), Наталією Вікторівною Куксою – «Розвиток функціональних можливостей рук у дітей 5–10 років зі спастичними формами церебрального паралічу» (2009), Віталіною Анатоліївною Литвиненко – «Корекція фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення засобами артпедагогіки» (2013), Юрієм Миколайовичем Коржом – «Методика фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку з порушеннями функцій опорно-рухового апарату» (2013), одну дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності «Медична реабілітація, фізіотерапія і курортологія» Володимиром Івановичем Котелевським – «Патогенетичне обґрунтування комплексного застосування лікувального масажу, мануальної терапії та психокорекції у реабілітації хворих на вертебральний остеохондроз» (2007), три дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю «Фізична реабілітація» Олександром Миколайовичем Звірякою – «Гідрокінезотерапія в системі фізичної реабілітації хворих після переломів кісточок» (2009), Арєшиною Юлією Борисівною – «Фізична реабілітація дітей середнього та старшого дошкільного віку, які страждають на рецидивний бронхіт» (2013), Копитіною Яною Миколаївною – «Відновлення якості життя хворих після хірургічних операцій з приводу гриж передньої черевної стінки засобами фізичної реабілітації» (2013).

У лютому 2003 року за сприяння кафедри на базі приватної клініки «Вертебролог» вперше в Україні створено Сумський обласний центр медичної та фізичної реабілітації цього ж року на кафедрі відкрито клінічну секцію ортопедії, травматології і неврології, яка розташована на базі новоствореного центру. Очолив її заслужений лікар України Віктор Васильович Купина.

У червні 2003 р. на кафедрі фізичної реабілітації відкрито клінічну секцію ортопедії, травматології і неврології (зав. секції В. В. Купина), яку розташовано на базі Сумського обласного центру медичної та фізичної реабілітації хворих та інвалідів з порушенням функцій опорно-рухового апарату і нервової системи.

У квітні 2003 р. вперше студенти спеціальності на Всеукраїнській студентській олімпіаді з фізичної реабілітації у ЛДІФК посіли перше (Г. Латіна) та друге (К. Прикажчик) місця. У квітні 2004 р. студенти спеціальності фізична реабілітація на Всеукраїнській студентській олімпіаді з фізичної реабілітації у ЛДІФК посіли два других місця (Ю. Сінча, Г. Латіна). У квітні 2005 р. студенти спеціальності фізична реабілітація на Всеукраїнській студентській олімпіаді з фізичної реабілітації у ЛДІФК посіли друге (Ю. Сінча) і третє (О. Даценко) місця. У квітні 2006 р. студентка спеціальності фізична реабілітація на Всеукраїнській студентській олімпіаді з фізичної реабілітації у ЛДІФК посіли друге (Ю. Б. Арєшина) місце. У квітні 2007 р. студентка спеціальності фізична реабілітація на Всеукраїнській студентській олімпіаді з фізичної реабілітації у НУФВС України посіли третє місце (Г. Кузнєцова). У квітні 2008 р. студент спеціальності фізична реабілітація на Всеукраїнській студентській олімпіаді з фізичної реабілітації у НУФВС України (м. Київ) посів третє місце (Р. Кухар). А згодом Палатай Юлія (випускниця магістратури 2011 року) спеціальність «Фізична реабілітація» – нагороджена дипломом ІІ ступеня Всеукраїнського студентського конкурсу за напрямом «Фізична реабілітація» 2011 року (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника). Юнак Любов (випускниця магістратури 2012 року), спеціальність «Фізична реабілітація» – нагороджена дипломом ІІІ ступеня Всеукраїнської студентська олімпіаді за напрямом «Фізична реабілітація» 2012 року (Волинський національний університет імені Лесі Українки). Сажко Олександра (випускниця 2011 року), спеціальність «Фізична реабілітація» – нагороджена дипломом ІІІ ступеня Всеукраїнської студентська олімпіаді зі спеціальності «Безпека життєдіяльності» 2011 року. (Сумський державний університет). Буйвало (Лігуша) Валентина (випускниця магістратури 2015 року), спеціальність «Фізична реабілітація» – нагороджена дипломами ІІІ (2013) та ІІ (2014) ступенів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Педагогічні науки» (Глухівській національний педагогічний університет імені Олександра Довженка). Степаненко Олександр (випускник магістратури 2014 року), спеціальність «Фізична реабілітація» – нагороджена дипломом ІІІ ступеня Всеукраїнської студентської олімпіаді за напрямом «Фізична реабілітація» 2014 року (Львівський державний інститут фізичної культури). Тарасова Анастасія (студентка 3 курсу), напрям підготовки «Здоров’я людини» (спец. фізична реабілітація) нагороджена дипломом ІІІ ступеня Всеукраїнської студентської олімпіаді за напрямом «Фізична реабілітація» 2015 року (Львівський державний інститут фізичної культури). Войтенко Валентина та Бульченко Юлія(випускниці магістратури 2015 року) спеціальність «Фізична реабілітація» – нагороджені дипломом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Фізична реабілітація» 2015 року (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка). Юрченко Юля (випускниця магістратури 2015 року) спеціальність «Фізична реабілітація» – нагороджена дипломом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Фітнес і рекреація» 2015 року (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка).

У лютому 2006 року студенти-магістранти кафедри ЗЛФР з ініціативи завідувача реабілітаційного відділення ДП «Олімпійський навчальний центр» у КончіЗаспі під Києвом Сергія Капралова були запрошені для проходження практики до головної спортивної бази республіки. Перші практиканти Сергія Юрійовича – Артем Карпенко, Катерина Говтва, Яна Кравченко, Дарина Гукова, Роман Маслов, Віталій Хоміченко, Олена Бережна, згодом – Сергій Орлов, Галина Косаченко, Євгенія Дейнека, Людмила Полевик, Наталія Заїка.

Сергій Капралов належить до категорії справжніх новаторів, маючи власну, вельми оригінальну й унікальну методику відновлення фізичних кондицій для атлетів високого класу як у період їхньої інтенсивної підготовки до відповідальних змагань, так і під час лікування після травм. Молодому і талановитому фахівцю треба було поширювати свій багатий досвід, і потенційних учнів та послідовників кандидат наук з фізичної культури і спорту Сергій Капралов знайшов саме серед сумських студентів-реабілітологів.

Загалом практику у відділенні реабілітації Капралова пройшло близько 30 сумських студентів. Високу фахову майстерність майбутніх магістрів високо оцінили, зокрема, олімпійський чемпіон Афін у вправах на брусах Валерій Гончаров, абсолютний чемпіон Європи серед юніорів Микола Куксенков, бронзовий призер молодіжного чемпіонату Європи Олександр Якубовський, чемпіонка світу у вправах на колоді Ірина Краснянська. У книзі відгуків відділення реабілітації олімпійського центру в Конча-Заспі кілька десятків записів зі словами вдячності сумським студентам від членів національних збірних з легкої і важкої атлетики, боротьби дзюдо. Зрозуміло, що такі слова ніхто за вказівкою писати не буде, а, отже, кожна така подяка дорого коштує.

Вельми задоволені рівнем підготовки сумських реабілітологів директор ДП «Олімпійський навчальний центр», заслужений тренер України Леонід Смєлаш, колишній головний лікар олімпійського центру Ярослав Бубес. До речі, про результати впровадження цих унікальних методик у роботі сумських студентів зі спортивними «зірками» доповідалося на чотирьох міжнародних науково-практичних конференціях в Одесі, Києві, Ялті і Дніпропетровську.

На початку квітня 2007 року за домовленістю з керівництвом алуштинського санаторію «Київ» розпочалася співпраця щодо проведення виробничої практики реабілітологів Сумського інфізкульту. Перший виїзд студентів на виробничу практику до санаторію «Київ» відбувся 23 квітня 2007 р. Першими практикантами були студенти 4-го курсу Ганна Кузнецова, Людмила Скорик, Владислав Кузьмін, магістрант Ігор Дейкун, а згодом – Наталія Гетьман, Наталія Ходун, Марія Козьміна, Наталія Головенська, Катерина Войтенко, Тетяна Сухих, Ганна Андрухова, Надія Казакова, Ганна Руденко, Ольга Сасіна, Людмила Горова, Віталій Жигулін, Олександр Торяник, Олена Арєхова, Ольга Свистунова, Олександр Казбан, Юлія Лисянська, Кристина Карпенко, Тетяна Кривиченко, Любов Юнак, Катерина Гуйва, Марія Берестовська, Юлія Палатай, Богдана Федорченко, Дмитро Кривенко, Ганна Гадженко, Олена Назаренко, Роман Пацюк, Андрій Чайка, Олександр Безкоровайний, Людмила Стрельченко, Оксана Продан, Ганна Наєнко, Аліна Неженець, Валерія Коломієць, Дмитро Міхеєнко, Іван Михайлов, Галина Мойсенко, Яна Сніжко, Олександра Пилипенко, Ірина Білоус, Ганна Панченко, Дмитро Громико, Аліна Мордвінова, Роман Кухар, Марина Жиряченко, Любовь Шульга, Дмитро Гринь, Ярослав Катрич, Віта Кириченко, Ксенія Кочнева, Анна Пушенко, Маргарита Ярова, Аліна Старастенко, Юлія Карпенко, Олександр Степаненко, Ігорь Острога, Юлія Ткаченко, Олена Забара, Ольга Черняк, Яна Яночкіна, Юрій Вінніков, Анна Павлюкова, Анна Тимощенко, Лідія Мусурівська, Катерина Скоробагатько, Сергій Пищик, Владислав Сущенко, Марина Голінко, Олександр Ковінько, Андрій Кулик,Сергій Коломєєц, Іван Андросов, Роман Данілевський, Сергій Саливон, Андрій Тітченко, Альона Савченко, Тамара Федорова, Олег Черняк, Ірина Ніхаєнко, Ігорь Коротун, Оксана Лифиренко, Катерина Біліченко, Людмила Горова тощо, які справили позитивне враження як на керівництво санаторію, так і на відпочиваючих. З того часу виробничу практику в одному з кращих санаторіїв Алушти пройшло близько 100 відмінників навчання Інституту, деякі студенти встигли пройти виробничу практику двічі. Рівень підготовки Дарини Любченко і Світлани Коваленко настільки сподобався керівництву санаторію, що їх тричі запрошували для роботи до «Києва» під час виробничої практики та стажування магістрів.

Кафедра плідно співпрацює з різними освітніми, лікувально-профілактичними, соціально-реабілітаційними закладами й установами. Серед них: ДП «Олімпійський навчально-спортивний центр» у Кончі Заспі, ПрАТ «Санаторій “Київ”, (Алушта, АРК) (генеральний директор Ю.П. Пєчурін), Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України, м. Київ (завідувач відділенням реабілітації Т.М. Ковалегнко), Сумський обласний Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів (директор О.М. Сущенко), Сумська обласна дитяча клінічна лікарня (завідувач фізіотерапевтичним відділенням Т.О. Лобода), Сумський спеціалізований дошкільний навчальний заклад № 20 «Посмішка» (керівник В.Л. Дремлюга), Сумський дошкільний навчальний заклад № 39 «Теремок» (керівник А.В. Галеніна), Сумський навчально-виховний комплекс № 9 «Веснянка» (керівник Л.О. Горденко), Сумський навчально-виховний комплекс № 11 «Журавонька» (керівник Т.Д. Борисенко).

Чимало високопрофесійних фахівців – випускників кафедри ЗЛФР різних років успішно працює сьогодні у кращих лікарнях, елітних клініках і салонах обласного центру.

Так, скажімо, диплом фізреабілітолога Володимир Зайцев одержав 2007 року, має практику роботи у «Медсоюзі», з березня 2014 року року займається мануальною корекцією у медичному центрі «Флоріс». Вікторія Темрякова завершивши навчання у 2011-му, займається з дітлахами у «Посмішці» – тій самій, де кандидат наук Юрій Корж презентував методику «Богатир» для дітей з порушенням функції опорно-рухового апарату. Разом з нею у цьому ж дитсадку № 20 успішно працює ще одна випускниця кафедри 2009 року Вікторія Лущик, яку викладачі пам’ятають за дівочим прізвищем Степура.

В Сумському обласному центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів працює одразу троє випускниць кафедри різних років. Фахівець з фізичної реабілітації Рімма Стьоба одержала диплом у 2012 році. Олена Забара потрапила до центру одразу ж по завершенні навчання у 2014-му і вже цілком адаптувалася у дружньому колективі реабілітологів. А Олена Жук ще за часів навчання в Сумському медучилищі проходила в центрі практику, сюди ж прийшла на роботу у 2010-му, заочно завершивши навчання на кафедрі ЗЛФР.

Випускниця 2011 року Олена Галкіна – спа-оператор у елітному «Спа-Велнес Хелена Бьюті клаб». Зі знанням справи запропонує цілий спектр косметичних засобів, кваліфіковано проведе сеанс оздоровчих процедур у, так званій, Спа-капсулі. За плечима випускника 2008 року Владислава Кузьміна – практична робота у клініці «Вертебролог», Спа-курорті «Буймерівський», практика у алуштинському санаторії «Київ», а сьогодні він успішний масажист-реабілітолог у елітному Спа-салоні «Велюр».

У 2014 році Олександр Степаненко одержав диплом магістра фізреабілітації з відзнакою і почав професійну діяльність в Українському центрі кінезітерапії. Разом з ним тут же успішно працює випускниця кафедри «Здоров’я людини та фізичної реабілітації» 2009 року Світлана Бікєтова, займаючись пацієнтами з проблемами опорно-рухового апарату.

Колектив кафедри «Здоров’я людини та фізичної реабілітації» працює над кафедральною науково-дослідною темою «Теоретико-методологічні і організаційно-методичні проблеми здоров’я, фізичної реабілітації і корекційної педагогіки», яку зареєстровано в УкрІНТЕІ. Викладачами кафедри підготовлено і захищено дев’ять кандидатських дисертацій, одному з цих кандидатів наук присвоєне вчене звання професора, сімом – доцента.

Загальна кількість публікацій професорсько-викладацького складу у 2006–2014 роках становила 737 одиниць (524 друковані аркуші). З них за видами: один збірник наукових праць та дві монографії, 37 навчальних посібників (13 – з грифом МОН України), 30 методичних рекомендацій, 641 наукова стаття (256 у фахових та 26 – у міжнародних виданнях), 21 патент на винаходи тощо.

04 листопада 2015 року кафедрою ЗЛФР заплановано проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми здоров’я людини та фізичної реабілітації», яка присвячена 15-ти річчю кафедри. До цієї дати створено відіофільм про здобутки кафедри за період її існування.

Основні предмети, що викладаються кафедрою ЗЛФР:вступ до спеціальності з історією реабілітації, основи фізичної реабілітації, лікувальна фізкультура, загальна фізіотерапія, фізична реабілітація у неврології, фізична реабілітація у ортопедії і травматології, фізична реабілітація у хірургії, фізична реабілітація у педіатрії, фізична реабілітація в акушерстві, основи корекційної педагогіки, лікувальний масаж, спортивний масаж, рефлексотерапія, фітотерапія, фізична культура у спеціальних медичних групах, основи індивідуального здоров’я людини, масаж загальний і самомасаж, функціональний фітнес, основи здорового способу життя, масаж загальний, загальна теорія здоров’я, загальна теорія спорту для всіх, основи вертебрології і мануальної терапії, основи раціонального і оздоровчого харчування, реабілітація спортсменів високого класу, духовні аспекти здоров’я, клінічна фізіотерапія, лікувальна гімнастика, якість життя, догляд за хворими, основи здоров’я з методикою викладання, фізична реабілітація у спорті, загальна фізіотерапія, реабілітація і рекреація у спорті вищих досягнень, санаторно-курортна реабілітація, масаж (тракційний), основи арт-терапії, менеджмент здоров’я, СПА-масаж, оздоровчий фітнес, перша допомога в екстремальних ситуаціях, адаптивний спорт, масаж реабілітаційний, теорія і практика фітнесу, масаж та мануальна терапія, оздоровчо-реабілітаційні системи, методологія професійної освіти у сфері здоров’я, організація рекреаційних послуг, технології рекреаційно-оздоровчої діяльності, навчальні і виробничі практики, стажування магістрів тощо. 

Постанова Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ” № 266 — редакція від 29.04.2015

 

zviryaka 113363396 Звіряка Олександр Миколайович – завідувач кафедри з вересня 2015 р. по теперішній час. Голова осередку у Сумській області Української Асоціації фізичної терапії. З відзнакою закінчив Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка (2003) зі спеціальності «Фізична реабілітація». 
Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, спеціальність – «Фізична реабілітація». Тема дисертації – «Гідрокінезотерапія у системі фізичної реабілітації хворих після переломів кісточок» (рішення президії ВАК України від 14.10.2009, Львівський державний університет фізичної культури).
Доцент кафедри «Здоров’я людини та фізичної реабілітації» (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 26.10.2012).
Автор понад 70 наукових і науково-методичних праць з актуальних проблем фізичної реабілітації у травматології та ортопедії, здорового способу життя, спортивної медицини, лікувальної фізичної культури, масажу.
Автор 7 патентів на винаходи. Нагороджений почесними грамотами ректора університету (2010, 2011, 2015 р.), Грамотами управляння освіти і науки облдержадміністрації (2009, 2013 рр.), Грамотою управління освіти і науки обласної ради (2014 р.), Подякою МОН (2016 р.)

Список наукових праць

Автореферат

scholar.google.com.ua

q345f1351 Лянной Юрій Олегович – завідувач кафедри з 1999 р. по 2015 р., професор. Закінчив Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка (1992) зі спеціальності «Фізичне виховання».
Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – «Фізична реабілітація інвалідів-старшокласників з наслідками спинномозкової травми грудного відділу хребта у пізньому періоді» (рішення президії ВАК України від 11.11.1998, Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського).
Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук – «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх магістрів з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Захист відбувся 30 червня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.01 в Національному педагогічному університеті імені М. П.Драгоманова.
Автор 155 наукових і навчально-методичних праць, з них 2 навчальні посібники з грифом МОН України («Основи фізичної реабілітації», «Реабілітація і спорт інвалідів»).
Підготував вісім кандидатів наук (Олександр Міхеєнко, Олександр Колишкін, Людмила Мороз, Наталія Кукса, Юлія Арешина, Яна Копитіна, Віталіна Литвиненко, Юрій Корж).
Юрій Олегович відзначений нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2003), нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення» (2014), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2008), Почесною грамотою Комітету з фізичної культури і спорту Міністерства освіти і науки України (2010), Почесним пам’ятним знаком «350 років Сумському Слобідському козацькому полку» (2009), Почесною відзнакою Сумської міської ради «За майстерність» (2015) та Подякою Національного олімпійського комітету України (2014).

Список наукових праць

Статті

scholar.google.com.ua

avramenko ba8e4 782413592

Авраменко Надія Борисівна – викладач кафедри.
У 1984 р. закінчила Московське фармацевтичне училище, а у 2005 р. закінчила з відзнакою СумДПУ ім. А. С. Макаренка за спеціальністю «Фізична реабілітація» ОКР «спеціаліст». Має 15 років тренерського стажу з оздоровчого фітнесу та 5 років стажу у сфері фізкульткрно-оздоровчої роботи з дітьми 3–6 років.

scholar.google.com.ua

areshina b63a7 690086535 Арєшина (СІНЧА) Юлія Борисівна – старший викладач кафедри. З відзнакою закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка (2006) зі спеціальності «Фізична реабілітація».
Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, спеціальність – «Фізична реабілітація». Тема дисертації – «Фізична реабілітація дітей середнього та старшого дошкільного віку, які страждають на рецидивний бронхіт» (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013, Національний університет фізичної культури і спорту України). Автор понад 30 наукових праць. Автор 4 свідоцтв про реєстрацію авторського права.
Юлія Борисівна нагороджена Подякою директора університету (2009 р.).

Список наукових праць

bespalova f27ae 353696011

Беспалова Оксана Олександрівна викладач кафедри. У 2002 р. закінчила з відзнакою СумДПУ ім. А. С. Макаренка спеціальність фізичне виховання ОКР «магістр». У 2009 р. закінчила аспірантуру за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Є автором 30 наукових праць.
Оксана Олександрівна нагороджена Почесною грамотою ректора університету (2011 р.).

scholar.google.com.ua

bugaenko cf406 200873010 Бугаєнко Тетяна Вікторівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри.

У 2007 році закінчила з відзнакою Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» та отримала диплом магістра з присвоєнням кваліфікації «магістра педагогічної освіти, викладача фізичної культури». У жовтні 2011 року закінчила аспірантуру за спеціальністю «13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти». Тема кандидатської дисертації: «Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики». Є автором 25 наукових праць, із них 8 – у фахивох виданнях, 4 – в закордонних виданнях.

Наукові інтереси: професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури, формування індивідуального стилю професійної діяльності.

Список наукових праць

 

IMG 1676 941b1 1739225667 Копитіна Яна Миколаївна – доцент кафедри, заступник директора Навчально-наукового інституту фізичної культури з наукової роботи і інформатизації. З відзнакою закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка (2009) зі спеціальності «Фізична реабілітація».
Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, спеціальність – «Фізична реабілітація». Тема дисертації – «Відновлення якості життя хворих після хірургічних операцій з приводу гриж передньої черевної стінки засобами фізичної реабілітації» (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013, Національний університет фізичного виховання і спорту України). Автор понад 40 наукових праць, навчально-методичного посібника.
Яна Миколаївна нагороджена Подякою директора університету (2015 р.), Подякою Сумської обласної ради (2016 р.), Почесна грамота Сумської обласної ради (2018 р.)

Список наукових праць

Статті

Автореферат

scholar.google.com.ua

korzh z cf826 60156389

Корж Зоя Олександрівна- почесний доцент університету. Закінчила у 1982 р. Донецький медичний інститут ім. О.М. Горького, спеціальність – педіатрія. Має 27-річний досвід практичної діяльності на посаді лікаря-педіатра вищої категорії, 13-річний – лікаря-фізіотерапевта вищої категорії. Завідувала фізіотерапевтичним відділенням Обласної дитячої клінічної лікарні 13 років. Наукова діяльність пов’язана з проблемою комплексної фізичної реабілітації дітей з соматичною патологією. У 2007 р. закінчила СумДПУ ім. А.С. Макаренка і здобула другу вищу освіту ОКР «магістр» за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та здобула кваліфікацію викладача вищих навчальних закладів. Є автором 45 наукових та навчально-методичних праць. Має 2 патенти на корисну модель № 63393 «Казково-ігрові рукавички для розвитку рухових якостей у дітей» та № 67129 «Казково-ігрова дитяча гантель» у співавторстві з Корж Ю.М. Успішно здійснює керівництво дипломними роботами. Є відповідальним методистом з фаху виробничої фізреабілітаційної практики. Зоя Олександрівна нагороджена почесними грамотами ректора університету (2011, 2016 рр.).

korg 93f71 1821276228 Корж Юрій Миколайович – доцент кафедри. Закінчив Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання України з Росією (1977) зі спеціальності «Фізичне виховання».
Кандидат педагогічних наук, спеціальність – «Корекційна педагогіка». Тема дисертації – «Методика фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку з порушеннями функцій опорно-рухового апарату» (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 14.02.2014, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова).
Автор близько 50 наукових і навчально-методичних праць, навчального посібника «Експериментальна авторська методика оздоровчо-корекційної гімнастики «Богатир» для дітей старшого дошкільного віку з порушенням опорно-рухового апарату». Автор 6 патентів на винаходи. Нагороджений Почесними грамотами ректора університету (2006 р.), Грамотою управління освіти і науки обласної ради (2009, 2011 рр.), Почесною грамотою МОН (2012 р.), Подякою МОН (2016 р.).

Автореферат

scholar.google.com.ua

litvinenko 8d83d 1212464761 Литвиненко Віталіна Анатоліївна – старший викладач кафедри, секретар вченої ради Навчально-наукового інституту фізичної культури, керівник навчально-наукової лабораторії інноваційних корекційно-розвивальних, арт-технологій та ерготерапії.
З відзнакою закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка (2005) зі спеціальності «Фізична реабілітація».
Кандидат педагогічних наук, спеціальність – «Корекційна педагогіка». Тема дисертації – «Корекція фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення засобами артпедагогіки» (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 14.02.2014, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова). Автор 25 наукових праць, з них 13 – у фахових виданнях.
Віталіна Анатоліївна нагороджена грамотою ректора (2012 р.), грамотою управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2012 р.), грамотою управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації (2015 р.), подякою Міністерства освіти і науки України ( 2016 р.).

Список наукових праць

Статті

google scholar

IMG 1683 4cdee 967528972

Руденко Анна Миколаївна – викладач кафедри. У 2008 році отримала диплом з відзнакою про базову вищу освіту за напрямом підготовки “Фізичне виховання і спорт” та здобула кваліфікацію бакалавра, фізичного реабілітолога.
У 2009 році закінчила магістратуру СумДПУ ім. А.С. Макаренка з дипломом з відзнакою та отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Фізична реабілітація” та здобула кваліфікацію магістра, фізичного реабілітолога.
З 2009 по 2010 роки працювала на кафедрі здоров’я людини та фізичної реабілітації на посаді лаборанта та завідуючого Навчально-реабілітаційного центру.
У 2011 році вступила до аспірантури СумДПУ ім. А.С. Макаренка за спеціальністю 24.00.03. – “Фізична реабілітація”. Працює над темою дисертаційної роботи: “Фізична реабілітація дітей дошкільного віку із наслідками дисплазії кульшових суглобів». Науковий керівник – Звіряка Олександр Миколайович, к. фіз. вих., доцент кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації.
Автор 23 наукових публікацій з них 14 – статті, опублікованих у фахових наукових виданнях України та 2 патентів на винахід.

Список наукових праць

scholar.google.com.ua

t867b4

Котелевський Володимир Іванович – доцент кафедри. Закінчив Одеський медичний інститут ім. Н.І. Пирогова (1986) зі спеціальності «Лікувальна справа» і Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка (2003) зі спеціальності «Фізичне виховання».
Кандидат медичних наук, спеціальність – «Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія». Тема дисертації – «Патогенетичне обґрунтування комплексного застосування психокорекції лікувального масажу та мануальної терапії у хворих на вертебральний остеохондроз» (рішення президії ВАК України від 21.05.2008, Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України). З 2013 року – докторант зі спеціальності «Фізична реабілітація» Національного університету фізичного виховання і спорту України. Тема докторської дисертації – «Теоретико-методологічні основи превентивної фізичної реабілітації вертебральної патології осіб першого зрілого віку».
Доцент кафедри «Фізичної реабілітації» (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 17.06.2010).
Автор більше 50 наукових і науково-методичних праць, у тому числі навчального посібника з грифом МОН України.

scholar.google.com.ua

IMG 5896 Кукса Наталія Вікторівна – доцент кафедри. З відзнакою закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (2005) зі спеціальності «Фізична реабілітація та соціальна педагогіка».
Кандидат педагогічних наук, спеціальність – «Корекційна педагогіка». Тема дисертації – «Розвиток функціональних можливостей рук у дітей 5-10 років зі спастичними формами церебрального паралічу» (рішення президії ВАК України від 14.10.2009, Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського).
Доцент кафедри «Здоров’я людини та фізичної реабілітації» (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 17.01.2014).
Автор 51 наукової публікації, з них 13 – у фахових наукових виданнях України, 2 навчально-методичних праць.
Наталія Вікторівна нагороджена Грамотою Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації (2010 р.), Подякою Сумської обласної ради (2015 р.), Подякою ректора університету (2016 р.).

Список наукових праць

Статті

Автореферат

scholar.google.com.ua

miheenko 520978698 Міхеєнко Олександр Іванович – професор кафедри. Закінчив Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка (1990) зі спеціальності «Фізичне виховання».
Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – «Валеологічна підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у вищому навчальному педагогічному закладі» зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» (рішення президії ВАК України від 09.06.2004, Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського).
Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук – «Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини до застосування здоров’язміцнювальних технологій» зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти». Захист відбувся 11 березня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у Тернопільському національному педагогічному університету імені Володимира Гнатюка.
Доцент кафедри «Фізичної реабілітації» (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 15.06.2006).
Автор поанд 80 наукових і науково-методичних праць, 3 навчальних посібників з грифом МОН України.
Олександр Іванович нагороджений Грамотою голови Сумської обласної державної адміністрації (2015 р.), Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України (2017 р.), Подякою Міністерства освіти і науки України.

Список наукових праць

Статті

scholar.google.com.ua

DSC 1794 cc01c 298406999 Лянна Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри.

У 1999 році закінчила Сумське медичне училище за спеціальністю «Сестринська справа». У 2003 році з відзнакою закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка та здобула кваліфікацію спеціаліста з фізичної реабілітації та соціальної педагогіки. У 2006 році закінчила аспірантуру СумДПУ ім. А. С. Макаренка за спеціальністю 13.00.03 – корекційна педагогіка.

Тема кандидатської дисертації: «Відновлення мовленнєвої функції при афазії у осіб післяінсультного стану». Є автором 14 наукових праць.

scholar.google.com.ua

karpenko 7d333 1230120431 Карпенко Юлія Миколаївна – викладач кафедри.

У 2014 році закінчила з відзнакою Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, спеціальність фізична реабілітація. З 2011 року паралельно навчанню працювала на кафедрі ЗЛФР на посаді лаборанта. З вересня 2014 року працює на кафедрі на посаді викладача.

Основний напрям наукової діяльності – «Фітнес та рекреація».

google scholar

demchenko 819768139 Демченко Людмила Володимирівна – викладач кафедри.

У 2003 р. вступила до Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка на факультет фізичної культури. З 2004 року, паралельно з навчанням, працює на кафедрі фізичної реабілітації на посаді лаборанта секції травматології та ортопедії на базі клініки «Вертебролог». У 2007 році отримала базову вищу освіту за напрямком «Фізичне виховання і спорт» та здобула кваліфікацію бакалавра, фізичного реабілітолога.

У 2008 році закінчила магістратуру СумДПУ ім. А.С. Макаренка з відзнакою та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фізична реабілітація» та здобула кваліфікацію магістра, фізичного реабілітолога.

У 2014 році вступає до аспірантури Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка за спеціальністю 24.00.02. – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення і працює над темою дисертаційної роботи: «Формування навички здорового способу життя засобами фізичної культури дітей старшого дошкільного віку в процесі підготовки до школи» для здобуття наукового ступеня кандидата наукз фізичного виховання і спорту.Науковий керівник – Лянной Юрій Олегович, кандидат педагогічних наук, професор.

22549565 395169767568045 1077415873668875095 n f7e9f 2111689464 1cf58 1031433560

 

Калиниченко Дмитро Олегович

У 2011 році закінчив медичний інститут Сумського державного університету. Працює лікарем акушер-гінекологом у КЗ «Сумський обласний клінічний перинатальний центр». З 2015 року працює викладачем кафедри МБОФК за сумісництвом. З 2015 року навчається в аспірантурі СумДПУ імені А. С. Макаренка.

Фахові курси: «Анатомія людини», «Спортивна фізіологія»

Наукові інтереси: медико-соціальні аспекти репродуктивного здоров’я молоді

Наукові публікації:

  1. Скиба О. О. Соціально-психологічні особливості способу життя молоді та його вплив на формування гендерної ідентичності / О. О. Скиба, Д. О. Калиниченко // Актуальні проблеми сучасної медицини. – Т. 16, Випуск 3 (55) - 2016. – С. 208 – 211.
  2. Калиниченко Д. О. Медико-соціальні чинники здоров’язбереження для контингенту дітей 15 – 17 років / Д. О. Калиниченко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. - Том 16, випуск 4 (56), Частина 2, 2016. – С. 251 – 255.
  3. Калиниченко І.О., Калиниченко Д.О. Антропометричні характеристики дівчат раннього репродуктивого віку міських і сільських поселень // Інтегративна Атропологія. – 2017. - №2 (30). - С. 17–
  4. Калиниченко Д. О. Оцінка природного руху населення та дітородної активності (на прикладі Сумської області) / Д. О. Калиниченко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної  стоматологічної  академії. – Том 17, випуск 4 (60), Частина 1, 2017. – С. 231 – 235.
  5. Калиниченко Д. О. Гігієнічна оцінка якості та способу життя молоді / Д. О. Калиниченко // ScienceRise: Medical Science. – 2017. - №11 (19). – С. 18 – 22.
  6. Kalynychenko D. O. Medical and social aspects of reproductive potential of youth / // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, V(16), Issue: 148, 2017. – Р. 53 – 56.
 

 

 1 1 3c1b0 1233250939  

Сущенко Олена Миколаївна – викладач кафедри, є методистом з практики. Закінчила у 1993 р. Глухівський державний педагогічний інститут ім. С.М. Сергеєва-Ценського за спеціальністю «Педагогіка та психологія (дошкільна)» і здобула кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки та психології, методиста з дошкільного виховання. У 2008 році закінчила Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління» і здобула кваліфікацію магістра державного управління.

З 1989 року працювала вихователем дошкільного закладу «Яслі-садок» № 1 м. Суми. З 1994 року вчителем початкових класів у загальноосвітній школі І ступеня № 28 м. Суми. В 1997 році нагороджена знаком «Відмінник освіти України». У червні 2001 року прийнята на посаду директора територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян «Берегиня». У квітні 2002 року була переведена на посаду заступника начальника управління праці та соціального захисту населення Сумської міської ради - директора територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян «Берегиня».

За рішенням Сумської обласної ради від 20.11.2009 призначена з 01.12.09 на посаду директора комунальної установи Сумської обласної ради - Сумського обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Є членом Методичної ради з питань реабілітації інвалідів та дітей з інвалідністю при Міністерстві соціальної політики України.

Неодноразово нагороджена заохочувальними відзнаками головного управління праці та соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації (2004, 2006, 2011, 2012, 2016), Сумського міського голови (2003, 2004, 2008, 2011), Сумської обласної державної адміністрації (2011, 2016), почесною грамотою Сумської обласної ради (2017), Міністерства праці та соціальної політики України (2007), подякою Київського міського голови (2005), подякою Міністерства соціальної політики України (2017), подякою Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Верхової Ради України (2018).

Приймала участь у міжнародних заходах, зокрема, Міжнародній конференції по іпотерапії (2012), міжнародному конгресі зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації (2015), міжнародній науково-практичній конференції «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» (2015, 2016), конференції «Досвід США з надання соціальних сервісів для сімей, які виховують дітей з інвалідністю» (2017) та багатьох інших.

За вагомий особистий внесок у розвиток нової Сумщини визнана номінантом «Перлини Сумщини - 2011».

 IMG 1696 ad580 247550185 c2555 1289900746  

Кучма Юлія Андріївна – лаборант кафедри.

У 2013 році закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка і здобула кваліфікацію спеціаліста з соціальної педагогіки та практичної психології.

 Аспіранти –  Середа Любов Володимирівна.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 159 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.