IMG 20181002 161108 8b278 83350395Аспірантам 2 курсу СумДПУ імені А.С. Макаренко презентовано проект Жан Моне Модуль «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» в рамках Програми ЄС Еразмус+.

У рамках виконання проекту к.п.н., доцентом Ж.Ю. Черняковою:

  • розпочато викладання навчального курсу «AcademicWriting» («Академічне письмо»);
  • представлено мету та завдання навчальної дисципліни;
  • схарактеризовано інтегральні, спеціальні та загальні компетентності дослідника, які повинні бути сформовані та розвинуті у процесі вивчення курсу.