DSCF5513 9dc31 1507179402 лютого 2017 року на факультеті іноземної та слов’янської філології відбулася настановча конференція з виробничої педагогічної практики з української мови та літератури для студентів 241 і 242 груп.

Відповідальні методисти канд. пед. наук, доцент Н.В. Громова та канд. пед. наук, доцент В.А. Захарова наголосили на цінності та важливості педагогічної практики у професійному та особистісному становленні майбутнього вчителя-словесника. «Учитель – не просто професія, це покликання. Насамперед від учителя залежить, яким у майбутньому буде підростаюче покоління. Робота у школі починається не з отримання диплому, а з іспиту на право бути Вчителем», – зазначила Н.В. Громова.
Доцент В.А. Захарова поділилася власним досвідом роботи у школі, згадавши слова док. пед. наук, проф., члена-кореспондента НАПН України Н.Волошиної: «Нести Богом послану місію і рідним словом сіяти в душах дітей добро, правду, милосердя, очищати їх від скверни є можливим, якщо педагогічна майстерність вчителя неперервно вдосконалюється».
«Школа буде успішна, якщо в неї прийде успішний вчитель. Школі потрібен такий вчитель-фахівець, який вирішить дуже багато питань щодо якості викладання, обсягу домашніх завдань, комунікацій з дітьми та адміністрацією школи, тобто вчитель-лідер, вчитель-реформатор», - наголошується в концепції «Нової української школи». Основні концепти концепції, їх реалізацію проаналізувала завідувач кафедри української мови, доктор пед. наук, професор О.М. Семеног. Викладач звернула увагу на те, що вчитель має навчати учнів не лише на уроці, а й поза ним, будучи зразком для наслідування: «Від наших особистісних якостей, переконливого слова, культури мислення, культури поведінки значною мірою залежить мовно-національна вихованість молоді».
Доценти Н.В. Громова, В.А. Захарова охарактеризували вимоги до уроків, позакласних заходів, звітних документів. Свої настанови та методичні рекомендації філологам-практикантам надали канд. психол. наук, доцент О.І. Бедлінський та канд. педагог. наук, доцент Н.Г. Осьмук.
Уже в понеділок студенти ІV курсу вирушать до загальноосвітніх навчальних закладів, з яких повернуться зовсім іншими особистостями. Практика триватиме 6 тижнів – з 6 лютого до 18 березня.
Г. Грищенко, член гуртка «Академічна культура дослідника»

DSCF5520 3be13 1272668020DSCF5525 aecbd 1122877636