1 golovna 547cd 46388144915 лютого 2017 року з ініціативи Студентського наукового товариства Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка відбувся Всеукраїнський студентський форум «Допоки в собі не виховаєш українця». У роботі форуму взяли участь і студенти-філологи, члени гуртка «Академічна культура дослідника»  Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Серед учасників відзначимо також делегатів Національної гвардії України Національної академії внутрішніх справ України, м. Київ; Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, м. Київ; ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище з полігафії та інформаційних технологій», м. Дніпро; ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», м. Ніжин;, м. Суми; Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; Вищого комунального навчального закладу сумської обласної ради «Лебединське педагогічне училище ім. А.С. Макаренка», м. Лебедин; Глухівського Національного педагогічного університету імені О. Довженка, м. Глухів; ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв», м. Миколаїв.
Дискусійна платформа Форуму з проблем професійного й особистісного розвитку студентської молоді була організована за такими напрямами:
 «Я маю право мати право» (В. Морозов).
Чи важливо знати свої права та дотримуватись громадянських обов’язків для досягнення успіху?
 «Самостійність не може врятувати жодного народу. Народ сам мусить утримати її – завдяки освіті і моральності» (Т. Масарик).
Чи варто утверджувати і розвивати національні цінності та ідентифікувати себе з Україною?
 «Моральність, професійність, громадянськість, патріотичність є визначальними індикаторами в оцінці людських вартостей» (Г. Філіпчук)
Чи є зазначені чинники актуальними на сучасному ринку праці?
Студенти разом з експертами (Філіпчук Георгій Георгійович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України; Щербак Ольга Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, член-кореспондент НАПН України, Відмінник народної освіти УРСР, Заслужений працівник народної освіти України; Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри загальноправових і психологічних дисциплін факультету підготовки фахівців для Національної гвардії України Національної академії внутрішніх справ України, головний науковий співробітник відділу змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; Філіпчук Наталія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; Семеног Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка, м. Суми, Никитюк Віталій Леонідович, кандидат філософських наук, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка; Бакуменко Марина Анатоліївна, директор юридичного департаменту Медіа Холдингу Вести Україна, адвокат, спеціаліст І категорії; Лисун Тетяна Леонідівна, керівник проектів та програм, голова Консультативної Ради зі спеціальності "Комерційна діяльність"; Скиба Валентина Леонідівна, інженер 2-ї категорії, Державного підприємства "Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю.М.Білоконя) обмінялися думками щодо актуальних проблем професійного і особистісного розвитку студентської молоді, вміння чітко формулювати сутність своєї громадянської позиції та аргументовано обстоювати її в умовах сьогодення.
Організаційний комітет щиро дякує всім учасникам форуму за активну громадянську позицію та небайдужість; вміння чітко формулювати сутність своєї громадянської позиції і аргументовано обстоювати її в умовах загострення суспільно-політичних дискусій щодо процесів подальшого реформування України.


Гомеля Ніна Семенівна, завідувач кафедри педагогіки і психології Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

2 cdea1 1982147177