IMG-b0823f939b307af5b36359ff793adca4-V 70ddc 212464197628 жовтня 2017 року в університеті відбулося засідання комісії з атестації осіб, які виявили бажання, прагнення брати участь у конкурсах на заміщення вакантних посад державної служби, щодо вільного володіння державною мовою України. Атестація проводилась  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 301 від 26 квітня 2017 р. «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» та пункту 5 частини першої статті 25 Закону України «Про державну службу».

 У законі акцентовано увагу, зокрема, і на принципі професіоналізму, що передбачає компетентне, об’єктивне й неупереджене виконання посадових обов’язків, неперервний професійний розвиток, підвищення рівня фахової компетентності, невід'ємними складниками якої є мовна і комунікативна компетентності. Отже, важлива натепер якісна мовна освіта, мовне виховання, мовна культура, мовна поведінка державного службовця, котрий відчуває життєву потребу і профільну мотивацію знати сучасну українську літературну мову, володіти системними знаннями, нормами української мови, правилами, закономірностями її функціонування в різних сферах суспільної діяльності і діяльності державних органів і використовує набуті знання в різних функціональних стилях (передусім в офіційно-діловому) з метою успішного виконання функціональних обов’язків. 

Участь в атестації взяли 12 осіб. Власне атестація складалася з письмового та усного модулів, укладених з урахуванням вимог Стандарту української мови для державних службовців.
Письмовий модуль/блок іспиту включав: лексико-граматичний тест (тестові завдання) і письмове реферування-переказ фахового тексту .
Мета завдань - перевірити рівень - знань фахової термінології, граматичних, орфографічних і пунктуаційних норм української мови; -вміння і навички аналізувати запропонований фаховий текст, узагальнювати, систематизувати інформацію і складати на цій підставі власний текст.
Усна частина атестації включала: вступне спілкування на соціокультурні, загальні фахові та актуальні поточні теми; ділову розмову у змодельованій ситуації; повідомлення-презентацію на визначену атестаційною комісією тему. Мета завдань - перевірити здатність комунікувати, якісно інформувати аудиторію, переконувати, що є важливим складником професіограми державного службовця; спілкуватися, дотримуючись мовних норм та на засадах морально-етичного кодексу державного службовця.
Усі учасники /претенденти атестувалися і отримали відповідні посвідчення, які дозволять у подальшому проходити конкурс та обіймати посади державних службовців.
Аналіз проведеного іспиту засвідчує: атестацію прийшли складати умотивовані, відповідальні, переважно з державницьким мисленням претенденти; попри хвилювання, учасники говорили, писали і демонстрували знання, проявили ґречність, вихованість, коректність, тактовність, уважність.
Спільними зусиллями ми прийшли до висновку: мовна культура – це постійна робота, спрямована на виховання і вдосконалення кращих людських чеснот, створення свого фахового образу і досягнення соціального престижу в суспільстві. Вирішальну роль у мовній освіті й мовному вихованні особистості доцільно відводити роботі з академічними словниками, читанню якісних книг, у тому числі української класики, українськомовному спілкуванню.
Детально з документами, що регулюють роботу атестаційних сесій, реєстрації осіб для походження атестації, можна ознайомитись на веб-сайті університету.
Відзначимо, що кафедра української мови підготувала кілька навчальних програм з мовної культури державного службовця для експрес-курсів чи поглибленого вивчення української мови, готова надати відповідні консультації з орфографічно-пунктуаційної грамотності, стилістичної виразності, комунікативної доцільності зацікавленим особам.
Запрошуємо Вас, ШАНОВНІ КОЛЕГИ, на наступні сесії в НАШ УНІВЕРСИТЕТ, де панує атмосфера творчості, доброзичливості, відкритості і прозорості.

О.Семеног, завідувач кафедри української мови