20180122 103251 8ac4b 1812740062Кілька тижнів в університеті працювали курси підвищення кваліфікації з культури наукової української мови (модератор – проф. Семеног О.М.). З-поміж активних дорослих студентів: професор Заболотний Іван Петрович, доценти Ласточкіна Олена Володимирівна, Литвиненко Віталіна Анатоліївна, Колишкін Олександр Володимирович, старші викладачі Гончаренко Ольга Миколаївна, Чарікова Людмила Анатоліївна, Капран Оксана Володимирівна. Мета 30 занять - сприяти удосконаленню навичок академічного письма і мовнокомунікативної, текстової, жанрово-стилістичної, термінологічної, лексикографічної культури. Виконували й індивідуальне завдання – презентували власний науково-педагогічний досвід у контексті реалізації Концепції нової української школи та підготовки до 95-річниці Сумського педагогічного університету.

Теми викликані потребою розвинути уміння нормативно використовувати мовні одиниці, що забезпечують або увиразнюють такі ознаки наукового тексту, як чітка, логічна структура, об'єктивність викладу, термінологічність, зв’язність, проблемність, цілісність, інформаційна, логічна, емоційно-оцінна насиченість, завершеність, комунікативність, індивідуальність тощо, формування мовного смаку і мовного чуття як невід'ємних складових професійної мовної особистості.
Для слухачів  було запропоновано майстер-клас з культури дослідницької роботи з науковим текстом (читання, компресування, редагування, переклад, електронна презентація), практикум з термінологічної культури, тренінг професійного наукового спілкування, культури і етики наукових текстів різних жанрів (наукової статті, монографії, наукової доповіді, наукового відгуку, наукової рецензії), цифрової культури. Ми  редагували наукову статтю, виконували операції щодо "згортання" чи розгортання інформації, визначали доцільність уживання в науковому тексті відповідних мовних засобів (абстрактної лексики, термінів, наукової фразеології, цитат, посилань та ін.), які забезпечують зрозумілість прочитання, зовнішню простоту і ґрунтовність представленої наукової інформації.

Допомагали проводити роботу колеги нашої бібліотеки і викладачі кафедри інформатики.

Опанування технологій роботи з науковим текстом сприяло усвідомленню важливості кожного слова і фрази у науковому тексті, науковій дискусії, полеміці, толерантного наукового мовлення і спілкування, орієнтованого на комунікативну співпрацю, взаємоповагу і взаєморозуміння. 

Щиро вдячні за досвід, за корисні поради і настанови.

Староста групи ГОНЧАРЕНКО Ольга Миколаївна, старший викладачкафедри теорії та спорту, відмінник освіти України, майстер спорту СРСР та України

ЗАБОЛОТНИЙ Іван Петрович, заслужений діяч мистецтв України, професор, завідувач кафедри хорового диригування, вокалу та методики музичного навчання Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

КОЛИШКІН Олександр Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

ЛАСТОЧКІНА Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії ННІФК Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

КАПРАН Оксана Володимирівна, старший викладачкафедри образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

ЧАРІКОВА Людмила Анатоліївна,  викладач кафедри образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

04-wO42beQR3JY daa28 701786067 18738435 421364404911105 2844842582881154572 o 6fe45 288642542 20180115 120228 d7ee0 1439326759 20180115 122928 36dcc 328957759 20180116 114630 728c0 306940967 20180122 103225 0a6e0 45617639 20180122 103251 6e9dd 626368082 IMG 2488 200bb 2082216720 P1010045 f638d 2039313672 izobrazhenie 010 aa8fb 914119113