kartinka 4af7a 72069047422 лютого 2018 року о 14.00 в ауд. 276 (фізико-математичний факультет) відбудеться вебінар «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства».

Співорганізатори вебінару:

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України;

відділ теорії і практики педагогічної освіти імені І. А. Зязюна Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України;

науково-дослідна лабораторія «Академічна культура дослідника», кафедра української мови Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Проблематика вебінару:

  • законодавчі аспекти і пріоритети мовної політики в Україні і світі;
  • філософсько-аксіологічні засади рідномовної освіти;
  • розвиток мови як основи національної культури і чинник сталого розвитку суспільства;
  • формування міжкультурної толерантності засобами рідної мови;
  • розвиток мовнокомунікативної компетентності різних категорій дорослого населення;
  • психологічні засади формування комунікативно компетентної особистості.

Запрошуємо Вас взяти участь у заході

Організатори