golovna 59b81 178867985321 лютого 2018 року науково-дослідна лабораторія «Академічна культура дослідника» кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка провела презентацію наукових і науково-методичних праць кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету (завідувач – доктор філологічних наук, професор Кульбабська Олена Валентинівна).

Студенти різних курсів, магістранти, аспіранти, викладачі ознайомились із науковими студіями та навчально-методичними виданнями кафедри за тематичними напрямами «Антропоцентричні парадигми сучасних лінгвістичних досліджень», «Розмовне та діалектне буковинське мовлення: комунікативно-прагматичні й етнолінгвістичні параметри». На кафедрі працює потужний науково-педагогічний персонал, з яких – 4 доктори філологічних наук, професори О. В.Кульбабська, Л.О.Ткач, Н.О.Руснак; С.Т.Шабат-Савка. У колективі шанують традиції докторів філологічних наук, професорів І. Г. Чередниченка, Н. В. Гуйванюк, Ю. О. Карпенка, І. І. Слинька, доц. Бучка Д. Г.

В освітньому процесі вищої школи ми використовуємо монографії «Слово – речення – текст» (автор - Н. В. Гуйванюк), «Вторинна предикація у простому реченні» (автор – О. В. Кульбабська), «Категорія комунікативної інтенції в українській мові» (автор – С. Т. Шабат-Савка), «Пишу, як серце диктує...»(Ідіостиль Сидора Воробкевича)» (автори – О.В.Кульбабська, Н.О.Шатілова), посібники «Основи мовознавчих досліджень» (автори – О. В. Кульбабська, Н. О. Шатілова), «Орфоепія сучасної української мови» (автори – О. В. Кульбабська, Ю. М. Пацаранюк), «Складні ускладнені речення: теоретично-практичний блок» (автори – Н. В. Гуйванюк, О. В. Кульбабська), «Крок у професію. Методика викладання української мови» (автори – О. В. Кульбабська, О. В. Кардащук).

Кожна книга ґрунтовна і важлива в умовах упровадження Концепції «Нова українська школа».

Дійсно, слушно зауважує М. Степаненко, аналізуючи монографію «Вторинна предикація у простому реченні», що з «чорного ящика» семантики простих речень» Олена Валентинівна Кульбабська, наприклад, витягла, ба навіть ні – випустила на волю, давши потужні крила, вторинну предикацію, а як точніше, то її семантичну та морфолого-синтаксичну типологію. Олена Валентинівна зосередила свої дослідницькі зусилля навколо предикації, що виражає вторинні семантико-синтаксичні відношення в простому реченні, зокрема довкруж кваліфікативних характеристик, семантичної та морфолого-синтаксичної типології вторинних синтаксем як маркерів вторинних семантико-синтаксичних відношень між вихідним і модифікованим простими елементарними реченнями, а також довкола потенційних суб’єктно-предикатних відношень у вторинній предикатемі.

З науковим задоволенням аналізуємо монографію Світлани Тарасівни Шабат-Савки «Категорія комунікативної інтенції в українській мові». Це новаторське, ґрунтовне дослідження складної за своєю суттю лінгвістичної категорії комуніка тивної інтенції. Комунікативна інтенція – одна з антропозорієнтованих лінгвістичних категорій, що завжди співвіднесена з мовцем, який визначає інтенційні обшири спілкування, добирає систему мовних засобів для реалізації авторського задуму, детермінує розвиток толерантної чи атолерантної комунікації. Авторка обґрунтувала категорійний статус комунікативної інтенції, створила типологію інтенцій, проаналізувала когнітивні, граматичні та дискурсивні вияви категорії комунікативної інтенції в українській мові.

Божої благословіння Вам, шановні колеги, на «сродну» справу!

20180222 170819 28f76 649388380 IMG 20180223 140052 617b1 1150536204