DSCN3229 639cd 293953622Конференція проведена на базі Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Співорганізатори конференції – Інформаційно-методичний центр управління освіти Сумської міської ради, управління охорони здоров’я Сумської міської ради.

Напрями роботи конференції:

1. Фізичне, психічне, соціальне і духовне здоров`я дітей, підлітків та молоді.
2. Донозологічна діагностика як засіб оцінки та прогнозування індивідуального та популяційного здоров’я.
3. Гігієнічні аспекти організації навчально-виховного процесу в закладах освіти різного типу.
4. Сучасні підходи до створення здоров’язбережувального середовища у закладах освіти та професійній діяльності.
5. Гігієнічні та психолого-педагогічні засади формування здорового способу життя.
6. Медико-біологічні та психолого-педагогічні проблеми фізичного виховання і спорту дітей, підлітків і молоді.
7. Методологічні засади та методичні підходи викладання дисциплін медико-біологічного блоку у вищих навчальних закладах.

У конференції брали участь фахівці майже з усіх регіонів України, а також з Польщі, Білорусії та інших країн.
До конференції видано фаховий збірник наукових праць «Педагогічні науки» № 4, в якому опубліковано сттті 29 авторів та збірник матеріалів конференції «Педагогіка здоров’я», на сторінках якого ділилися досвідом освітяни.
У конференції брали участь, у різних форматах, майже 100 фахівців у галузі освіти, охорони здоров’я, гігієни, з них – 6 докторів наук.
Навчальні заклади та установи, що взяли участь у конференції:
1. ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН України».
2. Інформаційно-методичний центр управління освіти і науки Сумської міської ради
3. Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Сумської міської ради
4. Комунальна установа «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди»
5. Навчально-науковий інститут фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка
6. Навчально-науковий інститут культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
7. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
8. Чернігівський національний педагогічний університет Т. Г. Шевченка
9. Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету
10. Ізмаїльський державний гуманітарний університет
11. Вінницька академія неперервної освіти
12. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
13. Уральский державний університет фізичної культури
14. Заклад освіти «Гомельский державний університет імені Франциска Скоріни»
15. Вищий державний навчальний заклад України “Українська медична стоматологічна академія”
16. Інститут здоров’я, спорту і туризму Класичного приватного університету
17. Запоріжський державний медичний університет
18. Херсонський державний університет
19. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6
20. Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №10 імені Героя Радянського Союзу О. Бутка
21. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 імені Д. Турбіна
22. Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30
23. Сумський дошкільний навчально-виховний заклад (ясла-садок) №1 «Ромашка»
24. Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №16 «Сонечко»
25. Сумський спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №20 «Посмішка»
26. Комунальна установа Сумський спеціальний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня - Дошкільний навчальний заклад №37 «Зірочка»»
27. Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – Загальноосвітня школа І ступеня № 41 «Райдуга»»
Пленарне засідання відкрив директор Навчально-наукового інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики фізичної культури М. О. Лянной. Присутні заслухали доповіді Спічакової Наталії Миколаївни (заступник головного лікаря з амбулаторно-поліклінічної роботи КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» (м. Суми, Україна)); Дегтяренко Тетяни Володимирівни (доктор медичних наук, професор кафедри біології і основ здоров’я Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса, Україна)); Коджебаша Владислава Федоровича (кандидат наук, старший викладач кафедри біології і основ здоров’я, Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса, Україна)); Жарої Ганни Іванівни (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту Чернігівського національного педагогічного університету Т. Г. Шевченка (м. Чернігів, Україна)); Бермудес Діани Валеріївни (викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (м. Суми, Україна)); Максименко Людмили Михайлівни (викладач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (м. Суми, Україна)). Було організовано роботу трьох секції за напрямками конференції. По закінченню конференції відбувся «круглий стіл» із обговоренням проблеми здоров’язбереження у навчальних закладах та формування навичок здорового способу життя у дітей та молоді, прийнято резолюцію конференції.

DSCN3211 4bab1 829122303DSCN3218 1649d 2079463984