Iyp1OiFbFg 1 c7fd6 1471212743 квітня 2018 р. на базі Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка проведена VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Освіта і здоров'я».

Організатор конференції: кафедра медико-біологічних основ фізичної культури НН Інституту фізичної культури СумДПУ імені А. С. Макаренка.

Співорганізатори конференції: Міністерство освіти і науки України, Інформаційно-методичний центр управління освіти Сумської міської ради, «Клініка дружня до молоді» КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди», Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики відділу охорони здоров’я Сумської міської ради.

Інформаційними партнерами конференції виступили: телевізійні компанії Академ ТВ та СТС.

Напрями роботи конференції:

1.Фізичне, психічне, соціальне і духовне здоров`я дітей, підлітків та молоді.

2. Донозологічна діагностика як засіб оцінки та прогнозування індивідуального та популяційного здоров'я.

3.Медико-соціальні аспекти репродуктивного потенціалу молоді.

4. Гігієнічні аспекти організації освітнього процесу в навчальних закладах різного типу.

5. Медико-біологічні та психолого-педагогічні проблеми фізичного виховання і спорту дітей, підлітків і молоді.

6. Сучасні підходи до створення здоров’язбережувального середовища у закладах освіти та професійній діяльності.

7. Гігієнічні та психолого-педагогічні засади формування здорового способу життя.

8. Методологічні засади та методичні підходи викладання дисциплін медико-біологічного блоку у вищих навчальних закладах.

У конференції брали участь фахівці з різних регіонів України, а також з Польщі та Білорусії.

До конференції підготовлено статті у фаховому збірнику наукових праць «Педагогічні науки» № 3 (статті 25 авторів) та збірник матеріалів конференції «Педагогіка здоров’я».

У конференції брали участь, у різних форматах, 156 фахівців у галузі освіти, охорони здоров’я, гігієни, з них – 7 докторів наук.

Навчальні заклади та установи, що взяли участь у конференції:

 1. Зеленогурский университет, Зелена Гура, Польща
 2. Заклад освіти «Гомельский державний університет імені Франциска Скоріни»
 3. ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН України».
 4. Інформаційно-методичний центр управління освіти і науки Сумської міської ради
 5. Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Сумської міської ради
 6. «Клініка дружня до молоді» КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди»
 7. Комунальна установа «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди»
 8. Навчально-науковий інститут фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
 9. Навчально-науковий інститут культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету іменіА.С. Макаренка
 10. Факультет іноземної та слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка
 11. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського
 12. Чернігівський національний педагогічний університет Т. Г. Шевченка
 13. Льотна академія Національного авіаційного університету (м. Кропивницький)
 14. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
 15. Вищий державний навчальний заклад України “Українська медична стоматологічна академія”
 16. Одеська національна академія харчових технологій
 17. Національний університет фізичного виховання і спорту України
 18. Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету
 19. Глухівське медичне училище – комунальний заклад Сумської обласної ради
 20. ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А. С. Макаренка»
 21. Державний навчальний заклад «Сумське міжрегіональне вище професійне училище»
 22. Сумська дитяча художня школа імені М. Г. Лисенка
 23. Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
 24. Сумська кінна ДЮСШ
 25. Комунальна установа Сумська класична гімназія Сумської міської ради
 26. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6
 27. Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №10 імені Героя Радянського Союзу О. Бутка
 28. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 імені Д. Турбіна
 29. Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30
 30. Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І ІІІ ступеня № 4
 31. Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І- ІІІ ступеня № 17
 32. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.№20
 33. Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №25
 34. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів № 5
 35. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів№29
 36. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів№27
 37. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів №13
 38. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів №2
 39. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів №3
 40. Сумський дошкільний навчально-виховний заклад (ясла-садок) №1 «Ромашка»
 41. Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №16 «Сонечко»
 42. Сумський спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №20 «Посмішка»
  1. Сумський дошкільний навчальний заклад №2 «Ясочка»
  2. Сумський дошкільний навчальний заклад № 38 «Яблунька»
  3. Сумський дошкільний навчальний заклад № 28 (центр розвитку дитини) «Ювілейний »
  4. Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 33 «Маринка»
  5. Сумський дошкільний навчальний заклад №36
  6. Комунальна установа Сумський спеціальний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня - Дошкільний навчальний заклад №37 «Зірочка»»
  7. Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – Загальноосвітня школа І ступеня № 41 «Райдуга»»
  8. Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 6 «Метелик» м. Суми, Сумської області

Пленарне засідання відкрив ректор СумДПУ імені А. С. Макаренка, професор Ю. О. Лянной, з вітальним словом виступили перший проректор СумДПУ імені А. С. Макаренка, професор Л. В. Пшенична та директор Навчально-наукового інституту фізичної культури СумДПУ імені А. С. Макаренка, к. пед. н. М. О. Лянной.

Присутні заслухали доповіді Спічакової Наталії Миколаївни (заступник головного лікаря з амбулаторно-поліклінічної роботи КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» (м.Суми, Україна)); Успенської Валентини Миколаївни (к. пед. н., доцент кафедри теорії і методики змісту освіти, керівник науково-дослідної лабораторії з проблем здоров`яспрямованої діяльності в закладах освіти КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»(м. Суми, Україна); Семеног Олени Миколаївни (д. пед. н., професор, завідувач кафедри української мови факультету іноземної та слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (м. Суми, Україна); Концевич Владлени Володимирівни (завідувач відділення медико-соціальної допомоги підліткам та молоді «Клініка дружня до молоді» Комунальна установа «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» (м. Суми, Україна); Хоружої Ольги Олексіївни – психологвідділення медико-соціальної допомоги підліткам та молоді «Клініка дружня до молоді» Комунальна установа «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» (м. Суми, Україна); Латіної Ганни Олександрівни (к. б. н., доцент кафедри медико-біологічних основ фізичної культури Навчально-наукового Інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка(м. Суми, Україна); Заікіної Ганни Леонідівни (к. психол. н., доцент кафедри медико-біологічних основ фізичної культури Навчально-наукового Інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (м. Суми, Україна))

В режимі онлайн-конференції прийняли участь провідні фахівці ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України», а саме: Полька Надія Степанівна (член-кореспондент НАМНУ, доктор медичних наук., професор, заступник директора ДУ «Інститут громадського здоров'я імені О. М. Марзєєва НАМН України» з наукової роботи (м. Київ, Україна); Гозак Світлана Вікторівна (доктор медичних наук, с. н. с., завідувачка лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» (м. Київ, Україна); Станкевич Тетяна Валеріївна (к. мед. н., с. н. с.лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України» (м. Київ, Україна); Антомонов Михайло Юрійович (доктор біологічних наук, професор, старший науковий співробітник лабораторії епідеміологічних досліджень і медичної інформатики ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» (м. Київ, Україна)).

Було організовано роботу трьох секції за напрямками конференції. По закінченню конференції відбувся «круглий стіл» із обговоренням проблеми здоров’язбереження у навчальних закладах та формування навичок здорового способу життя у підростаючого покоління та прийняття резолюції конференції.

DSCN4285 bb0dd 1734969177 DSCN4299 6efa5 2095371048 DSCN4308 8549e 267761169 mk86gjz7bvk 1 0d10d 785826244IMG 8293 (1)