2AbCLR9k6m0 2b098 130798705221 грудня у навчально-науковому Інституті педагогіки і психології за сприяння директорату та старшого викладача кафедри дошкільної та початкової освіти - канд. пед. наук, Данько Н.П. відбулась відкрита лекція Святець А.О. - працівника художнього музею імені Ніканора Онацького на тему: "Звичаї та обряди українського народу (зимовий цикл)".


Лектор пояснила, що однією з найдавніших форм духовної культури народу є звичаї та обряди. Звичаї – це повсякденні усталені правила поведінки, що склалися історично, на основі людських стосунків, у результаті багаторазового здійснення одних і тих – же дій та усвідомлення їх суспільної значущості. Вони, як неписані закони, народжуються разом з народом і передаються з покоління у покоління, тобто стають традиційними. А обряди – це символічні дійства, приурочені до відзначення найбільш важливих подій у житті людських гуртів, родин та окремих осіб. 
Лекція викликала неабиякий інтерес та бажання подальшої плідної роботи з представниками музею.