IMG 5526 9bfb8 107448655622 березня на кафедрі германської філології факультету іноземної та слов’янської філологіїМіжуніверситетська науково-дослідна лабораторія сучасних технологій навчання іноземних мов ікультур (керівник доцент Г. І. Подосиннікова) організуваланавчальний семінар "Технологія «портфель» в професійній компетентності вчителя іноземної мови".

Семінар підготувала та провела Докашенко Тетяна – викладач СумДПУ імені А.С. Макаренка.

Студенти ознайомилися з технологією «Портфель»  визнаним у світі засобом навчання іноземних мов. Тетяна Вікторівна розповіла про призначення та типи «портфелів», наочно продемонструвала їх зразки. «Застосовувати «портфелі» у школі, – наголошує студентка – можна уже з початкового етапу навчання, що робить їх незамінними в учительській діяльності».

Варто зазначити, що ця тема є актуальною не тільки для майбутніх вчителів англійської мови: універсальна структура портфелю дозволяє використовувати його як для формування англомовної компетентності школярів, так і для складання власного досьє вчителями та студентами. Дана технологія – незамінний інструмент для узагальнення досвіду, рефлексії та цілепокладань.

Частково опанувати цю технологію змогли учасники семінару: під керівництвом Тетяни Вікторівни вони визначили запоруки «успішного» портфелю та основні вимоги до його оформлення.

Завдяки майстер-класу, організованому Міжуніверситетською науково-дослідною лабораторією сучасних технологій навчання іноземних мов і культур, студенти філологічного факультету не лише дізналися про один з актуальних засобів навчання, але й змогли застосувати щойно здобуті знання на практиці.