IMG 4445 5508f 1307244970Директор Навчально-наукового інституту педагогіки і психології к.п.н., доц. Кондратюк Світлана Миколаївна прийняла участь у акредитації Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, згідно наказу МОН України щодо первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.01.01.02 «Початкова освіта»